The Justice Killer

by Isabelle Heijkoop

Hoe kan er een luchtige doch informatieve ervaring ontworpen worden die informeert over de diepgang van gender bias?

Storytelling | Gender bias | 2022| Graduation work| Crimebox

“Biases are the stories we make up about people before we know who they actually are’, zegt Verna Myers.

Biases ontstaan deels door hoe ons brein gehardwired is en aan de andere kant beïnvloed het socialisatieproces van iemand de rest van de biases. Het zogeheten referentiekader ziet een individu als normaal. Biases zijn net zo menselijk als ademhalen, het hebben van een hartslag en het knipperen van de ogen.

Waarom kunnen biases dan ook slecht zijn? Wanneer zijn biases slecht? Bewuste omgang met onze bias en de realisatie van hoe deze bias ons handelen beïnvloed is ontzettend belangrijk. Mensen zijn zich maar zelden bewust van hun eigen onwetendheid. Doordat de mens geneigd is zich op te sluiten in een echoput vol gelijkgestemde vrienden, nieuwsbronnen, ect. waarin hun opvattingen constant worden versterkt met zelden een spoortje van tegengas te ontvangen.

Gender bias staat centraal in dit ontwerp. Het gaat over het bevoorrechten van de man. Iedere inspecteur kan een duidelijk patroon herkennen als het gaat over gender bias, namelijk dat de witte hetero man de standaard, de norm, is. Ook wel de reference man genoemd en iedereen moet wijken voor hem. Waardoor vrouwen in zelfs het dagelijks leven benadeeld worden door de biases. Het vrouwelijk perspectief is de blinde vlek van de huidige maatschappij als gevolg van de reference man.

Cruciale verschillen tussen genders blijven hierdoor ongezien. Resulterend in een wereld waarin vrouwen geacht worden zich aan te passen, de dodende stiltes in o.a. de wetenschap te accepteren en de consequenties gewoon te accepteren. De gevolgen voor de vrouw kunnen klein zijn. Zo moet ik op mijn werk vaak de kasten in klimmen om iets van de bovenste plank te kunnen pakken. Mocht ik vallen, ja dat zien we dan wel weer. Of het feit dat temperaturen in kantoren een aantal graden te koud zijn voor vrouwen. En iedereen weet dat een oncomfortabele werkomgeving gelijk staat aan minder productiviteit. Maar het kan leiden tot meer doden. Zo zijn auto’s simpelweg niet gemaakt voor vrouwen, waardoor wij maar liefst 17% meer kans hebben te overlijden bij eenzelfde auto-ongeluk als mannen. En 47% meer kans op serieus levensveranderend letsel dan mannen bij hetzelfde ongeluk als mannen.

Tijdens de diverse ondervragingen met de getuigen, zoals focusgroepen, werd een patroon herkenbaar: dat het onderwerp, gender bias, op zichzelf een abstract begrip is dat het beste uit te leggen is aan de hand van concrete, herkenbare voorbeelden. Tijdens het hebben van diverse en vele gesprekken met mensen over gender bias, bleek dat er een gebrek is aan kennis over het en dat gender bias het beste uit te leggen is aan de hand van voorbeelden.

In The Justice Killer crimebox komen diverse voorbeelden en de negatieve kanten van gender bias naar voren. Het creëert zo een informele en spelende wijze een omgeving waarin spelers geïnformeerd worden over de gelaagdheid van gender bias en hen tegelijkertijd te laten zoeken naar hun eigen ervaringen hiermee. Wat zijn hun ervaringen met gender bias. En hoe de gegeven voorbeelden ook terugkomen in de aspecten van hun dagelijks leven?

Als je eenmaal de andere kant van de medaille hebt gezien, kun je niet meer terug. Als ontwerper wilde ik graag doen wat dit onderzoek voor mij heeft gedaan. De ogen openen en motiveren om de wereld wat vrouwvriendelijker te maken. Iedereen kan haar/ zijn bijdrage leveren aan dit globale maatschappelijke probleem.

Het spel kan simpelweg eenmalig als spel gespeeld worden. De spelers kunnen slechts de puzzels oplossen, achter de locatie van de moordenaar komen en daarmee winnen. Maar het kan ook dienen als eerste introductie/ basis voor een biastraining. Na het spel kan er gesproken worden over eigen ervaringen met gender bias, wat de spelers onthouden hebben van het spel, wat er geleerd is, enz.

Gekozen is voor een crimebox, omdat door middel van dat medium gestuurd informatie geven kan worden aan de speler. Bij het onderzoeken van een crime scene gooit iedere rechercheur eigen vooroordelen en biases in de strijd om uit de beschikbare informatie verbanden te leggen en conclusies te trekken. Toch moet er zo objectief mogelijk naar de feiten gekeken worden, diverse perspectieven aangenomen worden en moet een rechercheur in staat zijn zich te verplaatsen in iemand anders schoenen. Tot slot kan een crimebox zo simplistisch of juist zo complex gemaakt worden in dien gewenst. en wetende wat een abstratie gender bias opzich is, is dat een handig bijkomen.

Gedurende het onderzoek kwam naar voren dat gender bias het beste te leren is door middel van voorbeelden. Resulterend in de beste ontwerpoplossing, The Justice Killer crimebox. Bent u er klaar voor om The Justice Killer te spelen? Kruip in de huid van de moordenaar en probeer erachter te komen waarom de slachtoffers vermoord zijn. Wie zijn de slachtoffers? Wat hebben de slachtoffers met elkaar gemeen? Welke boodschap wil de moordenaar overbrengen? Kunt u het aan?