C.A.R.L.

by Vego De Cauwer

Hoe kun je dromen gebruiken om te reflecteren op dagelijkse gevoelens en emoties met behulp van een tekst naar afbeelding artificiële intelligentie?

Mental Health | Therapy | Self Reflection | The CARL Framework of Reflection | Dreams | Sleep | Arduino | Python | Application | Wearable | Emotions | Sensors | Heart Rate | Galvanic Skin Response | AI | Text-to-Image | DALL-E | Tech | Human | 2023 | Graduation Work

Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor de persoonlijke mentale gezondheid als nu, maar toch houden we niet altijd rekening met onszelf en onze eigen emoties. De wereld is de laatste jaren steeds in een versneld tempo gaan werken, waardoor we ons ook steeds minder focussen op onszelf en onze mentale gezondheid toch vaak snel aan de kant wordt gezet. Om je emoties te kunnen verwerken is het belangrijk om verschillende invalshoeken te krijgen op de ervaringen zelf, en reflecteren is daarbij van groot belang. Voor de meeste mensen wordt dan therapie aangeraden, echter is deze traditionele vorm van therapie niet voor iedereen en willen mensen hier niet de tijd en het geld voor inruilen. Maar wat als artificiële intelligentie nou een rol kan spelen in dit reflectieproces, om zo gebruikt te worden als therapiemodel? Mijn project "C.A.R.L." zorgt ervoor dat de belangrijkste dagelijkse emoties worden opgevangen tijdens het dromen, om vervolgens op te reflecteren gedurende een proces waar vragen, antwoorden, persoonlijke kijk en vooral afbeeldingen van belang zijn. C.A.R.L. is dan vervolgens in staat om deze situatie in andere vormen af te beelden om zo een bredere invalshoek te creëren van emoties, de oorzaken en de gevolgen bijbehorend aan de persoonlijke situatie.

C.A.R.L. bestaat uit een handschoen die in combinatie met een webapplicatie een nieuwe manier van individuele reflectieve therapie kan verzorgen. Na het instellen van een account kan de handschoen voor het slapen worden aangebracht, deze verzamelt vervolgens gedurende de nachtrust alle datapunten van de gebruikers hartslag en huidweerstand. De data die wordt verzameld vertegenwoordigt de nachtelijke emoties die tijdens het dromen worden ervaren, waarbij deze overeen komen met de meest impactvolle emoties die overdag zijn gevoeld. Afhankelijk van het geslacht en de leeftijdscategorie van de gebruiker, zal de data verschillend zijn per emotie.

Na ontwaking wordt de handschoen weer afgenomen en wordt het databestand opgeslagen in de database van C.A.R.L., waarna de ruwe data wordt omgezet in emotiepunten. Op basis van de meest voorgekomen emotie, wordt de meest impactvolle emotie geconstateerd en kun je beginnen.

Na het opstarten van de webapplicatie kan er worden ingelogd, om zo de eerste reflectie log toe te voegen. Kies het opgeslagen bestand van de afgelopen nacht en de applicatie genereert de nachtelijke emotie, hierna wordt de gebruiker aan het denken gezet om te denken aan de oorzaak van de ervaren emotie. Nadat de emotionele variant wordt ingevuld, wordt door de artificiële intelligentie 'DALL-E' een afbeelding gegenereerd die representatief moet zijn voor de ervaren emotie, om deze zo opnieuw te kunnen ervaren.

C.A.R.L. zal vervolgens vragen naar de context, bijbehorende acties, resultaten en leerpunten uit de situatie waar de emotie door is ervaren. Per antwoord wordt er dan een afbeelding gegenereerd om meer diepte en inzicht te geven in hoe een ervaring anders had kunnen lopen met dezelfde onderdelen, waarbij de gebruiker nadenkt over zijn of haar keuzes en toekomstige aanpak in een soortgelijke situatie.

Over de jaren heen verliezen veel mensen hun mentale toestand wel eens uit het oog, zo focussen mensen zich geregeld op een baan waar ze niet van houden, omdat hier een mooi inkomen aan vast zit. Dit is slechts een voorbeeld van de vele momenten dat we langdurig twijfelen aan onze keuzes, maar we hier vaak zelf mee blijven zitten.

C.A.R.L. is hier om mensen te helpen reflecteren op bewuste en onbewuste keuzes, waarbij de gebruiker bewustwording creëert over de oorzaken en gevolgen van emoties en reacties daarop. Door persoonlijke therapie te ondersteunen met artificiële intelligentie is een gebruiker in staat om individueel te kunnen reflecteren en meer te leren over zichzelf.

Onderzoek toont aan dat reflecteren significante voordelen kan hebben voor de mentale gezondheid, daarnaast is de algemene mentale gezondheid de laatste paar jaar flink achteruit gegaan, tenslotte houdt slechts zo'n 15% van alle mensen zich bezig met reflecteren. Hierom kan het van grote impact zijn om individueel reflecteren toegankelijker te maken, terwijl C.A.R.L. er is om een diepere betekenis te geven aan verschillende invalshoeken op eenzelfde kwestie.