WalkToCalm

by Jari Lambrechts

Hoe kan ik jongeren tussen de leeftijd van 17 en 23 jaar oud helpen om op een eenvoudige manier mindfull te kunnen wandelen?

Stress onder jongeren is en wordt een steeds groter probleem, de hoeveelheid prikkels die we dagelijks binnenkrijgen wordt steeds groter en de verwachtingen steeds hoger. Veel jongeren hebben dan ook last van stress en stress gerelateerde klachten. Het kan hierbij gaan om burn out, angst of depressie maar bijvoorbeeld ook overprikkeling, slapeloosheid of lichamelijke klachten. WalkToCalm kan hier een positieve rol in spelen, maar wat is het precies?

Wat is WalkToCalm?
WalkToCalm is een draagbaar device dat als doel heeft om de gebruiker op zowel korte maar ook de lange termijn minder last te laten hebben van stress gerelateerde klachten. De focus van het device ligt bij het aanbieden van verschillende aandachtsoefeningen tijdens het wandelen, zonder de ervaring van het wandelen weg te nemen of te verstoren. Het device is een draagbaar accessoire dat een trilmotor, led ring en verwisselbaar dekseltje bevat. Op het dekseltje staan verschillende icoontjes, bijvoorbeeld een oog, voetstappen, vogels of auto's. De draadloze computer in het device kiest om de zoveel tijd een nieuwe random aandachtsoefening door telkens 2 icoontjes op te laten lichten. Een van de combinaties zou bijvoorbeeld het oor icoontje en het vogel icoontje kunnen zijn. De gebruiker mag zijn aandacht dan focussen op alle vogels die hij om zich heen hoort en moet ook proberen om in de tussentijd niet afgeleid te raken. Deze vorm van aandachtstraining is gebaseerd op verschillende mindfulness oefeningen.

Telkens voordat het device een nieuwe oefening kiest voelt de gebruiker een korte dubbele trilling. Op deze manier weet de gebruiker dat er een nieuwe oefening aankomt en kan hij zijn blik richten op het device. 2 icoontjes lichten op en de gebruiker weet welke aandachtsoefening hij nu mag gaan doen. De focus op het device kan nu weer totaal losgelaten worden. De gebruiker voelt namelijk vanzelf weer een trilling als er een nieuwe oefening begint. Op deze manier is het contact moment met het device zelf maar heel kort.

Het doen van deze oefeningen heeft voor de gebruiker 2 grote voordelen op het gebied van ontstressen. Ten eerste is de gebruiker tijdens het wandelen actief bezig met het doen van de aandachtsoefeningen waardoor er minder ruimte in het brein is om te piekeren. Dit zorgt voor acute ontspanning. Het tweede voordeel is dat de gebruiker door deze oefeningen dagelijks uit te voeren tijdens het wandelen, op langere termijn minder last krijgt van stressgerelateerde klachten. Wetenschappelijk gezien zijn de effecten al merkbaar na 8 weken dagelijks 20 minuten aandachtstraining.

Hoe is WalkToCalm ontstaan?
De huidige vorm van WalkToCalm is een iteratie op verschillende prototypes, onderzoek en contact met mogelijke gebruikers. In de onderzoeksfase zijn er verschillende interviews gehouden met mogelijke gebruikers, is er gebruik gemaakt van cultural probes, is er een grote interactieve enquête opgezet, is gebruik gemaakt van verschillende wetenschappelijke onderzoeken en bevindingen van vakprofessionals en zijn er verschillende prototypes gemaakt (zie afbeelding). Al deze onderzoeksmethodes hebben verschillende inzichten opgeleverd. Het feit dat dit device zich volledig focust op de context wandelen is bijvoorbeeld voortgekomen uit de enquête en de interviews. Veel jongeren geven namelijk aan dat ze graag wandelen om te ontspannen maar dat ze tijdens het wandelen wel veel last hebben van afdwalende gedachten. Ook geven ze aan dat het moeilijk is om een nieuwe gewoonte in hun drukke dagelijks leven toe te voegen. Vandaar dat er bij WalkToCalm voor gekozen is om een al bestaande context in de dag van veel jongeren te kiezen en daar dit device aan toe te voegen. Andere kenmerken van WalkToCalm die zijn voortgekomen uit het onderzoek zijn bijvoorbeeld het type prikkels (trilling en licht), de plaatsing op het lichaam (in de hand), de duur van de oefeningen, het type oefening, de plaats waar de gebruiker de oefeningen kan uitvoeren enz.

Mijn visie als ontwerper
Als ontwerper vind ik het belangrijk om onderwerpen te kiezen die mij persoonlijk iets doen. Zo heb ik zelf ervaring met hoe stress gerelateerde klachten het leven enorm kunnen beïnvloeden. Daardoor heb ik ook ontdekt dat er weinig tools zijn om als jongere actief aan de slag te gaan met het vinden van ontspanning. Dit is de reden dat ik dit traject ben gestart en hoe WalkToCalm uiteindelijk is ontstaan. Verder hoop ik dat dit device slechts een begin is in de ontwikkeling van tools om jongeren maar ook andere doelgroepen te helpen met voorkomen en behandelen van stress en de daarbij horende klachten. Er zijn nog veel stappen te maken.