the republic of diaspora

by Bradley Darmaoen

Hoe kan ik een tool ontwerpen die biculturele jongvolwassenen, die in Nederland geboren zijn, helpt om zich te kunnen identificeren met hun eigen biculturele achtergrond?

2022 | graduation work

“Wat is je afkomst?” - een vraag die vaak aan mij word gesteld. Deze vraag zette mij aan het denken. Waarom willen mensen weten waar ik vandaan kom? Ik ben gewoon in Tilburg geboren. Ik voel mij hier thuis. Maar door vragen als “Wat is je afkomst?” en “Waar kom je vandaan?” krijg ik het gevoel dat ik hier niet thuis ben. In dit afstudeerproject is er onderzoek gedaan naar welke rol het thuisgevoel speelt in de ontwikkeling van de biculturele identiteit van biculturele jongvolwassenen in Nederland.

Bicultureel betekent het behoren tot twee culturen. In dit geval betekent het dat er naast de Nederlandse achtergrond ook een band is met minimaal één andere cultuur. Om precies te zijn hebben we het over jongvolwassenen met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie. Deze groep is in Nederland geboren en heeft ouders of grootouders waarvan er minimaal één een migratiegeschiedenis kent.

Biculturele jongvolwassenen hebben het niet makkelijk. Ze maken deel uit van verschillende culturen, echter kunnen zij zich niet volledig in de verschillende culturen herkennen. Zij voelen zich niet (helemaal) thuis in de culturen waar ze deel van uitmaken. Het begrijpen van je culturele identiteit maakt deel uit van de identiteitsvorming. Dit is een proces die iedereen doormaakt, maar die voor biculturele jongvolwassenen net iets meer lading krijgt. 

In Nederland geboren en opgegroeid, maar hun roots liggen ten minste voor een deel in een ander land. Ze voelen zich niet helemaal thuis. Het gemis aan binding met de biculturele achtergrond. Het gemis aan binding met de Nederlandse cultuur. Uit gesprekken met de doelgroep blijkt dat zij deze gevoelens herkennen. Zelf geven ze aan niet dagelijks met hun biculturele identiteit bezig te zijn. Daarbij wordt er gezegd dat ze wel trots en dankbaar zijn voor hun cultuur.

Biculturele jongvolwassenen hebben hun eigen manieren gevonden om zich in het dagelijkse leven te bewegen tussen de verschillende culturen. Het is duidelijk dat de zoektocht naar je biculturele identiteit een complex proces is. Zeker als je daar geen ondersteuning in krijgt. 

Biculturaliteit is steeds vaker een thema in de hedendaagse kunst en cultuur. Er zijn steeds meer makers die zelf een biculturele achtergrond hebben en hun verhaal willen delen met de rest van Nederland. Daarnaast wordt er ook meer ruimte gecreëerd om deze verhalen een podium te geven. Zo zijn er een aantal projecten geweest die als inspiratie hebben gediend voor de ideerichtingen, experimenten en nog belangrijker het uiteindelijke doel van het project.

Het doel van dit afstudeerproject is om jongvolwassenen met een biculturele achtergrond tussen de 18 en 25 zelf te laten kiezen hoe zij hun culturele identiteit invullen. Dit is belangrijk omdat deze biculturele jongvolwassenen vaak meemaken dat anderen hun in een hokje plaatsen of voor hun invullen wie ze zijn of zouden moeten zijn. In dit project is er een tool ontworpen die deze groep ondersteunt in de zoektocht naar het vinden van de eigen biculturele identiteit.

Om meer inzicht te krijgen in hun identiteit

Om volledig achter hun identiteit te staan

Om de onzichtbare identiteitsstruggle visueel te maken

The republic of diaspora
De titel ‘The republic of diaspora’ verwijst naar de verschillende mix van culturen die op dit moment in Nederland samenleven. Diaspora betekent in deze context de verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld. 

Op meerdere plekken delen van je cultuur terugzien, maar je nergens volledig thuis voelen. Of je wel thuis voelen, maar door je omgeving telkens eraan herinnert worden dat je ‘anders’ bent. Dit is het probleem waar veel biculturele jongvolwassenen tegen aanlopen. Deze tool helpt de doelgroep op meerdere levels met het ontdekken van de eigen biculturele identiteit en maakt het makkelijker deze (her)ontdekte verhalen te delen met anderen. Daarnaast is ‘The republic of diaspora’ een plek waar biculturele jongvolwassenen samen kunnen komen zowel online als offline. 

Voor de groep die niet bezig is met de biculturele identiteit

Voor de groep die de biculturele identiteit nog aan het ontdekken is

Voor de groep die weet hoe de biculturele identiteit in elkaar zit

Wanneer je met een biculturele achtergrond in Nederland bent geboren, krijg je een Nederlands paspoort. In dit paspoort staan de belangrijkste gegevens waaraan anderen jou moeten identificeren. Je nationaliteit wordt op een van de eerste regels genoemd. De rest van de regels op deze pagina’s zijn (fysieke) kenmerken. Dit zegt niks over je (bi)culturele identiteit. Met de paspoort kit krijgt de biculturele jongvolwassene de kans om zelf een document samen te stellen, die hen laat nadenken over hun biculturele identiteit.

Naast de paspoort kit, is het ook van belang dat de biculturele jongvolwassenen elkaar kunnen vinden. Dit is mogelijk door een instagram pagina, website, events en samenwerkingen met relevante organisaties. Een online/offline plek waar de doelgroep samen nieuwe manieren kan ontdekken om bezig te zijn met hun biculturele identiteit en daarnaast ook kennismaken met de culturele diversiteit van Nederland.

Klik hier voor de website
Klik hier voor de instagram pagina