Gamification in lessen fluid dynamics

by Sverre Zoeter

Hoe kan gamification toegepast worden in de Fluid Dynamics course, zodanig dat de leerzaamheid erdoor versterkt wordt?

Tech | 2021 | LAB | Game | Gamification

Gamification in het onderwijs is een veel onderzocht onderwerp, maar in de praktijk is er nog niet veel van zichtbaar. Dit onderzoek richt zich op het vinden van de meest belangrijke punten voor het ontwikkelen van een game die studenten leert over fluid dynamics. Door middel van deskresearch en prototypen is er tot de conclusie gekomen dat, omdat deze game multiplayer moet zijn, er het best gericht kan worden op het leren van de algemene principes van fluid dynamics. Formules en getallen komen het best tot hun recht in singleplayer games. Ook is gebleken dat teamwork een drijvende kracht kan zijn achter het leerproces. Dit lukt het beste door spelregels van bestaande speler-tegen-speler activiteiten om te schrijven naar teamwork-activiteiten.

Dit project is onderdeel van het lab: Immersive storytelling voor toekomstscenario’s

Ga naar het lab →