De Wegwijzer

by Sem Donkers

Hoe kunnen studenten met ondersteuningsbehoeften beter in contact komen met de onderwijsvoorzieningen die zij nodig hebben?

Graduation | 2023 | Studeren | Onderwijsvoorzieningen | Studieloopbaan | Functiebeperking | Decaan | Studieloopbaanbegeleider | Ontwikkeling |

Meer dan één op de tien studenten (12,1%) heeft ondersteuningsbehoeften. Vanwege een beperking, ziekte, aandoening of bijzondere omstandigheden ervaart de student hierdoor belemmeringen tijdens het studeren.

Het Probleem

Ik heb een krachtige groep jongeren leren kennen die ontzettend zijn best doet om een prettige en succesvolle studie ervaring te hebben maar door het gebrek aan handvatten dit niet kan waarmaken. Het mislopen van de onderwijsvoorzieningen heeft negatieve invloed op de studievoortgang en het zelfvertrouwen van de student. Daarnaast heerst het gevoel dat de student nergens terecht kan met zijn problemen.

Zelf heb ik me ontzettend eenzaam, gefrustreerd en hopeloos gevoeld toen ik tegen obstakels opliep die mijn studievoortgang hebben belemmerd en ik niet wist waar ik terecht kon. Toen ik eindelijk zo ver was om mijn studie af te ronden, heb ik besloten om iets te ontwerpen waar ik zelf al die tijd behoefte aan heb gehad.

Beschikbare onderwijsvoorzieningen zijn onduidelijk en slecht vindbaar, de brij aan informatie is voor de student overweldigend. Daarnaast ligt de focus van deze informatie vaak op wat men niet kan. Dit werkt averechts omdat het confronterend is waardoor het de student terughoudend maakt om de eerste stap te zetten. De student komt hierdoor niet altijd terecht bij de studentendecaan die hem op weg kan helpen. Dit is echter wel noodzakelijk, omdat de studentendecaan de brug is tussen de student en de voorzieningen.

De Wegwijzer

Voor de student heb ik de Wegwijzer ontworpen, een (scheur)kalender die de student thuis in een doosje ontvangt nadat hij zich heeft ingeschreven bij een opleiding. In het doosje wordt de student voorgesteld aan de studentendecaan en wordt meteen duidelijk gemaakt waar de student terecht kan wanneer hij belemmering ervaart bij het studeren.

De Wegwijzer is ontworpen om de student niet alleen kennis te laten maken met de onderwijsvoorzieningen, maar ook om eventuele belemmeringen van de student op te sporen en bespreekbaar te maken met de studieloopbaangeleider. Daarnaast biedt de Wegwijzer ook ruimte om de student in te laten zien wat wél goed gaat en helpt het de student zijn krachten te ontdekken. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld van de student, wat hem helpt om gesignaleerde obstakels te relativeren waardoor de drempel naar de decaan lager wordt.

De Wegwijzer is zo ontworpen dat de student gedurende het studiejaar een dossier van zichzelf op kan bouwen. “Waar is de student goed of minder goed in”, ”wat vindt de student leuk aan de opleiding en waarom”. “Wat heeft deze student nodig om prettiger te kunnen studeren”. Dit kan ingevuld wanneer de kalender “daarom vraagt”.

De Wegwijzer biedt een aantal ijkmomenten waarop een gesprek met een studieloopbaanbegeleider plaats kan vinden. De student vult dagelijks de (scheur)kalender in en bepaalt zelf welke blaadjes hij bewaard, zodat deze gebruikt kunnen worden als leidraad tijdens de gesprekken. Het bewaren doet de student door de blaadjes niet af te scheuren, maar door deze om te slaan. De overige blaadjes, die de student niet belangrijk vind voor de gesprekken, scheurt hij af en gooit hij weg.  Wat overblijft van de kalender is een persoonlijk dossier met thema’s die voor de student belangrijk zijn tijdens de studie. Dit kunnen zowel dingen zijn waar de student tegenaan is gelopen, als ook positieve persoonlijke ontwikkelingen.

De (scheur)kalender transformeert, op de ijkmomenten, van een kalender naar een persoonlijk dossier. Deze neemt de student mee naar de gesprekken. De studieloopbaanbegeleider kan op deze manier inhaken op die onderwerpen die de student belangrijk vindt. Door hier samen het gesprek over aan te gaan wordt het voor de studieloopbaanbegeleider inzichtelijk waar de student behoefte aan heeft en kan hij op maat advies geven aan de student.

Ook speelt de Wegwijzer in op verschillende belangrijke momenten tijdens het eerste studiejaar zoals bijvoorbeeld de spannende eerste weken, of de eventuele ontstane twijfels over de studiekeuze.

Omdat de student niet dagelijks bezig hoeft te zijn met zijn persoonlijke ontwikkeling, zijn er ook voldoende dagen in de kalender opgenomen met leuke en luchtige lesjes en praktische studententips.