M.E. TABLE

by Fabrice Werger

Hoe creëer/stimuleer ik motivatie en zelfeffectiviteit met behulp van collective effervescence bij CMD studenten, wat kan leiden tot een sense of community?

collective effervescence | psychology | manipulation | human | emotion | perspective | group | 2022

Collective effervescence (CE), letterlijk vertaald naar collectief bruisen, is een sociologisch concept geïntroduceerd door Émile Durkheim. Volgens Durkheim kunnen individuen in een gemeenschap of samenleving samenkomen en tegelijkertijd dezelfde gedachte communiceren en/of deelnemen aan dezelfde actie. Zo’n gebeurtenis veroorzaakt een collectief bruisen dat individuen opwindt, een fijn gevoel kan geven en dient om de groep te verenigen.

Toen ik een half jaar geleden aan mijn afstudeerperiode begon, ging de wereld net weer open na de coronapandemie. We mochten weer naar school, maar de banden met vrienden waren grotendeels verwaterd en veel studenten kampten met gevoelens van depressie en demotivatie. Een vriend waarmee ik nog wel contact had, heeft mij toen toegevoegd aan een whatsapp groep met andere CMD studenten, die allemaal het doel hadden om goed te presteren tijdens hun afstuderen. Op dat moment had ik nog geen hechte band met deze studenten, maar dit laatste halfjaar is deze groep toch meer geworden dan alleen maar een groep medestudenten; het is een bron van blijheid, motivatie, plezier en steun. Deze ervaring heeft mijn interesse voor een sense of community gevoed, waardoor ik mijzelf de vraag stelde of ik collective effervescence kan gebruiken om de mentale staat van studenten te verbeteren.

Collective effervescence is een gevoel dat vaker in je leven naar voren komt dan je denkt. Wanneer individuen bij elkaar komen om met hetzelfde doel in gedachten te handelen, dan kan een soort ‘energie’ ontstaan die als fijn wordt ervaren. Dit effect heeft inspirerende werking op de individuen waardoor de motivatie zal toenemen en zij elkaar (meer) zullen ondersteunen. Daarom heb ik onderzocht hoe CE bij studenten het beste omhoog kan worden gehaald, zodat hun motivatie en zelfeffectiviteit gestimuleerd wordt.

Bij CMD moet gemiddeld iedere 4 weken een nieuw concept worden bedacht. Als dat moeilijk (of helemaal niet lukt) kan het heel demotiverend en deprimerend zijn voor studenten. Dit kan voorkomen worden door de studenten een mogelijkheid te bieden om hun motivatie en zelfeffectiviteit te verbeteren. Uit mijn onderzoek is duidelijk geworden dat CE, motivatie en zelfeffectiviteit erg dichtbij elkaar liggen en het combineren van deze theorieën gebruikt kan worden om een positief effect bij studenten te creëren.

Het product dat antwoord geeft op de geformuleerde hoofdvraag is de M.E TABLE. Deze installatie stimuleert de motivatie en zelfeffectiviteit van studenten (onder andere) middels CE.
De M.E. TABLE is een tafel waaraan individuele CMD studenten in groepsverband, en vanuit hun eigen interesses, concepten kunnen bedenken. Door middel van LCD schermen en audio speakers wordt er een categorie en doelgroep bepaald om de studenten op weg te helpen en om ervoor te zorgen dat de concepten zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. Bij het tweede onderdeel van de installatie moet één van de, door de studenten bedachte, concepten uitgekozen worden. Dat concept gaan de studenten dan gezamenlijk verder uitwerken. Dit wordt extra gestimuleerd door het middelste deel van de tafel, een whiteboard waarop de concepten uitgeschreven kunnen worden. Het whiteboard kan ook rondgedraaid worden, zodat meerdere deelnemers aan hetzelfde concept verder kunnen werken of een tekening kunnen uitbreiden.

