S.O.S.

by Joyce Hollaar

Hoe kan het Portaal van Vlaanderen door middel van een interactieve ervaring bovenbouwleerlingen van het vmbo interesseren in een toekomst in de maritieme techniek?

Het Portaal van Vlaanderen heeft de wens om een jonger publiek te trekken. Samen hebben we de keuze gemaakt om dit onderzoek te focussen op de bovenbouw van het vmbo. Het bezoek kan dan aansluiten aan het verplichte loopbaandossier (LOB) van de leerlingen. Het Portaal van Vlaanderen is in de unieke positie dat zij de leerlingen kunnen introduceren tot de maritieme wereld en bedrijvigheid in Terneuzen.

De leerlingen hebben natuurlijk hun eigen wensen. Ze zijn klaar voor verantwoordelijkheid en zijn opzoek naar de invulling van hun toekomst. Wat betreft het bezoeken van een tentoonstelling willen ze het liefst iets kunnen doen, vooral rondom de thema's techniek en wetenschap. Groepsdynamiek is voor de leerlingen erg belangrijk en ze zijn dan ook vaak te vinden in groepen van rond de 4 personen.

Om het bezoek goed te kunnen plaatsen is een goede structuur van belang. Het begin kan ze in het verhaal trekken, het midden de interesse wekken en informeren. Na het bezoek kunnen ze er op school over napraten.

Toekomstperspectief in de maritieme sector

Om jongeren te trekken kan je ze het beste via hun school benaderen. School is namelijk de voornaamste reden dat jongeren tentoonstellingen bezoeken. Scholen zijn te trekken door aan te sluiten op het lesprogramma. In dit geval is het LOB dossier het beste aansluitpunt. Dit is namelijk een verplicht onderdeel voor de bovenbouw van het vmbo. In gesprekken met de leerlingen kwam ik er achter dat ze weinig kennis hebben van de maritieme sector, terwijl deze sector juist erg belangrijk is voor Terneuzen. Een bezoek aan het Portaal van Vlaanderen zal de leerlingen goed inlichten over de beroepen in deze sector.

 

De leerlingen hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de ervaring leuk is, maar ook leerzaam. Qua onderwerpen hebben ze met name een interesse in de wetenschap en de techniek. Daarnaast is het noodzakelijk dat ze dingen kunnen doen. Dit nodigt een actieve houding uit en voorkomt dat de leerlingen het gevoel hebben dat ze zichzelf niet kunnen zijn. De groepsdynamiek is belangrijk, leerlingen werken het beste in groepjes van 4. Tijdens het observeren in de klas en bij de Techniek Experience (een dag waar bedrijven en opleidingen zich voorstellen aan onderbouwleerlingen uit Zeeland) heb ik gezien dat ze uit zich zelf al in deze groepen optrekken. Om ervoor te zorgen dat leerlingen het bezoek goed kunnen plaatsen is een verhaal structuur nodig. Het begin is een trigger, waardoor ze hun dagelijkse zorgen loslaten en zich in het verhaal verliezen.  Het midden brengt de boodschap, in dit geval de ervaring met en de informatie over de maritieme sector. Het slot brengt alles bij elkaar tot een conclusie. Dit is het nabespreken met hun vrienden en met de docent op school.

Zaadje planten:

Het prototype speelt in op de bovengenoemde wensen en vormt een interactieve ervaring over het werken in de machinekamer van het schip. Het prototype bestaat uit een stalen box met een touchscreen en verschillende knoppen, rode wielen met puzzels erboven aan de muur en het geluid van de machinekamer. Samen levert dit het gevoel dat gebruikers zich in de machinekamer van een schip bevinden.

Spelers krijgen de opdracht om op een rode knop te drukken. Hierdoor slaan motoren uit en moeten ze drie puzzels oplossen om alles weer aan de praat te krijgen. Elke puzzel test spelers op verschillende vaardigheden die ze nodig hebben als werktuigkundige. Deze puzzels kunnen ze oplossen door schakelaars om te zetten, een slider te bewegen en aan wielen te draaien. Als alles correct is opgelost slaan de motoren weer aan en vaart het schip veilig door de sluis, als er echter een fout in zit gaat het varen mis en vaart het schip de sluisdeur kapot.

User Journey: S.O.S.
De user journey van het ontwerp

Vaardigheden testen

Het scherm vertelt dat je op de rode knop moet drukken. Dit triggert de start van het verhaal, je hebt namelijk de motoren uitgezet. Vervolgens wordt je aangesproken door de hoofdwerktuigkundige. Hij gaat je helpen alles weer op te starten en leidt je door de drie puzzels. De eerste puzzel, de binaire puzzel, test de patroon herkenning en oplettendheid van de leerling. De tweede puzzel, de evenwichtspuzzel, test het logisch nadenken en rekenen. Tot slot test de vormenpuzzel het ruimtelijk inzicht van de leerlingen. Op basis van deze puzzels krijgt de leerling inzicht in of hij/zij de juiste kwaliteiten heeft om een werktuigkundige te worden.

Let op je gebruiker

Als ontwerper is mijn focus altijd gericht op de mensen voor wie ik ontwerp. Wat zijn hun behoeften, hoe kunnen hun wensen behaald worden? Daarnaast werk ik het liefst samen met mensen met een goede kennis over hun werkvlak, zodat we samen een compleet plaatje kunnen vormen. In dit project heb ik samengewerkt met het Portaal van Vlaanderen, een haveninformatiecentrum in Terneuzen om onderzoek te doen op welke manier ze hun tentoonstelling aantrekkelijk kunnen maken voor vmbo 3 & 4 leerlingen. Daarnaast heb ik leerlingen en specialisten bezocht om hun wensen en kennis mee te nemen in dit ontwerp.