Posiplan

by Lindsay Jongste

Hoe kan ik een hulpmiddel ontwikkelen voor werknemers die last hebben van het imposter syndroom zodat zij zich positiever gaan reflecteren op hun eigen carrière en werkprestaties?

Human I 2022 I Graduation work

Probleem stelling

Stel je voor dat je gedachten je wijs maken dat je niet goed genoeg bent voor je huidige functie, ondanks je het wel kan en ook de kwalificaties hiervoor hebt. Dit wordt het Imposter Syndroom genoemd. Onderzoek toont dat ruim 70% van de volwassenen in Nederland deze gevoelens herkent bij zichzelf. Ondanks dat het meer voorkomt bij onder gerepresenteerde groepen, kan het voor komen bij iedereen. Het is geen ziekte of andere abnormale aandoening en het houdt niet direct verband tot depressie, zelfvertrouwen of angst. Wanneer iemand ergens in presteert, denkt diegene al gauw dat anderen net zo presteren. Hierdoor zijn ze overtuigd dat anderen hetzelfde verdienen, dus zelf minder verdienen dan anderen. Aangezien er weinig wordt gesproken over de twijfel die mensen over zichzelf hebben, denken de meeste mensen dat ze alleen zijn in de gedachten. Wanneer het imposter syndroom lang aanhoud kan dit ertoe leiden dat de werknemer zijn of haar ideeën niet durft te delen of niet durft te gaan voor een promotie.

"Ik herken mezelf in deze symptomen. Iedere week wordt er in het werkoverleg gevraagd wat ik deze week gepresteerd heb. Mijn collega's weten altijd iets te verzinnen, ook over mij. Maar zelf vind ik niks uitblinken. Het lijkt me daarom heel fijn een duidelijker overzicht te hebben van wat ik die week gedaan heb, zodat ik beter op mijn prestaties kan reflecteren." - Susanne in 't Ven

Ontwerpoplossing

Om de druk van deze werknemers te verlichten ben ik begonnen met Posiplan. Er bestaan al een hoop oefeningen via therapie of andere loopbaanbegeleiding om het zelfvertrouwen en succesgevoel van medewerkers te vergroten. Een voorbeeld hiervan is het nagaan waar je angst vandaan komt, zonder duidelijke uitleg. Zulke oefeningen worden vaak in een schriftje opgeschreven, maar worden daardoor slecht bijgehouden. Mijn app Posiplan zorgt ervoor dat de werknemer een toegankelijk platform heeft waar makkelijk aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling gewerkt kan worden en het laagdrempelig blijft om het bij te houden.

Positiviteitskalender

Posiplan's grootste doel is de gebruiker zelf laten inzien dat hij of zij het wel verdient om positief naar zijn of haar carrière te kijken. Dit wordt gedaan door een positiviteitskalender waarin dagelijks de werktaken genoteerd en afgerond worden. Daarnaast kunnen andere positieve ervaringen uit het carrièrepad opgeslagen worden, zoals herinneringen en complimenten. Alles wat in de kalender geplaatst wordt is overzichtelijk terug te zien onder het kopje successenboek in de app. Hierdoor wordt het inzien van positieve werkervaringen vereenvoudigd.

Doel van de app

Naast de app is het belangrijk dat de gebruiker zich verder ontwikkelt. Daarom kan de gebruiker iedere week een oefening uitvoeren die gegeven wordt door de app. Het kan ook wel eens zo zijn dat een werkdag niet zo goed verlopen is of wanneer de Imposter syndroom gevoelens en gedachten even te veel worden. Dan heeft de gebruiker de mogelijkheid om deze gedachten uit te schrijven in een aparte ruimte in de app. Zo kan de gebruiker zijn of haar gedachten even kwijt als het te veel wordt. Mocht de gebruiker extra ondersteuning nodig hebben, zijn er in de app verschillende professionele coaches te vinden waar je contact mee op kunt nemen.

Conclusie

De app dient als gemakkelijk hulpmiddel gebruikt te worden zodat de werknemer aan zijn of haar ontwikkeling kan werken tijdens de werkdag. De app is volledig vrij in te vullen door de werknemer, zodat de werknemer uit eigen initiatief aan zijn of haar ontwikkeling werkt. Posiplan zal aangeboden worden aan de werknemers via de HR afdeling van hun bedrijf of via loopbaan coaches. Daarnaast wordt de app aanbevolen via LinkedIn om zo werknemers te kunnen benaderen.

Link naar de app:

*Voor de beste werking van de app kan je hem op de desktop openen.

Lanceringspagina posiplan: