Stufido

by Janne van der Kroef

"Hoe creëer ik een tool die studenten ondersteunt bij hun studieschuld, zodat ze handvatten krijgen om positiever naar hun studieschuld te kunnen kijken?"

Laat je studieschuld niet meer domineren

Studenten hebben zorgen over hun studieschuld.

Sinds 2015 is de basisbeurs voor studenten afgeschaft en ging deze over in een sociaal leenstelsel. De gemiddelde studieschuld van studenten is rond de 19.000 euro. Ruim de helft van studenten die een studieschuld heeft, maakt zich zorgen over de gevolgen voor latere financiële beslissingen. Ook wordt de lening bij DUO minder als investering in de toekomst gezien dan in 2017.

Door in gesprek te gaan met studenten ben ik erachter gekomen dat studenten van tevoren goed hebben nagedacht over het lenen bij DUO. Door veranderingen in hun leven, zoals op kamers gaan of studievertraging, valt de lening vaker hoger uit dan vooraf gedacht. De studieschuld groeit gedurende de studie, waardoor de student stress ervaart en niet meer kijkt naar het bedrag.

“Kunnen we van het woord studieschuld niet gewoon een studie-investering maken? Het is niet mijn schuld dat ik studeer.” citaat student

Het beeld dat gecreëerd wordt over de studieschuld.

Studenten die gebruik maken van het leenstelsel worden ook wel de pechgeneratie genoemd. De vergelijking wordt gemaakt met de generatie voor hen, die wel een basisbeurs kreeg, en de nieuwe generatie die in 2023 ook weer de basisbeurs mag ontvangen. Hierdoor voelt deze generatie zich niet gehoord en gesteund.

Positionering

Bij mij is vroeg dyslexie en ADD geconstateerd. Dit heeft bij mij voor tegenslagen gezorgd. Ik ben vroeger een keer blijven zitten en ook nu studeer ik voor de vierde keer af. Ondanks dat blijf ik dicht bij mezelf en bekijk ik wat dit mij kan brengen. Ik ben creatief en heb veel doorzettingsvermogen. De consequenties die dit met zich mee kan brengen, zoals een hogere studieschuld, pak ik juist aan en draai het om naar iets positiefs. Je komt jezelf tegen in dit soort situaties. Ik leer nog steeds dat praten over je problemen en je schaamte opzij zetten je veel oplevert. Veel meer dan te doen of er niets aan de hand is en het allemaal goed gaat. Dat gun ik andere studenten ook. Als je vastloopt zijn er altijd manieren om er iets aan te doen of om het positiever te bekijken.

Hoe creëer ik een tool die studenten ondersteunt bij hun studieschuld, zodat ze handvatten krijgen om positiever naar hun studieschuld te kunnen kijken?

“Stufido” is een kaartspel waarbij je samen met andere studenten werkt aan jouw kijk op je studieschuld. Elk probleem heeft wel een positieve en een negatieve kant. Stufido zorgt er helaas niet voor dat je studieschuld verdwijnt. Het kaartspel zorgt ervoor dat de student de positievere kant van het probleem inziet. Zo kunnen de studenten beter omgaan met de negatieve gedachtes van het hebben van een studieschuld (weerbaarheid).

Het spel wordt gespeeld op Hbo’s of universiteiten door studenten die problemen ervaren met hun studieschuld. Een slb’er, decaan of studenten stellen een groepje van vier mensen samen. Door deze kleine groep wordt er een veilige setting gecreëerd waarin er gezamenlijk over het onderwerp geld en schulden gepraat kan worden. 

In het spel zitten herbruikbare kaarten en het kan door het uitwissen van de stiften vaker gebruik worden. Met één keer aanschaffen kan een decaan of slb’er het spel er gemakkelijk bij pakken of uitlenen.

Begin van het spel

Het spel begint met een voorstelrondje. De studenten wordt gevraagd om twee situaties op te schrijven waar ze op dit moment tegenaan lopen met hun studieschuld. Elke fase wordt aangegeven met een kleur en heeft een spelbegeleiderskaart en een speluitlegkaart.

De verschillende fases

Na het voorstelrondje start het spel. Het kaartspel bestaat uit 3 fases.

Fase 1

De spelbegeleider legt willekeurig vijf afbeeldingskaarten en een studieschuld kaart neer voor elke student. De student gaat in deze ronde uitzoeken welke kaarten het meeste aanspreken. Wat staat er tussen de student en zijn studieschuld in?

Dit zijn meerdere kaarten omdat een probleem nooit uit één probleem bestaat maar uit meerdere. Op de kaarten staan afbeeldingen en geen woorden omdat een afbeelding door iedereen anders geïnterpreteerd kan worden. De kaarten zijn gericht op de beleving van het hebben van een studieschuld.

De student gaat nu de kaarten wisselen tot dat er vijf kaarten voor hem liggen die bij hem passen, hierbij wordt hij gevraagd toelichting te geven waarom wel of niet te wisselen. Het aanhoren van andere verhalen geeft ze inzicht waar anderen tegen aan lopen en verhalen te herkennen.

Fase 2

Elke afbeeldingskaart is gekozen met een reden. De student wordt gevraagd zijn associatie op te schrijven. Welk woord of welke zin roept het bij je op?

Daarna gaan de studenten in tweetallen aan de slag om deze situatie om te denken (positiever maken), in twee zinnen. Ze mogen elkaar helpen, de spelbegeleider om hulp vragen en gebruik maken van de voorbeeldkaarten en de Instagrampagina van Stufido.  (De QR-code op de speluitlegkaart van fase 2 verwijst ze hierna.

 

Wat is omdenken?

Omdenken begint altijd met een probleem. Anders kan er niet omgedacht worden. Je kunt je verzetten tegen het probleem en denken ja maar... Wat nu als je denkt in oplossingen?  En het een ja én wordt. Dat is de techniek van het omdenken.

Fase 3

In de laatste fase van het spel komen de situaties die opgeschreven zijn tijdens het voorstellen één voor één op tafel. Elke speler mag nu een omdenk-zin uit fase 2 indienen als oplossing voor deze situatie. De speler die de situatie heeft gekozen, mag nu de zin kiezen die het beste zijn probleem omdenkt. Dit wordt met de groep besproken en nagepraat.

Als afsluiting wordt door de spelbegeleider aan de studenten gevraagd om hun beste omdenk-zinnen te delen met de Instagrampagina van Stufido. Dit kan andere studenten helpen bij het omdenken over hun studieschuld. Uiteindelijk kan het voor de studenten zelf ook iets zijn om een keer op terug te kijken als ze vastlopen met hun studieschuld of een ander probleem.

Door middel van het spel Stufido wordt een moeilijk onderwerp op een aantrekkelijke manier bespreekbaar gemaakt en omgedacht, waardoor het hebben van een studieschuld het leven niet meer domineert.