Tastbaar NT2

by Jaap Hulst

Hoe kun je het leren van uitspreken van Nederlandse klanken tastbaar, toegankelijk en persoonlijk maken voor Nieuwe Nederlanders, zodat er meer intrinsieke motivatie ontstaat om te leren?

Blended learning | NT2 | Studio Tast | 2024

Tastbaar NT2 is een blended learning experience die Nieuwe Nederlanders helpt de uitspraak van klanken op een tastbare en persoonlijke manier te leren.

Luis von Ahn, founder van Duolingo, legt in zijn TED-talk ‘How to make learning as addictive as social media’ uit dat het leren van taal een catalyzer is voor kansengelijkheid. Het vergroot je kansen in de maatschappij, in tegenstelling tot andere schoolvakken, direct. Nieuwe Nederlanders moeten minimaal taalniveau B1 halen tijdens hun inburgeringscursus. Dit terwijl er tekorten zijn aan bevoegde NT2 docenten, en specialistische hulp van logopedisten niet voor iedereen toegankelijk is. Bij taalmaatjes en taalcafés, waar NT2-leerders vrijwillig worden ondersteund, weinig kennis over uitspraakonderwijs. Ook is er weinig aandacht voor uitspraak in het bestaande lesaanbod. In dit vacuum zet ik mijn ontwerpkracht in.

Needfinding

Door middel van bezoeken aan taalcafés is onderzocht wat het leren van de Nederlandse taal uitdagend maakt. Spreekangst speelt hier een rol in. De grootste moeite wordt ervaren met het leren van de uitspraak, voornamelijk van de klinkers en dubbele klinkers.

Toegankelijke logopedie

Klanken uitspreken doe je met je tong, kaak en mond. Deze moet je 'herprogrammeren'. Dat begint receptief: het verschil leren te horen tussen nieuwe klanken die in je moedertaal niet voorkomen. Zo word je bewust onbekwaam. Vervolgens ga je naar productief: oefenen, oefenen, oefenen!

Blended learning

Het eindontwerp is een blended learning leerervaring, waar fysiek en digitaal elkaar verrijkt. De fysieke tool helpt om inzicht te geven in hoe je je eigen fysieke mond, lippen en kaak gebruikt. De digitale tool maakt deze leerervaring nog dieper door middel van verbanden met de moedertaal, middels International Phonetic Alphabeth. Met audio en oefeningen maak je je vervolgens de uitspraak eigen!

Eindgebruikers en context

De eindgebruikers van Tastbaar N2 zijn taalmaatjes, taalvrijwilligers en Nieuwe Nederlanders in de context van bibliotheken en taalcafés. Hier wordt hulp op vrijwillige basis aangeboden. Zo maakt het ontwerp de kennis van uitspraakspecialisten beschikbaar in een toegankelijke context.

Features

• Leer nieuwe klanken met behulp van logopedische kennis over mond, lippen en kaak

• Vergelijk jouw moedertaal met de doeltaal door middel van International Phonetic Alphabet

• Voorbeelden in beeld, tekst en geluid

• Controleer je eigen mondbeeld in de spiegel

• Oefen nieuwe klanken met mini-games

• Toepasbaar op elke klank, in elke taal

“Sometimes a new sound is difficult to understand, but when you see a video that shows you how to do it, it becomes easier!”
- bezoeker leescafé bibliotheek

Contact

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van Tastbaar NT2? Neem gerust contact op via www.studio-joop.nl

Bronnenlijst

Von Ahn, L. (z.d.). How to make learning as addictive as social media [Video]. TED Talks. https://www.ted.com/talks/luis_von_ahn_how_to_make_learning_as_addictive_as_social_media

Dieling, & Hirschfeld. (2000). Klanken: een vergelijking tussen het Nederlands en een aantal andere talen. In https://www.nt2.nl/documenten/sprekenopb2/sprekb2- overzlastigeklanken.pdf.

Moedint2. (z.d.). Moedint2. https://www.moedint2.nl/home

MEERTALIGHEID EN TAALSTOORNISSEN. (z.d.). MEERTALIGHEID EN TAALSTOORNISSEN. https://meertaligheidentaalstoornissenvu.weebly.com/

Wikipedia contributors. (2024, 23 januari). Motor theory of speech perception. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_theory_of_speech_perception

NT2Spraak. (2015, 9 november). WEBINAR De uitspraak van het Nederlands als tweede taal - NT2Spraak [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-rvXW-O4jTA

Goedegebure, M. & NT2Spraak. (z.d.). DE

Taal leer je met je lijf. (2017). HJK (de Wereld van het Jonge Kind) ThiemeMeulenhoff, Vol. 45, Pagina’s: 28-31.

BCL instituut. (z.d.). https://www.bclinstituut.nl/pages/breinprincipes

Peter Schoenaerts. (2022, november). Podcast Docent NT2. https://docentnt2. eu. https://open.spotify.com/episode/3hoNnpXK2sBpZ9P9J2S7m2?si=nYh8csH- SEmQuaTAQem0-Q

Fluent Forever. (2022, 12 oktober). Dutch Pronunciation, Video 2: Dutch Vowels (2021, new version) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=21qOuHHOrjw