Remi-Sense

by Daisy Nillesen

Hoe kan de hydratie van ouderen verbeterd worden in het verzorgingstehuis?

Remi-Sense | Afstuderen | CMD | 2023 | Januari | Ouderen | Zintuigen | Zorg | Design | Dehydratie | Gezondheid | Geur | Herinnering | Beelden | Zorgtaken | Drinken | Uitdroging |

Ouderen, we kennen ze als opa, oma, vader of moeder. Ouderen zijn vaak kwetsbaar, minder vitaal, ze zijn aangekomen in het laatste hoofdstuk van hun leven. Om in de laatste fase van hun leven actief en alert te blijven is gezonde voeding en in het bijzonder gehydrateerd te blijven erg belangrijk. Ouderen aanzetten tot meer te drinken binnen de woonzorgcentra is een belangrijk thema.

Oplossing
Remi-Sense is een middel/product dat ervoor kan zorgen dat ouderen aangezet worden meer te drinken. REMI(nd) (herinnering)-SENSE(zintuigen), is een combinatie van apparatuur en content dat beeld, geluid en geur zodanig met de doelgroep in contact brengt dat zij aangezet worden tot meer te drinken. De content, een combinatie van beeld geluid en geur, wordt zodanig weergegeven dat deze aanhaakt op de herinnering van de ouderen. De Remi-Sense prikkelt de herinnering en versterkt de zintuiglijke informatieverwerking, hierdoor wordt de dorstprikkel gestimuleerd met het uiteindelijke doel de ouderen meer te laten drinken.

Aanleiding
Dit idee is ontstaan omdat mijn opa geleidelijk niet meer in staat was te eten en te drinken. Hierdoor ontstonden allerlei gezondheid gerelateerde klachten maar ook sociale en mentale problemen.

Uit interviews met personeel in verzorging tehuizen en deskresearch bleek dat dehydratatie inderdaad een probleem is. Ouderen die te weinig drinken hebben meer kans op lichamelijke en geestelijke klachten waardoor het welzijn niveau van die ouderen lager is en de zorgkosten hoger.

In de verzorging tehuizen wordt ingezet op aandringen door personeel. Deze subjectieve “oplossing” staat onder druk vanwege personeel tekorten dit zal de komende jaren door vergrijzing sterk toenemen.

Theorie Remi-Sense
De theoretische argumentatie is te vinden in twee thema's die elkaar kunnen versterken te weten reminisentie en sensory marketing.

Uit mijn onderzoek blijkt dat de zintuigen en de biologische dorstprikkel bij ouderen door veroudering afneemt. Door de herinnering op te roepen(reminisentie) en tegelijkertijd de zintuigen te prikkelen door communicatie (sensory marketing) kan de doelgroep aangezet worden tot meer te drinken. De randvoorwaarden hiervoor zijn dat de content en hardware(techniek) op het juiste moment de juiste content vertonen in de vorm van beeld, geluid en geur.

Deze video is de verkorte versie van de content. Hier wordt duidelijk wat er gebeurt en welke geuren verspreid worden.

Oplossing Remi-Sense
De doelgroep wordt via beeld op een TV in hun eigen verblijfsruimte meegenomen met beelden die aanhaken op de herinneringen. Als voorbeeld wordt een film zonder geluid vertoont waar een wandeling door bijvoorbeeld hun stad, in dit geval Breda, wordt vertoond. Met deze beelden worden de herinneringen opgewekt. In deze film zijn beelden en geluiden verwerkt die dorst opwekkend kunnen werken.

Op het moment dat de dorstopwekkende beelden vertoond worden, zoals dieren of mensen die drinken, wordt ook het geluid afgespeeld. Daarnaast wordt op dat moment een passende geur verspreid die herinneringen kunnen versterken. De combinatie van deze beelden geluiden en geuren blijken te kunnen werken om ouderen meer te laten drinken.

Technishe eigenschappen
Remi-Sense bestaat uit een geurdispenser met op dit moment 3 verschillende geuren die getriggerd wordt door QR-codes die in de beelden verwerkt zijn. Door verschillende timers die in te stellen zijn in de Arduino kan de hoeveelheid geur en de vertraging aangepast worden aan de grote van de ruimte.

De Remi-Sense geurdispenser kan op iedere bestaande TV aangesloten worden met een HDMI-poort, er is geen internetverbinding nodig, er is geen computer nodig. De kosten van de geurdispenser zijn laag. De geurdispenser is makkelijk te instaleren in iedere ruimte. Er is specifiek voor deze oplossing gekozen vanwege het laagdrempelige karakter. De content staat op een USB-stick of een CF-card.

Indien content gewisseld moet worden i.v.m. gewenning kan iedereen dit gemakkelijk zelf doen. Er hoeft niet geprogrammeerd te worden.

Als designer ik heb een sterke focus op problemen en functionele oplossingen. Mijn opleiding CMD en mijn creativiteit wil ik graag inzetten voor het oplossen van problemen of het creëren van kansen. Als designer ontwikkel ik graag concepten gebaseerd op relevantie en menselijkheid. Het Remi-Sense project is een wijze van conceptueel denken en een praktische oplossing ontwikkelen.