Op het eerste oog lijkt de installatie simpel gezegd een tafel waaraan studenten concepten bedenken, maar deze heeft een veel diepere theoretische fundering.
Bij verschillende doelgroepen is onderzocht hoe wordt gekeken naar motivatie en groepsvorming. En ook hoe een sense of community voor hen voelt, hoe dit wordt gestimuleerd en hoe dit wordt ervaren. Op basis van verschillende prototypes en interviews is gebleken dat motivatie en zelfeffectiviteit gestimuleerd kunnen worden middels CE. De data uit de verschillende testen is gebruikt om kernwaardes voor CE op te zetten en aan te scherpen. Hieraan heb ik de CE-theorie van Emile Durkheim en de motivatietheorie van Deci & Ryan gekoppeld. Deze waardes zijn samen met het motivatiespectrum en de theorie over zelfeffectiviteit in de M.E. TABLE verwerkt.

De volgende aspecten van het motivatiespectrum komen bij gebruik van de M.E. TABLE aan de orde: geïntrojecteerde regulatie, geïdentificeerde regulatie en interne regulatie (oftewel persoonlijk belang, genot en tevredenheid met jezelf). Dit komt overeen met de betekenis van zelfeffectiviteit. Zelfeffectiviteit weerspiegelt vertrouwen in het vermogen om controle uit te oefenen over de eigen motivatie, het gedrag en de sociale omgeving. In de tafel wordt de motivatie en zelfeffectiviteit van studenten, op basis van de studies van onder andere Courtney Ackerman, Gro Ellen Mathisen & Kolbjorn S. Bronnick, via onderstaande manieren gestimuleerd:

The verbal persuasion factor, zelfeffectiviteit:
In elke ronde wordt middels audio queues gevraagd of iedere deelnemer leuke elementen van andermans concepten kan benoemen. Wanneer anderen jouw werk leuk vinden en uitbreiden stimuleer je zelfeffectiviteit.

Performative Interaction, zelfeffectiviteit:
Door het zien van eerdere werken, bijvoorbeeld het werk dat nog op het whiteboard staat, stimuleer je vicarious experiences. Zien dat anderen de beleving als leuk en motiverend ervaren kan ook overslaan naar jou.

Mastery experiences, zelfeffectiviteit:
Bij deze installatie kun je niet falen, waardoor elke experience een mastery experience is.

⁃ Autonomie, motivatie:
De mogelijkheid om eigen ideeën te bedenken en uit te werken.

⁃ Competentie, motivatie:
De studenten laten, middels het uitvoeren van diverse rondes, zien dat zij in staat zijn zichzelf en anderen te verbeteren. Het feit dat er veel diversiteit zit in de rondes versterkt dit verder.

⁃ Verbondenheid, motivatie:
Door met elkaar naar hetzelfde doel te werken, elkaars ideeën te verbeteren en/of aan te horen in combinatie met het feit dat iedereen in die ruimte gelijke grond heeft en gemotiveerd is, kunnen de studenten zich makkelijker met elkaar verbonden voelen.

⁃ Als laatste zijn de beoogde deelnemers bekend met de context van brainstormen/concepten bedenken. Ook wordt de inbreng van eigen interesses gemotiveerd tijdens de ervaring. Omdat de studenten een connectie met de diverse categorieën prikkelt dit ook het gevoel van zelfeffectiviteit.

Door de M.E. TABLE een prominente plek in te geven in het medialab, kan het makkelijk gevonden en gebruikt worden door CMD studenten. De bouw van de installatie is zodanig vervaardigd, dat deze makkelijk gedemonteerd en/of vervoert kan worden. Omdat de uitstraling van de installatie ook prettig en aantrekkelijk gevonden moet worden, is ervoor gekozen om de tafel donkerblauw te maken. Dit straalt rust en vertrouwen uit. Verder zijn er handleidingen van de installatie te vinden aan de tafel, zodat de werking altijd duidelijk is.

Dit product zet een grote stap naar het verbeteren van de mentale gezondheid van CMD studenten en zorgt daarbij voor blijere, zelfvoldane studenten die het leuk vinden om aan school te werken. Maar bovenal wordt motivatie, zelfeffectiviteit en een sense of community, met behulp van collective effervescence, bij CMD studenten gecreëerd en gestimuleerd.