Sportief narratief

by Nathanael Allen

Hoe kan ik een narratief/verhaal ontwerpen om mensen te laten inzien wat de positieve gevolgen van sport zijn op mentale gezondheid?

2022 | Sport | Mentale gezondheid | Video | Human | bewegen

Sport heeft op verschillende manieren een positief op mentale gezondheid. Ondanks dat dit gegeven voor vrij wel iedereen bekend is zijn we met zn alle de afgelopen jaren niet meer gaan bewegen. Het Sportief narratief geeft door middel van film verschillende inzichten in welk effect sport kan hebben op je mentale gezondheid.

Wat is Sportief Narratief

Sportief narratief is een interactieve video(installatie) die de voordelen van sport op mentale gezondheid weergeven. Door kijkers te prikkelen en langzaam informatie vrij te geven laat de video zien dat sport verder gaat dan alleen bewegen en je daardoor goed voelen.

De verhalen die voortkomen uit Sportief Narratief zijn een vertaling van het Human Capital Model. Het Human Capital Model geeft een beeld van de verschillende waardes/redenen dat er gesport wordt. Al deze redenen hebben weer invloed op de mentale gezondheid.

De kijker maakt bij gebruik van de video zelf de keuze welk narratief hij/zij interessant vindt en krijgt zo een passend inzicht in hoe sport een bijdrage heeft in het mentaal welzijn van verschillende personen. Elke persoon is weer gekoppeld aan een van de waardes uit het Human Capital model.

Het Human Capital Model

Stills | Verschillende verhaal vertellers

Waarom?

Als sporter en filmmaker ben ik gaan kijken hoe ik de 2 kan samen voegen om een belangrijk doel te bereiken namelijk inzichten geven in mentale gezondheid.

Inzichten geven over sport en mentale gezondheid wilde ik doen zonder direct het standaard bericht over te brengen namelijk: ''sporten is gezond dus ga sporten''. Sport en de reden om te sporten gaat voor mij en voor veel andere verder dan alleen maar bewegen. Hier ben ik achter gekomen door verschillende sporters te interviewen en hun verhaal te vertalen in verschillende video fragementen in een gehele video.

Veel mensen willen niet geconfronteerd worden met hun sport gedrag om deze reden heeft de video eerst een teaser waardoor de aandacht van kijkers wordt getrokken. Hierin is het nog niet duidelijk dat het om sport gaat. Pas als de aandacht al getrokken is wordt het onderwerp geintroduceerd. Door de interactieve video wordt de gebruiker ingelicht over de voordelen van sport op mentale gezondheid. Als de interesse zo groot is zou er een keuze kunnen worden gemaakt om verdere verhalen te bekijken en het inzicht verder te vergroten.

Stills uit de video