Weet wat je leent.

by Lisa Schotpoort

Hoe kan ik ervoor zorgen dat studenten bewuster gaan lenen, zodat zij daar in de toekomst minder stress over ervaren?

Applicatie | Human | Tech | 2023 | Graduation Work

Weet Wat Je Leent is een app die studenten helpt om grip te krijgen op hun uitgaven en ze te laten nadenken over de gevolgen van een studielening. Het doel hierbij is om studenten vanaf het begin van de studie bewuste geld keuzes te laten maken, waardoor zij uiteindelijk eindigen met minder hoge studieschulden.

Probleemstelling

Steeds meer studenten hebben te maken met een torenhoge schuld na hun studie. Zo’n 70% van de studenten bouwt een studieschuld op en dit zorgt bij 73% van hen voor extra druk of lichamelijke klachten (ISO, 2019). Naast de stress die een schuld kan opleveren, heerst er ook veel onwetendheid over verschillende geldzaken en gevolgen die een schuld in de toekomst gaat spelen.

Daarnaast speelt het gemak van lenen een grote rol bij het hebben van hoge studieschulden. De waarschuwing ‘Let op: geld lenen kost geld’, die bij commerciële kredietverstrekkers wordt gegeven, wordt bij een lening van Duo bijvoorbeeld niet gegeven. 

Met één klik op de knop kan de student tot wel €1000 per maand lenen, zonder zich bewust te zijn van de directe gevolgen. 

Ontwerpoplossing

Veel studenten weten niet goed hoe een studielening werkt of denken nog niet na over de gevolgen in de toekomst. Door de studielening te kunnen berekenen en te laten zien hoe de aflosfase werkt en hoe deze eruit komt te zien, kan de student beter begrijpen wat de impact is van een lening en hoe de hoogte hiervan mee kan spelen.

Door daarna te kijken naar het uitgavenpatroon van de student en bewuster om te leren gaan met geld, kan beter worden bepaald wat de student hoeft te lenen om rond te kunnen komen. Door maandelijkse doelen op te stellen wordt de student aan het denken gezet over de omgang met geld en de positieve impact die er kan zijn in de toekomst als er vanaf het begin af aan bewust geleend wordt. De app geeft hierbij informatie en speelt in op de onwetendheid van de student.

Doel

Het doel is om studenten vanaf het begin af aan beter te informeren over studieleningen en bewust te laten worden van de gevolgen in de toekomst, zodat zij daar na hun studententijd minder stress over ervaren. Als beginnende student komt er veel op je af en lijkt de toekomst nog ver weg, maar uiteindelijk zal je er toch mee te maken krijgen en dan is het fijn als je vanaf het begin bewuste keuzes hebt gemaakt.

Elke euro die je nu minder leent, scheelt weer terugbetalen in de toekomst!

Eigen positionering

De afgelopen jaren heb ik zelf ook een hoge studieschuld opgebouwd. Omdat ik wist dat ik niet de enige was met een schuld en deze nu al zo hoog was, ben ik mijzelf gaan voorhouden dat de hoeveelheid nu toch niet meer uit maakte. Door deze gedachte en het totaal niet bewust omgaan met een lening, zit ik nu toch echt met een schuld die niet zo hoog had hoeven zijn. Het is alleen jammer dat ik dat pas in mijn laatste studiejaar realiseer, nu toekomstplannen steeds dichterbij komen.

Door mijn eigen ervaringen, maar ook ervaringen van medestudenten te gebruiken voor mijn onderzoek, hoop ik (beginnende) studenten te helpen voorkomen een studieschuld op te bouwen die hoger wordt dan eigenlijk nodig is. Een lening kan niet voorkomen worden, want voor veel is dit noodzakelijk om rond te kunnen komen en te kunnen studeren, maar ik hoop meer informatie te kunnen bieden en de doelgroep bewust te maken van de gevolgen in de toekomst.

Uitleg en promo video weet wat je leent.