LimeCare

by Alan van Slooten

Door de pandemie is de gehele zorgsector gedwongen technologische efficiëntie te omarmen. Maar gaat dit niet ten koste van het menselijke aspect van de zorg? Juist een grote factor in het kiezen van een beroep in deze sector. Hoe kun je die aspecten terug brengen en faciliteren in een omgeving op maat voor de verzorgende (IG) in de ouderenzorg?

Human I Zorg I User Experience‘Hoe kan ik de wensen en behoeften van verzorgende (IG) in de thuiszorg vertalen
naar een aantrekkelijke weerspiegeling
voor Platform T?’

De opdrachtgever; TrueLime te Breda produceert software en web oplossingen voor onder andere klanten in de zorgsector. Om hun back-end product, Platform T, te promoten is er gevraagd onderzoek te doen naar wensen en behoeften in de ouderenzorg en dit om te zetten naar een demo-omgeving.

De wereldwijde pandemie heeft een verschuiving geforceerd naar de digitale communicatiesystemen. Door de onzekere tijd, is er een grote behoefte aan informatievoorziening en communicatie. Door die toenemende verschuiving en de pandemie is misschien wel het belangrijkste aspect van de zorgverlening op de achtergrond gevallen; persoonlijk contact en verbondenheid.

Hoe kun je ervoor zorgen dat het menselijke aspect niet verdwijnt in alle technologische efficiëntie?

Uit het vooronderzoek wat bestond uit deskresearch en het spreken van mensen in de ouderenzorg, kwam dus al redelijk snel naar voren dat persoonlijk contact en verbondenheid een steeds groter gemis is in deze sector. Niet enkel voor de werknemers maar ook voor de cliënten.

"Er is steeds minder tijd om persoonlijk contact te leggen, het is ook te druk en Corona heeft er niet bij geholpen!"

- Verzorgende IG Activite

De ontwerpoplossing voor de hoofdvraag betreft LimeCare; de omgeving op maat voor de Verzorgende (IG). Het is een interactieve omgeving waar alle voor het werk benodigde functionaliteiten in zitten verwerkt maar met een belangrijk knipoog naar persoonlijk contact en verbondenheid.

Door middel van LimeCare, wordt verbondenheid en persoonlijk contact centraal gezet. Sterker nog de gebruiker wordt centraal gesteld door deze aspecten te faciliteren. Denk hierbij aan 'Wie Ben Ik?'. Een directe oplossing voor de softknowledge die vaak verstrikt raakt in een ECD (elektronisch cliënten dossier). Kleine persoonlijke kennis die heel waardevol kan zijn in de ouderenzorg wordt hier inzichtelijk gemaakt en interactief. Maar ook 'Praatje Pot', de sociale verbinder die er nu niet is. Heel veel zorgorganisaties werken met de Microsoft Office Suite dus ook Teams. Maar toch is uit onderzoek naar voren gekomen dat dit niet veel gebruikt wordt. Gooi daar bovenop de pandemie en toenemende werkdruk en de Verzorgende (IG) worden steeds meer geïsoleerd van hun omgeving. Door in te spelen op die behoeften kan de sociale cohesie en dus ook de verbondenheid worden vergroot.

Wie Ben Ik?

Veelal werken verzorgende (IG) met dezelfde cliënten dit om continuïteit voor zowel het personeel als de cliëntelle te voorzien. Maar steeds vaker komt het door toenemende druk voor dat verzorgende (IG) bij nieuwe cliënten zijn. Veelal raken hierdoor de persoonlijke connecties zoek bij zowel werknemer en cliënt. Persoonlijke weetjes (soft knowledge) wordt niet gedeeld en bestaat veelal in het hoofd van de verzorgende.

Door Wie Ben Ik? kan een werknemer snel in het persoonlijke prikbord van een cliënt kijken om soft knowledge op te doen. Deze weetjes maken het voor werknemers makkelijker om een connectie te vormen door het omarmen van deze informatie. Tevens is het voor de cliënt ook fijner, deze leidden veelal aan psychische klachten zoals dementie.

Verzorgende kunnen zelf deze cards aanmaken, verwijderen of aanpassen aan de hand van de orde van de dag natuurlijk!

Praatje Pot

Praatje Pot speelt in op het gebrek aan verbondenheid. De gebruiker kan zijn beschikbare tijden instellen, tijdens deze tijden kan hij/zij dus gekoppeld worden aan een willekeurige collega. De gebruiker kan ook zelf gesprekken aanmaken, bekenden uitnodigen maar ook zelf gebruik maken van de 'shuffle' functie. Hierdoor wordt hij/zij gelinked aan een willekeurige collega, als deze accepteert, dan kan het gesprek van start!

Onderzoek wijst uit dat koetjes en kalfjes praat niet alleen leuk is maar ook nog eens goed kan zijn voor de verbondenheid en creatieve oplossingen. Zo blijkt uit onderzoek dat een spontaan gesprek kan leiden tot een hogere positiviteit over de dag heen en dat resulteert natuurlijk weer in een betere werksfeer en gemotiveerde collega's.

Visie als ontwerper

Toen de afstudeerfase in zicht kwam wist ik meteen dat ik een opdracht wilde uitvoeren voor een bedrijf. Reden; zodat ik iets maak wat echt relevant is en dat ik makkelijk(er) feedback van experts in het werkveld kan vragen. Tevens is het gelijk een mooie kans om met echte stakeholders te werken. Maar waarom dan specifiek dit onderwerp? Bij TrueLime had ik de keuze om van de twee thema’s te kiezen; zorg of onderwijs. Omdat de onderwijswereld in mijn optiek niet echt veel spannende invalshoeken (meer) heeft en minder in beweging staat dan de zorgwereld, was de keuze snel gemaakt. Als ontwerper probeer ik vanuit de doelgroep te kijken waar de behoeften liggen en vervolgens deze proberen te vertalen naar concepten en prototypes. Zo probeer ik methodisch te werken in de design thinking principes. Het is dus belangrijk voor mij om niet ‘solo’ te werk te gaan maar juist met de doelgroepen en stakeholders in gesprek tegaan. Om zo gezamenlijk tot oplossingen te komen.