Working Differently

by Joris Heuvelmans

Hoe maak je gebruik van de krachten en behoeftes van iemand met autismespectrumstoornis zodat zij een duurzame arbeidsrelatie kunnen aangaan en onderhouden?

Autismespectrumstoornis | Werk | Applicatie | Tech | 2022

Working differently is een applicatie waarmee mensen met de diagnose A.S.S. (Autismespectrumstoornis) zelfstandig patronen kunnen ontdekken die knelpunten vooroorzaken binnen hun werk. Hierdoor krijgen zij concrete inzichten waarop zij kunnen handelen, hulp vragen en grenzen stellen. Op deze manier kunnen mensen met A.S.S. een duurzame arbeidsrelatie aangaan en deelnemen aan de maatschappij zoals ieder ander.

De Context

2 jaar geleden ben ik gediagnostiseerd met A.S.S. Veel puzzelstukjes vielen voor mij op zijn plaats en ik met een terugkijkende blik werd het duidelijk waarom ik moeite heb met dingen die voor neuro typische mensen heel normaal zijn. Samen met een jeugdvriend die ook gediagnostiseerd is met A.S.S. hadden we het over studeren en werken. Twee situaties die veel van ons vroegen en niet altijd even vlekkeloos lopen. Mijn jeugdvriend is niet in staat om een opleiding af te ronden door zijn problemen met A.S.S., laat staan dat hij goed kan functioneren in een werkcontext. Na verder onderzoek blijkt dat werkeloosheid onder A.S.S.-ers vele malen groter is dan onder de algemene beroepsbevolking.

Om ervoor te zorgen dat mijn jeugdvriend en vele andere A.S.S.-ers een duurzame arbeidsrelatie aan kunnen gaan en mee kunnen doen in de samenleving heb ik Working differently ontworpen.

De app

Wanneer de gebruiker de app opent zal hij uitleg krijgen over de functies binnen de app. Hij zal twee momenten aan moeten geven wanneer hij de vragen van de app zal invullen, een ochtend/vroeg middag moment en een eind middag/avond moment. De app wil weten hoe de gebruiker zich voelt, welke emoties hij voelt, of dit een positieve of negatieve emotie is en wat er gebeurt is dat hij zich zo voelt. De gebruiker kan deze data terugzien in de app waardoor hij inzicht krijgt in hoe het met hem gaat, wat hij voelt en waarom hij dit voelt. Hierdoor worden knelpunten zichtbaar en ziet de gebruiker concreet waar het mis gaat voor hem. De gebruiker kan met de inzichten gaan handelen om ervoor te zorgen dat deze knelpunten worden opgelost. Wanneer hij er zelf niet uitkomt kan hij hulp vragen doormiddel van het buddy systeem. Met dit systeem kan de gebruiker met één druk op de knop hulp vragen en waar nodig zijn inzichten delen om een goede oplossing te vinden voorzijn knelpunten.

Het ontwerp

Door de diagnose van de doelgroep is het moeilijk voor de doelgroep om grip te krijgen op wat ze voelen, hoe daar mee om te gaan en concreet hulp te vragen wanneer dat nodig is. De applicatie is ontworpen met dit in het achterhoofd. De gebruiker moet zelfstandig met de app kunnen omgaan en duidelijk en overzichtelijk inzichten kunnen inzien.

De app maakt gebruik van 3 functionaliteit;

1. Inzichten verzamelen

2. Inzichten terugkoppelen

3. laagdrempelig hulp vragen

Deze functionaliteiten zijn afgestemd op de doelgroep. Er wordt gebruik gemaakt van meerkeuze vragen zodat de gebruiker geen stress krijgt om zelf met een antwoord te komen en emoties die vaak door de gebruiker gekozen worden komen prominenter naar voren. De inzichten worden automatisch verwerkt in de app zodat de gebruiker de data niet zelf hoeft te analyseren. De inzichten worden altijd op dezelfde manier weer gegeven zodat er gemakkelijk verbanden kunnen worden gelegd tussen verschillende timeframes. Wanneer de gebruiker in gesprek of hulp bij zijn inzichten wil kan hij met één druk op de knop iemand een buddy verzoek sturen en zijn inzichten bespreken. Hieruit ontstaat een gesprek waarin de gebruiker ondersteund door zijn inzichten hulp kan vragen om zijn knelpunten op te lossen.

Het doel

Het doel van working differently is om de werkloosheid onder mensen met A.S.S. te verminderen en ze te ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van een duurzame arbeidsrelatie.

De wereld is ingesteld op neuro typische mensen en zo ook de werkcontext. Het is voor mensen met A.S.S. lastig om in deze context het optimale uit zichzelf te halen. Working differently legt de focus op het individu met A.S.S. en hoe hij zo goed mogelijk tot zijn recht komt doormiddel van zelfreflectie en patronenherkenning in een context die niet op hem is afgesteld. Door handvatten te bieden aan de A.S.S.-er en hem te helpen bij het identificeren van zijn knelpunten en kunnen er concrete oplossingen worden gezocht waardoor hij minder stress en problemen ervaart in zijn werk. Hierdoor kan de A.S.S.-er niet alleen beter functioneren in de werkcontext maar ook zijn potentie tot uiting laten komen.

Mijn positionering

Op het gebied van A.S.S. zijn veel stereotypes en weinig diepgaande kennis bij mensen. Hierdoor is er te weinig of te veel begrip voor mensen met A.S.S. Dit uit zich dan ook vaak in stereotype projecten waarbij A.S.S. beleefbaar gemaakt wordt voor neuro typische mensen. Dit kan zijn d.m.v. VR of video, wat altijd op hetzelfde neerkomt: overprikkeling door de omgeving. Hoewel dit een probleem is voor veel A.S.S-er is dit niet alomvattend voor de problemen waarmee je te maken krijgt als je A.S.S. hebt. Daarom heb ik in mijn ontwerp ervoor gekozen om een praktisch ontwerp te maken wat een A.S.S-er kan helpen met zijn obstakels. De wereld is helaas ingesteld op de meerderheid en als A.S.S-er zal je een manier moeten vinden om hiermee om te gaan. Ik wil met mijn ontwerp mensen met A.S.S. de handvaten geven dat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen om op een z’n fijn en goed mogelijk manier mee te kunnen doen in een maatschappij die niet op hun behoeftes is ingesteld.