Beïnvloeding van focus en ontfocus door belichaamde technieken

by H. Simonse

Hoe kan ik mensen bewust maken van hun focus en dit be nvloeden, zodanig dat werk effectiever gedaan kan worden en er een goede balans tussen productiviteit en creativiteit is?

Focus; Ontfocus; Concentratie; Effectief; Productief; Aandacht; Sensory augmentation; Ritme; Biologie; Creativiteit;

Dit onderzoek draait om focus en hoe dit invoelbaar en be nvloedbaar gemaakt kan worden. Daarom is de onderzoeksvraag: Hoe kan ik mensen bewust maken van hun focus en dit be nvloeden, zodanig dat werk effectiever gedaan kan worden en er een goede balans tussen productiviteit en creativiteit is?
Focus is een belangrijk woord in onze samenleving. Veel mensen willen het graag beter kunnen, maar door verschillende factoren lukt dit niet. Een van de belangrijkste factoren hiervan, is dat mensen geen tijd nemen om te ontfocussen. Dit is namelijk cruciaal om effectief en productief te kunnen werken. In deze ontfocusmomenten heeft het brein open aandacht, zodat het nieuwe connecties kan maken. Om focus en ontfocus optimaal te benutten, zijn er mooie technieken ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de pomodoro techniek. Hierbij heb je een focusmoment van 25 minuten, en een ontfocusmoment van 5 minuten. Deze techniek werkt bij simpele taken goed, maar bij complexere taken kan het je uit flow halen.
Bij dit onderzoek is met behulp van prototypes getest hoe je deze ontfocusmomenten pas kan incalculeren als de focus echt op is. Dit is gemeten met behulp van GSR en hardslagsensoren. Verder zijn trillingen en temperatuurverschil gebruikt om aan te geven wanneer het tijd is voor een ontfocusmoment. Ook is onderzocht hoe de focus- en ontfocusblokken optimaal benut kunnen worden, met gebruikt van licht, geluid en temperatuur. Met name trilling en temperatuur zijn van invloed op focus. Naar het effect van andere prikkels is meer onderzoek nodig.

Dit project is onderdeel van het lab: Sensory augmentation

Ga naar het lab →