PrikkelDraad

By Vivian Schoemaker

We worden dagelijks geconfronteerd met een enorme hoeveelheid prikkels. Overprikkeling betekend dat er meer informatie binnen komt dan dat je kunt verwerken. Dit is een begrip waar je helaas vervelende klachten aan kunt overhouden. 


Zelf heb ik ook moeite met het verwerken van een grote hoeveelheid prikkels. Hierdoor ben ik bekend met een van de veel voorkomende klachten, genaamd migraine.


Vanuit dit probleem ben ik mijn onderzoek gestart; wat ik kan doen voor de groep die ook problemen ervaren bij te veel prikkels.

 

Als ontwerper vind ik het belangrijk om te ontwerpen vanuit persoonlijke verhalen en ervaringen en via deze weg een helpende hand te bieden waar nodig.


HUMAN | 2020 | Graduation Work

Vivian Schoemaker

Dagelijks wordt iedereen blootgesteld aan een enorme hoeveelheid prikkels, voornamelijk jongvolwassenen. Dit gezien zij in een levensfase zitten waarin veel veranderingen plaatsvinden.

Hoe iemand met de verwerking van deze hoeveelheid prikkels omgaat verschilt enorm.

 

Dat overprikkeling een groot probleem is blijkt wel gezien 1 op de 5 werknemers dagelijks te veel prikkels ervaart op de werkvloer. Wanneer iemand veel moeite heeft met de verwerking van prikkels, kan dit op zowel lange- als korte termijn vervelende lichamelijke, cognitieve en/of emotionele klachten met zich mee brengen.

 

Vanuit deze context is het concept PrikkelDraad ontstaan.

PrikkelDraad is een digitaal dashboard dat de gebruiker inzicht geeft in het gedrag, de emoties en bijkomende prikkels gedurende een werkdag.

 

Om het digitale dashboard te vullen wordt er persoonlijke data van de gebruiker verzameld aan de hand van verschillende aspecten. Bij deze aspecten wordt er gevraagd om antwoord te geven op vragen omtrent het vertoonde gedrag van de gebruiker, de emoties die daarbij opspelen en de prikkels die hierbij waargenomen worden.

De resultaten die hieruit voortkomen worden vertaald naar een helder en concreet overzicht genaamd het dashboard.

 

Door inzicht te krijgen in bovengenoemde factoren krijgt de gebruiker de kans om zich bewuster te worden van de prikkelingen die zij ervaren gedurende de dag om zo controle te krijgen over de situatie. Wanneer de gebruiker zich hiervan bewust is, kan hierop op tijd ingespeeld worden om zo overprikkeling in de toekomst eerder te herkennen.

 

Wat PrikkelDraad zo uniek maakt, is dat het concept is ontstaan is vanuit de fascinatie bij de ontwerper voor het verzamelen van persoonlijke data en het sterk aanvoelen van andermans emoties. Met dit concept krijgt de gebruiker dus de unieke kans om bewuster om te gaan met prikkels en deze prikkels te controleren gedurende de werkdag.

 

Hoe gevoelig ben jij voor prikkels?

Dashbaord-1
kleinschermen-1
stressbal-met-logo-1
FFFFFF-1
FFFFFF-1
CMD_Logo_Zwart-1

We believe the wicked problems of today can't be solved by traditional design methods. That's why our practice is interdisciplinary, multisensorial and more than human-centered.

Visit

Lovensdijkstraat 61

4818 AJ Breda, NL

Google Maps

Contact

+31 06 848 109 92 (whatsapp)

info.cmd.breda@avans.nl

© 2020 Communication and Multimedia Design Breda