Het inzichtelijk maken van de stimulatie van water drinken middels beeld

by Paula Snoeren

Hoe kun je door middel van beeld mensen motiveren om water te drinken?

Story | 2021 | Martin Leclercq

Er is al veel onderzoek gedaan naar het beeld/reclames. Denk bijvoorbeeld aan de Gestalttheorie, Retorica en semiotiek. Ook zijn er al meerdere onderzoeken gedaan naar stimuleren. In dit onderzoek gaan we die twee dingen combineren. Hoe kun je door middel van beeld stimuleren. Dat wordt onderzocht door één specifiek onderwerp te kiezen. Dit onderwerp is water en dan met name drinkwater. Iedereen weet dat water goed is voor je en dat je dit 1,5 tot 2 liter per dag moet drinken. Toch wordt dit door het overgrote deel van de bevolking niet gedaan. Waardoor komt dit en hoe kunnen we mensen stimuleren om dit toch te doen? Door dit onderzoek wordt er inzichtelijk gemaakt hoe je door middel van beeld mensen kunt stimuleren meer water te drinken middels beeld.

Dit project is onderdeel van het lab: Martin Leclercq

Ga naar het lab →