Ondersteuning voor de beelddenkende leerling

by Hilke van Leunen

Hoe kan de rekenles aansluiten op de behoefte van beelddenkende kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs met behulp van technologie?

Lab | Taal- en beelddenkers | Human | 2021

Globaal gezien zijn er twee soorten leerlingen: taaldenkers en beelddenkers. Onderzoek toont aan dat het onderwijssysteem vooral is ingericht voor de taal denkende leerling. Dit heeft tot gevolg dat beelddenkers gedwongen worden om de stof als een taaldenker tot zich te nemen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een leerachterstand en onbegrip. Het doel van het onderzoek is om de beelddenkende leerling beter te ondersteunen tijdens de rekenlessen. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe kan de rekenles aansluiten op de behoefte van beelddenkende kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs met behulp van technologie?

Om antwoord te geven op de hoofdvraag is doormiddel van literatuur, expert opinies, een lezing en interviews een prototype ontwikkeld. Een digitale web-omgeving en Augumented Reality zijn hier een voorbeeld van. Interactie tussen deze systemen en mensen wordt steeds belangrijker. Daarom is er een prototype ontwikkeld die hulpmiddelen biedt aan kinderen. Het prototype omvat web-based tools voor de beelddenkende leerlingen die ondersteuning bieden tijdens rekenlessen. Uit onderzoek blijkt dat een digitale leeromgeving tegenwoordig veel wordt gebruikt en dat het mogelijkheden biedt om leerlingen te ondersteunen in hun denk/leer proces.

De resultaten laten zien dat de tools positief werd ontvangen door de testpersonen. Ze kregen de vrije keuze in tools, ze werden meer gezien en daarbij werd er meer begrip vertoond, in het feit dat kinderen op verschillende manieren kunnen denken en leren.

Dit project is onderdeel van het lab: Cyber Physical Education

Ga naar het lab →