Een Handje Helpen

by Simon Corneille

Hoe kan ik jongeren stimuleren om lichte ondersteuningsvragen van ouderen te beantwoorden?

Tech | 2023 | Graduation Work | Ouderen | Jongeren | Een Handje Helpen

"Een Handje Helpen" is een interactieve installatie waardoor jongeren zich bewust worden van ouderen met ondersteuningsvragen zonder sociaal netwerk . Dit is vaak makkelijk op te lossen door jongeren met technische kennis of fysieke kracht. Het doel van “Een Handje Helpen” is daarom om deze twee doelgroepen bij elkaar te brengen.

Het verhaal:

Graag ga ik op bezoek bij mijn opa. Tijdens deze bezoeken geeft hij regelmatig aan dat hij wel eens ergens hulp bij nodig heeft. Vaak gaat dit om een technisch klusje. Dit doe ik dan ook met plezier en ik merk dat hij hiervoor erg dankbaar is. Hij is er erg blij mee en kan er nog weken over praten. Dit heeft mij aan het denken gezet. Ik bedacht me , dat er ouderen zijn die niemand om zich heen hebben aan wie zij een soortgelijk klusje kunnen vragen. Dit gaf mij inspiratie om hier iets aan te doen.

Uit mijn onderzoek is gebleken dat jongeren, voornamelijk middelbare scholieren, het meest geschikt zijn om deze lichte hulpvragen te verhelpen. Over het algemeen hebben deze jongeren genoeg tijd, technologische kennis en fysieke kracht om bijvoorbeeld met media-apparaten te werken of op moeilijk bereikbare plaatsen schoon te maken. Daarnaast is het belangrijk om op die leeftijd bezig te zijn met hoe zich nuttig kunnen maken voor de maatschappij . Door de vergrijzing is het belangrijk om deze groep van de maatschappij te ondersteunen. Omdat er steeds meer ouderen zijn, neemt ook de vraag naar hulp toe. Door jongeren in te zetten om deze hulpvragen op te lossen, kan de druk op de zorg worden verlicht.

Werking:

Een Handje Helpen zal geplaatst worden in een omgeving waar veel jongeren aanwezig zijn, bijvoorbeeld in een aula van een middelbare school. De jongeren worden op verschillende manieren uitgedaagd om de ervaring aan te gaan.

De imposante muur zal als eerste de aandacht trekken. Op deze muur staan iconen van hulpvragen. Door interactie met deze muur, wordt subtiel aangegeven hoe de hulpvraag kan worden opgelost. Dit kan door een simpele aanraking of door middel van een spel. Dit gebeurt door verborgen instructies en hints. Het spelen van spelletjes is iets wat jongeren graag doen in de pauze. Het is daarom een geschikte manier om kennis te maken met het onderwerp. Na de interactie wordt uitgelegd hoe ze daadwerkelijk iets voor de ouderen kunnen doen.

Het ontwerp is zo gemaakt dat het de aandacht trekt van de jongeren. Er gebeurt veel, iets wat bij jongeren noodzakelijk is omdat zij over het algemeen een korte spanningsboog hebben. Door iedere hulpvraag op zijn eigen manier op te lossen , wordt de nieuwsgierigheid aangewakkerd.

Doel:

Het primaire doel van 'Een Handje Helpen' is om ouderen te ondersteunen bij hun vragen en jongeren in contact te laten komen met hoe zij een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Deze maatschappelijke bijdrage kan voor de jongeren een kleine moeite zijn. Een belangrijk neveneffect hierbij is , dat dit voor beide groepen een positieve, sociale ervaring oplevert die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven en eenzaamheid vermindert.

Door de aandacht te trekken van jongeren door middel van een ervaring met spel en interactie , wil ik ervoor zorgen dat zij kennis maken met het onderwerp. Door deze aandacht wil ik ze er ook gelijk op attenderen hoe zij dit kunnen doen, want zij hebben zelf ook aangegeven dat ze best iets vrijwillig voor een ander willen doen, alleen weten ze niet hoe. Daarbij vinden ze het van belang dat er duidelijk verteld wordt wat ze dan zouden moeten doen. Het is een maatschappelijk probleem dat er ouderen zijn die niemand hebben om iets aan te vragen. Een Handje Helpen moet er daarom op een speelse en interactieve manier voor zorgen dat jongeren zich hiervan bewust worden.

Naast het overbrengen van deze boodschap, wil ik er ook voor zorgen dat jongeren in actie komen. Gedurende het onderzoek is naar voren gekomen dat jongeren het meest bereid zijn iets voor een ander doen wanneer ze dit samen met een vriend of vriendin kunnen doen. Daarom heb ik in mijn ontwerp bepaalde hulpvragen opgenomen die alleen samen kunnen worden opgelost. Dit is ook een mooie metafoor, omdat de jongeren samen voor de ouderen staan en het samen moeten doen. Ik realiseer me, dat niet iedereen zich vrijwillig wil inzetten voor een ander, maar dat is ook niet wat ik verwacht. Als zelfs maar een klein aantal jongeren zich wil inzetten, beschouw ik dit als een succesvol ontwerp.

Positionering:

Met dit project durf ik te zeggen dat ik een ontwerper ben die ontwerpt voor de mensheid. Ik wil mensen met elkaar verbinden en negativiteit verminderen. Er wordt naar mijn mening te veel aandacht besteed aan negativiteit in deze wereld en ik wil graag bijdragen aan het versterken van positiviteit. Mijn doel als ontwerper is om veranderingen teweeg te brengen die ten goede komen aan de mensheid. Ik wil graag dat mijn ontwerpen een positieve impact hebben op deze wereld.