Identificatie door jongeren bij toekomstverhalen

by Isabelle Heijkoop

Hoe identificeren jongeren met een leeftijd tussen de vijftien en negentien jaar zich met geschreven toekomstverhalen?

Story _2021_Lab Nina

In 2070 heeft de doelgroep een leeftijd tussen de vierenzestig en achtenzestig jaar oud. Door de snelle ontwikkelingen in onder andere de biochemische sector zullen mensen gemakkelijk de 100 aantikken tegen die tijd. Wat betekent dat de jongeren nog flink wat jaartjes voor zich hebben in 2070. Voor henzelf is het dus ook van belang dat ze zich bezighouden met de toekomst. Daarnaast bevinden de jongeren zich in de zo genoemde adolescentie. Een unieke periode waarin zij kunnen uitblinken als het gaat om creativiteit, talenten ontwikkelen en het vinden van oplossingen waar geen volwassenen bij stil zal staan. Jongeren kunnen namelijk gemakkelijker buiten de begaande wegen om denken en zien niet ieder scenario gelijk als doemscenario, maar gaan uit van de voordelen.
Een mogelijke manier om jongeren bij de toekomst te betrekken kan met behulp van verhalen. Mensen denken immers niet in moeilijk wiskundige vergelijkingen of wetenschappelijke feiten, maar in verhalen. Verhalen hebben een bewezen invloed op de meningen, attitudes en het gedrag van de lezer. In dit onderzoek is er geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag: 'Hoe identificeren jongeren met een leeftijd tussen de vijftien en negentien jaar zich met geschreven toekomstverhalen?"

Dit project is onderdeel van het lab: Immersive storytelling voor toekomstscenario’s

Ga naar het lab →