Move Recovery

by Farhad Omarzai

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat kankerpatiënten die een operatie hebben ondergaan in de buikholte meer gaan bewegen in ziekenhuizen, zodat er een positieve bijdrage kan worden geleverd aan de herstelperiode?

Move Recovery - revalideren - herstellen - Amphia | www.moverecovery.nl

Sedentair gedrag

Sedentair gedrag komt meestal in de ziekenhuizen voor. Patiënten brengen tijdens een ziekenhuisopname 87% tot 100% van hun tijd door in bed (Meta-Analysis, 2020). Dit leidt tot een afname in spierkracht, problemen met dagelijks functioneren en zelfstandigheid ((KNGF), Amersfoort, 2021). Daarnaast weet iedereen dat bewegen goed voor je is. Ziekenhuispatiënten zijn echter extra gebaat bij bewegen, aangezien beweging en gezonde voeding het revalidatieproces versnellen (Bezig in ziekenhuis, 2021) (Krachtvoer en beweging, 2017). Ook legt hoogleraar professor Erik Scherder uit dat de omgeving erg belangrijk is: De mens past zich aan de omgeving waarin hij zich bevindt. Als er in de omgeving geen aandacht wordt geschonken aan beweging, zal er dus ook niemand gestimuleerd worden om te bewegen. Helaas bevindt zich deze toestand in veel ziekenhuizen en verpleeghuizen (Scherder, 2012).

De opdracht

Voor het Amphia ziekenhuis is het van belang dat de patiënten meer gaan bewegen. Het Amphia ziekenhuis wil natuurlijk de beste zorg verlenen aan de patiënten en een korter revalidatieproces is hier onderdeel van. Aan de andere kant kan Amphia aan meer mensen zorg verlenen als de patiënten gemiddeld korter in het ziekenhuis zijn. Dit levert natuurlijk ook een financieel voordeel op. Maar hoe krijg je patiënten meer aan het bewegen? Ik ben van mening dat de oplossing tweeledig is. Aan de ene kant moet er een bewegingsvriendelijke omgeving gecreëerd worden en aan de andere kant moet de patiënt getriggerd worden om in beweging te komen. Jammer genoeg is het ziekenhuis niet de meest stimulerende omgeving om te bewegen, vooral niet als je je ziek voelt ((KNGF),2021). Volgens Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie) komt het juist voor de medewerkers in de zorg juist beter uit dat iedereen de hele dag op een stoel zit. Het kost veel tijd voor verpleegkundigen en fysiotherapeuten om patiënten genoeg te laten bewegen. En daarnaast is er een tekort aan personeel (Scherder, 2012).

Move Recovery & doelgroep

Om deze negatieve gevolgen te voorkomen, is er het afgelopen halve schooljaar onderzoek gedaan. Hiervoor is er een interessante applicatie genaamd Move Recovery tot leven gewekt die een oplossing vormt voor de kankerpatiënten die een operatie hebben ondergaan in de buikholte, zelfstandig kunnen bewegen en kennis hebben van mobiele technologie.
Move Recovery zorgt ervoor dat de beweging van de patiënt spontaan en zelfstandig tot stand komt om het revalidatieproces te versnellen. Hierdoor zullen de patiënten snel het ziekenhuis verlaten.

De oplossing

Move Recovery is een device/applicatie die ontworpen is op de behoefte van de patiënt. Het doel van het device is voornamelijk het motiveren/stimuleren van de patiënt om bewegingen uit te voeren, zodat het revalidatieproces sneller op gang komt en verblijf in het ziekenhuis verkort wordt. De focus van de patiënt ligt voornamelijk op het tegengaan van spier- en conditieverlies

In de applicatie kan de patiënt op een leuke manier zijn dagelijkse oefeningen/activiteiten uitvoeren om zijn hoofddoel te bereiken. Voor elk voltooid oefening ontvang de patiënt een x aantal punten. Op basis van het aantal behaalde punten kan de patiënt een beloning ontvangen. Een beloning kan bestaan uit een gratis snack uit de kantine, kop koffie of een gratis krant. Tevens kan de patiënt aangeven aan de verpleegster of fysiotherapeut wat voor beloning gewenst is. De fysiotherapeut en de verpleegster kijken dan of het mogelijk is.

De fysiotherapeut heeft zicht op de resultaten van de patiënt in de database van de webapplicatie. Wanneer de fysiotherapeut opmerkt dat een patiënt fanatiek bezig is, zijn activiteiten dagelijks uitvoert en dat het daarnaast beter gaat met zijn toestand, dan kan de fysiotherapeut bij de patiënt in de applicatie aangeven hoeveel uren/dagen eerder de patiënt ontslagen kan worden uit het ziekenhuis. De patiënt ziet zijn resultaat van herstel in zijn revalidatietabel. Deze verschijnt ook als een herinnering tijdens het uitvoeren van de activiteit.

Natuurlijk is bewegen voor de patiënt niet alleen belangrijk tijdens de opname in het ziekenhuis, maar ook na het ontslag van de patiënt is het belangrijk dat de beweging meegenomen wordt in de dagindeling. Dit zal aan het woord komen tijdens het ontslaggesprek van de patiënt.

Het ontstaan van de applicatie

Het ontstaan van de applicatie (Move Recovery), de werking ervan en welke keuzes ik heb genomen om tot een concrete oplossing te komen om in de behoefte van de patiënt te voorzien, namelijk ‘spier- en conditieverlies’ tegengaan om het revalidatieproces te versnellen, leest u stapsgewijs en op een logische volgorde verder in het proces van exploratie of op de website www.moverecovery.nl

Move Recovery