Klaer.

by Ruben Hooijmaijers

Hoe kan de sociale interactie binnen een studentenhuis zodanig worden beïnvloed, dat dit een positief effect heeft op de onderlinge frustratie van huishoudelijke taken?

App | Spel | Gamificatie | 2022 \Graduation work | Studentenhuizen | Huishouden

Studentenhuizen zijn opgebouwd uit (voornamelijk) studenten tussen de 18 en 24 jaar met verschillende achtergronden. Simpel uitgedrukt besluiten verschillende vreemden samen een woning met diens publieke ruimtes te delen. Door de opbouw van deze huizen te versimpelen is het eenvoudig te verklaren dat er frustraties binnen een huis plaatsvinden. Vanwege de verschillende achtergronden en opvoedingen van de bewoners, hebben zij ieder hun eigen activiteiten en verwachtingen binnen een huis. Deze verschillen kunnen leiden tot botsingen en zorgen voor frustratie. Vooronderzoek heeft bewezen dat de studenten deze frustratie met name hebben op het gebied van huishoudelijke taken. Dit bracht mij bij de onderzoeksvraag: “Hoe kan de sociale interactie binnen een studentenhuis zodanig worden beïnvloed, dat dit een positief effect heeft op de onderlinge frustratie van huishoudelijke taken?”

Om een zo goed mogelijk antwoord te vinden op de gestelde onderzoekvraag, zijn in de onderzoeksperiode meerdere onderzoeksmethodieken toegepast. Daarbij zijn datastukken van het gedrag en motivatie verzameld van verschillende studentenhuizen. Deze data is onderling vergeleken en op deze manier is een duidelijk beeld gecreëerd van de oorsprong van de frustratie. Problemen van frustratie komen neer op vier factoren: gebrek aan communicatie, weinig moeite doen voor elkaar (evenwicht), geen verantwoordelijkheid nemen en gebrek aan overzicht. Daarbij wordt de keuken het vaakst gezien als ‘frustratiegebied’.

De design solution die is gecreëerd, houdt rekening met de motivatie van de studenten en heeft een positief effect op bovengenoemde probleemfactoren. Het concept gebruikt gamificatie, het aanwenden van spelprincipes in een niet-spelcontext, op het gebied van de uitvoering van huishoudelijke taken door het aanrijken van een toolkit. Deze toolkit bestaat uit twee hoofdbestandsdelen: het interactieve ‘student-erger-je-niet’ bord en een bijbehorende applicatie. Het interactieve speelbord werkt door een on- en offline samenwerking en kan in een van de publieke ruimtes worden opgehangen. De offline werking is hetzelfde als het traditionele spel ‘mens-erger-je-niet’ waarbij de gebruikers een hele ronde moeten afleggen om vervolgens de pion op het thuisfront te brengen. De gebruiker kan echter alleen stappen zetten door het uitvoeren van huishoudelijke taken. Deze taken kunnen door de online werking op het scherm worden toegevoegd, bekeken of gewijzigd. De online werking van het bord is gesynchroniseerd met een mobiele applicatie. De mobiele applicatie heeft dezelfde functies met daarnaast de toevoeging om opmerkingen naar andere huisgenoten te versturen. Deze opmerkingen worden persoonlijk verzonden naar de betreffende huisgenoot en publiekelijk getoond op het interactiebord.

Aangezien studentenhuizen over het algemeen een snelle wisseling van huisgenoten kennen, is het speelbord magnetisch gemaakt en daardoor gemakkelijk zelf in te richten. Het aantal thuisfronten en de kleurensamenstelling kan geheel naar eigen invulling van het huis worden gemaakt.