Dynamic Team

by Jeroen van der Straten

Hoe kunnen inzichten binnen een amateurvoetbalteam via een applicatie bijdragen aan een verbeterd begrip en meer acceptatie tussen teamleden?

Tech | 2023 | Graduation Work

Probleem- en Doelstelling

Binnen amateurvoetbalteams is er vaak een gebrek aan begrip en acceptatie tussen teamleden, wat kan leiden tot problemen in de teamdynamiek en de prestaties op het voetbalveld negatief kan beïnvloeden. Verschillende normen, waarden en motivaties [1] van individuele spelers kunnen leiden tot misverstanden en conflicten binnen het team. Het ontbreken van een effectief communicatie- en begripssysteem kan het potentieel van het team belemmeren en het plezier en de cohesie van de spelers verminderen.
Mijn doel is om de individuele persoonlijke gegevens transparant te maken voor andere teamleden, zodat er begrip en acceptatie ontstaat en de teamdynamiek verbetert [2]. Ik richt me specifiek op amateurvoetbalteams, zodat ik nauw kan samenwerken met mijn stakeholders en gericht te werk kan gaan. Deze informatie zal worden gepresenteerd in een applicatie waarmee teamleden kunnen interacteren door middel van het toepassen van gamificatie-elementen [3]. Op deze manier kan ik de juiste gegevens voor elk teamlid inzichtelijk maken en de teamdynamiek verbeteren.

Positionering

In een maatschappij waarin iedereen dagelijks betrokken is bij team- en projectgroepen, spelen vaak dezelfde rollen en dynamieken een rol. Er is altijd iemand die de leiding neemt en anderen die volgen of een andere rol op zich nemen. Daarnaast hebben teamleden verschillende normen, waarden en motivaties, afhankelijk van hun persoonlijke betrokkenheid en prioriteiten.

Mijn doel is om de individuele persoonlijke gegevens transparant te maken voor andere teamleden, zodat er begrip en acceptatie ontstaat en de teamdynamiek verbetert. Ik richt me specifiek op amateurvoetbalteams, zodat ik nauw kan samenwerken met mijn stakeholders en gericht te werk kan gaan.

Bekijk de video hiernaast om het eindproduct in werking te zien.

Dynamic Team

Dynamic Team is een mobiele app die gericht is op het bouwen van een hecht team met begrip en acceptatie, verdergaand dan alleen het voetbalspel. Het biedt een unieke ruimte waarin spelers binnen het team hun persoonlijke verhalen, ervaringen en drijfveren kunnen delen. Dit bevordert de vorming van een diepere band tussen de teamleden.

Challenge

De "challenge" functie binnen de app heeft als doel om begrip en acceptatie tussen teamleden te genereren. Spelers worden uitgedaagd om vragen over elkaar in te vullen, waardoor ze elkaars persoonlijkheden, interesses en achtergronden leren kennen. Dit bevordert een positieve en inclusieve teamomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. De interactieve en speelse aard van de "challenge" stimuleert actieve betrokkenheid en gesprekken tussen teamleden [4].

Door middel van deze functie wordt een hecht en succesvol team met begrip en acceptatie gecreëerd, en dit wordt ondersteund door het gebruik van meedere modellen [5][6].

Team

De "Team" functie geeft een overzicht van de teamdynamiek, inclusief de vier kwadranten van het Competing Values Framework (CVF) [5], en een beschrijving van het team. Daarnaast kunnen spelers individuele gegevens bekijken en de teampunten inzien en verzilveren. Deze functie draagt bij aan een beter begrip van elkaar, stimuleert samenwerking en motiveert spelers om actief deel te nemen aan het team.

Profiel

Op de profielpagina van de app krijg je een volledig overzicht van je persoonlijke inzichten en bijdragen aan het team. Hier kun je niet alleen je doelpunten en positie zien, maar ook je betrokkenheid binnen het teamverband. Het biedt een compleet beeld van je prestaties en betrokkenheid, waardoor je niet alleen je individuele bijdrage kunt evalueren, maar ook kunt zien hoe effectief je binnen het team functioneert. Het stelt je in staat om jezelf te beoordelen op zowel persoonlijk als teamniveau en helpt je om je rol binnen het team beter te begrijpen en verder te ontwikkelen.

Bronnen

[1] McClelland, D. C. (1988). Human Motivation. Cambridge University Press.

[2] Figee, A., & Van Rijn, L. (2015). Groepsdruk: in 10 stappen naar succesvol teamgedrag.

[3] Marczewski, A. (2015). Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking and Motivational Design. Createspace Independent Publishing Platform.

[4] Demolder, J. (z.d.). GAMIFICATIE OP DE WERKVLOER, EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE MOTICATIE EN KEUZE VAN SPELMECHANISMEN VAN WERKNEMERS D.M.V. GAMIFICATIE [Masterproef]. Universiteit Gent.

[5] Quinn, R. E., & Cameron, K. S. (2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. John Wiley & Sons.

[6] Marston, W. M. (1928). Emotions of normal people. Harcourt Brace.