Sure!?

by Aron Zegers

Hoe kan de drempel, voor CMD studenten, om te starten als zelfstandige verlaagd worden en ze een platform bieden waar alle benodigde informatie te vinden is, zodanig dat deze studenten makkelijker kunnen starten met het werken als zelfstandige (in de grafische sector) en ze hierin een weloverwogen keuze kunnen maken.

Applicatie | 2022 | Graduation Work

Tegenwoordig zijn veel studenten geïnteresseerd in het starten van een eigen bedrijf. Elk jaar stijgt dit percentage dan ook exponentieel. Studenten beginnen vaak voor zichzelf te werken omdat ze dan het werk kunnen doen wat ze leuk vinden. Ook geeft het een gevoel van vrijheid, omdat je zelf kunt bepalen hoe, waar en wanneer je werkt. uiteraard zijn er ook nadelen aan het werken als zelfstandige. Het niet hebben van een vast salaris is hier een goed voorbeeld van. Toch weerhoudt het veel studenten niet om een eigen bedrijf te starten. Echter, ervaren veel studenten een ‘drempel’ waar ze overheen moeten voordat ze kunnen beginnen met het starten van een eigen bedrijf.

Ondanks de interesse van veel studenten ben ik erachter gekomen dat binnen dit vraagstuk er verschillende redenen zijn waarom studenten niet kunnen beginnen met het werken als zelfstandige. De voornaamste reden voor dit probleem is de informatieoverload en informatieverspreiding die deze studenten ervaren. De informatie die deze studenten nodig hebben om te kunnen starten als zelfstandige staat verspreid over het internet waardoor het moeilijk te filteren is en lastig te bepalen is welke regels er wel en niet voor hun/die specifieke tak van het ‘ondernemen’ valt.

Echter, gaat mijn design solution een stap verder. Dit heeft vooral te maken met de verantwoording die ik als ontwerper moet nemen over mijn ontwerp. Wanneer de applicatie geoptimaliseerd is om studenten zo goed mogelijk te laten ‘ondernemen’, raak ik al snel een ethisch dilemma. Hierdoor zou ik veel studenten makkelijker kunnen laten ondernemen wat zal resulteren in meer studie verzuim en misschien zelfs studievertraging. Daarom vind ik het als ontwerper belangrijk dat de studenten die geïnteresseerd zijn in het starten als ‘zelfstandige’, dit ook echt willen. Met andere woorden; Ik wil ervoor zorgen dat deze studenten een weloverwogen keuze maken en weten waar ze aan beginnen.

Mijn ontwerp houdt rekening met de behoeften van de studenten die onderzocht zijn tijdens dit onderzoek. Zo wordt er rekening gehouden met het taalgebruik in de applicatie om beter aan te sluiten bij de studenten. Eén van de voorbeelden in de applicatie is het woord ‘zelfstandige’ dat gebruikt wordt in plaats van andere woorden zoals entrepreneur, ondernemer of zzp’er. De reden hiervoor is dat studenten veel associaties hebben bij de bovengenoemde woorden. Zelf gebruik ik hier het woord ‘lading’ voor. Woorden zoals entrepreneur en ondernemer brengen veel lading met zich mee; studenten kijken op tegen dit soort woorden waardoor het moeilijk en ongrijpbaar voelt.

Om het ethisch dilemma in mijn vraagstuk te tackelen zijn er verschillende functies in de applicatie geïmplementeerd. Bij aanvang van de applicatie moet de student zich registreren en op een schaal van 1 tot 10 invullen hoeveel interesse hij of zij heeft in het starten als zelfstandige in de grafische sector. Vervolgens blijft het informatieve deel van de applicatie gesloten voor een week. Gedurende die week, waar de student niet verder kan gaan in de applicatie, krijgt de gebruiker elke dag een vraag of waargebeurd verhaal die te maken heeft met het werken als zelfstandige. Hierdoor stimuleer ik de student om na te denken of hij of zij wel echt wil starten als zelfstandige. Ik wil namelijk zeker weten dat, als een student verder wil gaan en echt wil starten als zelfstandige, hij of zij accepteert en weet wat de ervaringen kunnen zijn die komen kijken als je werkt als zelfstandige. Het moet dus een weloverwogen keuze zijn.

Na deze week kan de student verder met de volgende stap in de applicatie. Vervolgens stelt de applicatie de volgende vraag: Weet je echt zeker dat je het wilt? Deze vraag gaat gepaard met opnieuw de vraag hoeveel interesse hij of zij heeft in het starten als zelfstandige, dit ook weer op een schaal van 1 op 10. Met deze cijfers wordt niets gedaan, maar ze zijn juist bedoeld om het voor de student inzichtelijker te maken of hij of zij door de notificatieweek juist meer of minder zin heeft gekregen in het starten als zelfstandige. Wanneer de student wel verder wil, krijgt hij of zij vanaf dan officieel toegang tot de applicatie.

Verder is nagedacht over de manier waarop het menu zichtbaar en opgebouwd is. In het menu zijn enkel stappen te zien en niet de titels van de hoofstukken. Dit heeft ook weer te maken met de behoefte van de studenten en het feit dat deze studenten nog weinig tot geen weet hebben van wat er allemaal nodig is om te starten als zelfstandige. Dit is de reden dat ze graag een stappenplan willen om er makkelijker doorheen te komen. Verder is na afronding van een stap, de volgende stap pas na een week beschikbaar. Ook dit stimuleert de student om na te denken over de informatie die hij of zij gekregen heeft.

De informatie die door de applicatie wordt gegeven, is informatie die aansluit op de behoefte van deze studenten. Zo geeft de applicatie informatie vanaf het inschrijven bij de Kamer van Koophandel tot en met het werven van een eerste klant of opdrachtgever. Andere hoofstukken zullen gaan over de belastingverplichtingen en andere regels waar een ‘zelfstandige’ aan moet voldoen. Uit de behoeftes van de studenten weet ik ook dat de informatiepagina’s zowel uit video als uit tekst moeten bestaan. Zo moet de tekst kort en bondig zijn en blijft informatie uit een goede video beter hangen. Aan het eind van elke pagina komen de belangrijkste voor- en nadelen van het desbetreffend hoofdstuk te staan. Deze informatie is cruciaal voor het maken van een weloverwogen keuze.