Flowstate bereiken door middel van game mechanics.

by Tycho Reijnhoudt

Hoe kunnen game mechanics gebruikt worden om flow te bereiken in een virtuele leeromgeving zodanig dat het toegankelijk is voor iedereen?

Flow | Flowstate | Game mechanics | Gamification

In dit onderzoek is er onderzocht hoe een flow state bereikt kan worden door middel van game mechanics en hoe je zoiets ervaarbaar maakt. Wat is flow state en hoe kan je dat bereiken? Door middel van deelvragen, tests en prototypes wordt deze vraag beantwoord.

Dit project is onderdeel van het lab: Immersive storytelling voor toekomstscenario’s

Ga naar het lab →