Stichting Bialance

by Sterre Breed

Hoe kan er een ondersteunende tool ontworpen worden voor jongeren met gedragsproblemen, zodat zij grip krijgen op hun leven?

Human | 2022 | Graduation work | Balans | Gedragsproblemen | Ondersteuning

Steeds vaker hebben jongeren last van gedrags- en/of psychische problemen. Het brein is vaak overprikkeld en een chaos, waardoor ze opstandig zijn, snel geprikkeld en/of antisociaal gedrag vertonen. Hierdoor ontstaan vaak conflicten in de thuissituatie en op school, komen ze in de problemen en hebben ze moeite met de balans in hun leven. Dit maakt dat het voor hen lastig is een normaal leven te leiden. Het aanbrengen van structuur in hun leven kan hen helpen om rust te ervaren.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek heeft de focus gelegen op het ontwikkelen van een tool die voor jongeren met (gedrags)problemen ondersteund in hun ontwikkeling en bij het krijgen van grip en balans in hun leven. Uit het onderzoek bleek dat deze jongeren goed geholpen kunnen worden met een tool waarbij jongeren opdrachten moeten uitvoeren. Zo is de Bialance-box tot stand gekomen.

Het prototype van de balans-box is in de testfase uitgeprobeerd door een aantal jongeren die een gedrags- en/of psychisch probleem ervaren. Vanuit de testfase gaven de jongeren aan dat zij de balans-box een prettige tool vinden, vooral omdat het een fysiek (analoog) is en geen digitale tool. De testfase gaf bruikbare inzichten en handvaten, waardoor de balans-box verder ontwikkeld kon worden. Bij het verder uittesten van de opdrachten en het beoordelen daarvan, bleek dat de opdrachten en challenges op een zo eenvoudig en simpel mogelijke manier uitgevoerd moeten kunnen worden.

Ontstaan Stichting Bialance

Stichting Bialance is ontstaan vanuit de onderzoeksfase van deze afstudeerdopdracht. Stichting Bialance heeft als doel om jongeren met gedrags- en/of psychische problemen te ondersteunen in het leren omgaan met de problemen die zij ervaren en die hen belemmeren in het dagelijks leven. De Bialance-box is een product die Stichting Bialance verder zal ontwikkelen tot een bruikbare en handzame tool.

Samenwerking

Om de Bialance-box verder te ontwikkelen tot een bruikbare en handzame tool, is Stichting Bialance een samenwerking aangegaan met een kinder- en jeugdtherapeut. Deze therapeut heeft op basis van haar deskundighied, kennis en ervaring geholpen bij het bedenken van leuke, leerzame en uitdagende challenges. De challenges zijn gebaseerd op profielen die overeenkomen met een bepaald gedrags- en/of psychisch probleem. Zo heeft ieder profiel eigen bijpassende challenges. Hierdoor kan een jongere op een eenvoudige wijze werken aan zijn of haar persoonlijke doelen; zoals bijboorbeeld meer zelfvertrouwen krijgen of het geduld bewaren. De samenwerkende therapeut heeft aangegeven de Bialance-box in haar therapiesessies tw willen inzetten en aanbieden.

Hoe werkt de tool?

De Bialance-box kan door de therapeut aanbevolen worden als passend hulpmiddel om aan de problemen te werken die de jongere ervaart. De Bialance-box zal dan een onderdeel zijn van de therapiesessies. Via de website www.bialance.nl kan een jongere en zijn/haar ouders alle informatie vinden over de werking en aanschaf van de Bialance-box. Na aanschaf van de Bialance-box, maakt de jongere via de website een profieltest om tot een juiste profielkeuze te komen. De jongere kan ook samen met zijn/haar therapeut tot een profielkeuze komen. Wanneer het profiel gekozen is, ontvangt de jongere voor een periode van 3 weken templates met bijhorende challenges.

Een profiel bestaat uit 12 challenges die uit meerdere moeilijkheidsniveaus (1 t/m 5) bestaan. De bijpassende template met daarop de challenges wordt in de Bialance-box geplaatst, waarna de jongere kan beginnen met het uitvoeren van de challenges. Na iedere uitgevoerde challenge wordt de challenge beoordeeld door de jongere zelf, maar ook door zijn/haar ouders. Dit doen zij door middel van het plaatsen van een groen, oranje of rode smiley magneet op de template.

De uitgevoerde challenges en de keuze van de beoordeling worden besproken door de jongere samen met zijn ouders. Door met elkaar in gesprek te gaan, krijgen ze inzicht in elkaars keuzes, standpunten en meningen, maar belangrijker is dat ze met elkaar in verbinding zijn. Op het moment dat een challenge is behaald, wordt er samen met de therapeut bepaald of de jongere door kan naar het volgende niveau of dat er aspecten zijn waardoor de jongere aanvullende challenges op dit niveau moet doen.

Om tijdens dit traject motivatieproblemen bij de jongere te voorkomen, maakt het belonen van positief gedrag en de voortgang in de ontwikkeling onderdeel uit van dit traject. Zo spreken ouders met hun zoon of dochter van te voren af, wanneer hij/zij minimaal 3 van de 4 challenges per week behaald, hij/zij daarvoor een vooraf afgesproken beloning ontvangt. Hierbij kan gedacht worden aan: avondeten uitkiezen, een film kijken, een vriendje/vriendinnetje mag blijven slapen, etc. De jongere ontvangt nadat hij/zij het profiel met positief resultaat heeft afgerond een certificaat voor het behalen van het profiel.

Mijn positionering

Uit ervaring weet ik hoe lastig het kan zijn om te leven in een gezin waarbinnen een gezinslid last heeft van gedragsproblemen en jeugdzorg regelmatig over de vloer kwam. Bij mij thuis ging het er altijd net even anders aan toe. Deze situatie heeft bij mij een litteken achter gelaten en gemaakt dat ik op latere leeftijd hier veel last van kreeg en mijn gevoelens ver weg stopte. Ik heb toen professionele hulp gezocht bij het verwerken van deze situatie. Tijdens dit proces heb ik op een speelse manier geleerd de situatie, maar ook mijn gevoelens te accepteren. Dit verwerkingsproces was voor mij best lastig, maar de afgelopen twee jaar heb ik bemerkt dat het mij steeds makkelijker afgaat en ik bepaalde zaken een plekje kan geven. Het onderzoek van mijn afstudeeropdracht heeft mij hier ook bij geholpen.

Het onderwerp en de doelgroep van dit onderzoek ligt mij nauw aan het hart. Met dit onderzoek wil ik niet alleen jongeren helpen meer grip te krijgen op hun leven, maar wil ik ook hun ouders erbij betrekken om samen te leren omgaan met de problemen waar ze tegenaan lopen, structuur en harmonie in het (gezins)leven terug te brengen.

Om dit te kunnen realiseren heb ik UX-design ingezet. UX-design heeft mijn interesse gewekt tijdens mijn CMD-carrière. Ik bemerk dat ik graag wil ontwerpen en door ontwikkelen van producten en diensten die bijdragen aan het welzijn en de beleving die zij daaraan ervaren. UX-design is meer dan alleen een digitale tool, dat beseffen veel mensen vaak niet, en daarom heb ik gekozen om een analoge ervaring te bieden.