Rollenspel Op School

by Youri Surtel

Hoe kan het klaslokaal bijdragen aan de motivatie van leerlingen op het middelbaar onderwijs?

2022 | Motivatie | School | Rollenspel | Psychologie | Leerstijlen | Belbin | Metacognitie | Gamification | Groepswerk | Educatie | Zelf Determinatie Theorie | Ontwikkeling | Didactiek | Pedagogie

Vraagstuk
Motivatie is in het onderwijs altijd al een veel besproken onderwerp geweest, omdat het de werkhouding en leer effectiviteit van de leerlingen bepaald. Maar aan de andere kant hoor je het tegenwoordig alleen maar genoemd worden in een negatieve context. Men spreekt vaak over een “motivatie gebrek” bij de leerlingen. Hoewel deze bron van positieve werkhouding zo belangrijk is, wordt er in de realiteit weinig mee gedaan op grote schaal. Er moet een interventie komen in het huidige schoolsysteem, zodat de natuurlijke motivatie die in ieder mens zit goed ingezet kan worden.

Eigen positionering

Vanuit mijn eigen tijd op de middelbare school, en nu nog steeds, heb ik mij altijd heel erg kunnen ergeren aan momenten wanneer er chaos was in de klas. Met chaos bedoel ik dat de leerlingen met allerlei dingen bezig waren behalve met de les. Hierdoor kon de docent niet goed les geven en de uitleg werd constant onderbroken. Voor mij maakte dit de lessen heel zwaar om het goed te kunnen volgen en er nuttige informatie uit te halen. Hierdoor moest ik veel extra werk thuis doen wat ik eigenlijk op school al gedaan zou moeten hebben.

Persoonlijk haal ik de meeste waarde uit werken in de klas wanneer iedereen er met zijn gedachten en intenties bij zijn. Veel mensen geven vaak de schuld aan drukte als vorm van afleiding waardoor ze niet goed kunnen functioneren in een les. Maar ik zelf vond de drukte altijd fijn, wanneer de drukte gepast was bij een bepaalde context. Omdat deze drukte mij juist meer energie gaf om harder te werken en actiever mee te doen

Daarom wil ik met dit onderzoek een manier vinden om de natuurlijke motivatie en energie, die leerlingen in zich hebben als mens, te beïnvloeden om een positiever werksfeer in de klas te creëren.

Gamification

Gamification is techniek die in veel verschillende sectoren word gebruikt. Hierbij worden elementen van game design gebruikt om nieuwe werkvormen te creëren binnen een al bestaand systeem. Games zijn van nature bedoelt om engagement te genereren bij de speler en met gamification probeert men dit effect ook te behalen in een andere context. In dit project worden elementen van gamification gebruikt om de behoeften van de ZDT aan te kaarten.

Educatie

Educatie is zijn in essentie een psychologisch onderzoeksgebied. Educatie psychologie fungeert als een overkoepelende term waar veel verschillende subcategorieën van psychologie onder vallen, zoals student motivatie, instructie design, educatie technologie, curriculum ontwikkeling, organisatie leer, speciale educatie, klas management. Voor dit onderzoek is motivatie het de rode draad die door het hele project heen loopt en centraal staat.

Motivatie Psychologie

Motivatie psychologie is een onderwerp waarover experts het nog steeds niet eens zijn over hoe het nou precies werkt, daarom zijn hier tientallen theorieën over ontstaan. Ieder met grote of kleine nuance verschillen ten opzichte van de andere. Een van de meest gebruikte theorieën binnen educatie is de Zelf Determinatie Theorie (ZDT), en dat is ook de theorie die ik binnen dit onderzoek gebruik als framework. De ZDT maakt een belangrijk onderscheid tussen intrinsieke motivatie en verschillende niveaus van extrinsieke motivatie. Maar ook tussen gecontroleerde en autonome motivatie. Daarnaast gaat deze ervan uit dat de mens van nature 3 basisbehoeften en wanneer deze bevredigd worden ontstaat er een hogere mate van motivatie binnen een persoon. Deze basisbehoeften zijn relationele verbondenheid, competentie en autonomie.

Concept

Als product heb ik een rollenspel ontwikkeld dat voor verandering in de dynamiek zorgt binnen een werkgroep. Hierbij worden de leerlingen voor een opdracht aan een bepaalde rol gekoppeld waar naar zij moeten handelen. Deze rollen zijn gebaseerd op de teamstructuur van Belbin, om zo een gestroomlijnde verhouding te behouden binnen de groep. Iedere rol heeft zijn eigen sterkte en zwakte punten die de ervoor zorgen dat de leerlingen meer verantwoording krijgen en ervaren over aspecten en onderdelen van een opdracht. Hierdoor werken zij samen effectiever aan hun ontwikkeling.