Fractal

by Freek Picavet & Roos Verhoek

Hoe kun je jongvolwassenen met klimaatstress veerkracht laten ervaren?

2022 | Graduation Work

Het CBS bracht in juni (2021) een rapport uit dat laat zien dat driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar maken zich grote zorgen. Deze zorgen kunnen leiden tot stress, ook wel bekend als klimaatstress. Wat zich vervolgens weer kan uiten in angst of depressie.

Deze zorgen ervaren wij zelf ook en zien wij ook terug in onze directe omgeving, het onderwerp is voor ons daarom erg belangrijk. Naast dat dit onderwerp ons persoonlijk aanspreekt is het ook erg relevant voor ons als ontwerpers. Het probleem bij het benaderen van klimaatstress vanuit de psychologie is dat de gevoelens snel gepathologiseerd kunnen worden. Terwijl de stress geen gekke reactie is aangezien de zorgen om klimaatverandering reëel zijn. Daarnaast hangt er in de huidige maatschappij nog een stigma op het gaan naar een psycholoog. Als ontwerpers kunnen wij hier een rol in spelen door deze klimaatstress aan het licht te brengen zonder het te pathologiseren of stigmatiseren.

Tijdens dit project zijn wij opzoek gegaan naar een manier om jongvolwassenen die klimaatstress ervaren te helpen hiermee om te gaan, zonder dat ze hun kritische blik op het huidige beleid verliezen.

Maar hoe ga je om met die klimaatstress? Hoe pak je de negatieve effecten van klimaatstress aan zonder de effecten van klimaatverandering te bagatelliseren? Door het laten inzien van hun eigen veerkracht, willen we jongvolwassenen ondersteunen bij de omgang met klimaatstress. 


Er is gewerkt vanuit 4 thema’s om de klimaatstress te benaderen: Trots, Waarde, Zorgzaamheid en Veerkracht. Door deze thema’s toe te passen in de prototypes zijn er inzichten vergaard die hebben geleid tot het eindontwerp.

Veerkracht

Een belangrijke methoden bij de omgang met klimaatstress is je veerkrachtig voelen. Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen.

Trots

Concessies maken voor het oplossen van de klimaatproblematiek is iets waar je trots op mag zijn, helaas worden deze concessies niet altijd opgemerkt. Wat heb jij nodig om deze trots te voelen?

Waarde

In jouw boosheid schuilen je waarden. Onze waarden liggen vaak dichterbij elkaar dan we denken. Niemand wil de wereld ten onder zien gaan, hoe kunnen we inzicht krijgen in elkaars waarden?

Zorgzaamheid

De zorgen die je hebt, zijn een reflectie van jouw zorgzaamheid. De manier waarop je met de planeet omgaat is ontzettend waardevol. Hoe worden deze zorgen zichtbaar? 

In het eindontwerp is vooral veerkracht een belangrijk focuspunt geworden. De belangrijkste inzichten uit trots, waarde en zorgzaamheid zitten verwerkt in elementen van het eindontwerp.

Fractal

Fractal is een ruimtelijke installatie die jongvolwassenen met klimaatstress helpt hun eigen veerkracht te ontdekken. Inzien van je eigen veerkracht is een persoonlijk proces. Hier heb je een veilige ruimte voor nodig om bezig te zijn met de eigen erkenning van de gevoelens rondom klimaatstress. Fractal biedt de mogelijkheid dit proces op een positieve manier te begeleiden. Door in deze ruimte de relatie tussen mens en natuur centraal te laten staan wordt de gebruiker uitgedaagd op zoek te gaan naar hun eigen veerkracht.

De gebruiker wordt in Fractal door drie fasen geleid. In de eerste fase ervaart de gebruiker de confrontatie met het nu, hierin ervaart de gebruiker ongemak. In de tweede fase gaat de gebruiker met behulp van begeleidende audio en visuele projectie op zoek naar eigen veerkracht. Hierin laat de gebruiker zijn eigen veerkracht achter en gaat door naar fase drie. In de derde fase vindt de reflectie plaats, hierin staat de gebruiker stil bij de erkenning van eigen emoties en wordt hierbij geholpen door een fysiek object.

Je veerkrachtig voelen en open durven praten over klimaatstress, maakt de omgang met klimaatstress een stuk gemakkelijker. Door klimaatstress aan het licht te brengen, ontstaat er meer begrip voor het onderwerp. 

“Veerkracht kun je zien als belangrijke tegenhanger van stress en angst”

- Sara H.

“Het was fijn om even een moment stil te staan met wat voor effect klimaatverandering op me heeft”


- Participant