NAC wandelclub

by Vincent Savelkouls

Hoe kan Amphia laaggeletterden uit de regio activeren om meer te bewegen?

Mijn afstudeerproject heb ik uitgevoerd in opdracht van het Amphia ziekenhuis in Breda.
Hun vraagstuk luidde: ‘Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat laaggeletterden uit de regio, gezonder gaan leven, zodat zij minder snel in het ziekenhuis belanden’.
Voor mijzelf heb ik dit vraagstuk ingekaderd tot: ‘Hoe kan Amphia laaggeletterden uit de regio activeren om meer te bewegen?’.

Allereerst heb ik onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid. Hoe bereik je deze groep, wat gaat er in hen om en waarom leven zij ongezonder.
Dit heb ik gedaan door gesprekken met de doelgroep, prototypes testen, en deskresearch.

Na dit onderzoek kan ik de conclusie trekken dat de laaggeletterde groep mensen wel degelijk weet dat zij gezonder moeten gaan leven, maar toch doen zij dit niet. Een informatieachterstand is dus niet het probleem in deze kwestie.

Het gedrag van deze mensen moet veranderen, om hen zo gezonder te kunnen laten leven. Hierom besloot ik onderzoek te doen naar gedragsverandering. Met behulp van verschillende gedragsveranderingstheorieën ben ik uitgekomen op beloningen in combinatie met gamification. Ik heb een test gedaan onder bewoners van een wijk waar veel laaggeletterden wonen. Hieruit blijkt dat men bereid is om over te gaan op actie wanneer zij er iets voor terug zien wat hen aanspreekt. Dit zou dus betekenen een beloning, in de breedste vorm van het woord.

Voor mijn uiteindelijke concept heb ik 3 partijen samengebracht. Het Amphia ziekenhuis, NAC Breda en het buurtpunt Fellennoord.
NAC leeft enorm in Breda, vooral ook binnen de wijken waar veel laaggeletterden wonen. Deze mensen hebben vaak geen geld voor wedstrijdkaartjes en merchandise, maar zij zijn wel degelijk groot supporter van de club. Elke wedstrijd wordt of thuis op de bank gekeken of in het café op de hoek.

Mijn concept gebruikt dan ook NAC als belonende factor voor de doelgroep. Er zal een exclusieve NAC Wandelclub worden opgericht. Mensen uit de wijk zullen deze wandelingen kunnen maken vanaf het Buurtpunt Fellennoord. Dit buurtpunt wordt gebruikt als tussenpersoon omdat mensen uit deze wijk sneller iets gaan ondernemen als het van binnen uit de wijk naar voren wordt gebracht.
Men zal gaan wandelen en kan hiermee lidmaatschap van de NAC wandelclub verdienen. Dit houdt in dat zij rondleidingen kunnen krijgen in het stadion, meet and greets met de spelers en voorrang bij huldigingen en NAC evenementen. Kortom deze wandelaars zullen deel uit maken van een exclusieve groep NAC supporters. Hier komt bij dat zij maandelijks ook nog kans maken op NAC merchandise en wedstrijdkaarten. Hoe vaker zij wandelen, hoe meer kans ze maken op prijzen.
Uit onderzoek blijkt dat samen bewegen/sporten, ervoor zorgt dat mensen het veel langer en beter volhouden. Om deze reden worden de wandelaars aangemoedigd om mensen mee te nemen tijdens het wandelen. Meer wandelaars meenemen betekent dan ook meer kans op NAC prijzen.

Poster voor in het buurtpunt
Voorkant wandelroute flyer
Achterkant wandelroute flyer
Samen wandelen wordt beloond!
De intentieverklaring tussen de 3 partijen, Amphia, NAC maatschappelijk en Buurtpunt Fellenoord.