Het Ranger Hoofdkwartier

by Iris Govers

Hoe kan ik een embodied experience in Ouwehands Dierenpark creëren die kinderen tussen de 6 en 12 jaar op spelende wijze leert over de dieren van OZF?

Tech Animals Zoo 2022 Afstuderen

‘De natuur is belangrijk’, wordt door veel mensen geroepen. Maar wat is er nou nodig voor kinderen om hier ook echt stappen in te ondernemen en hierover te leren? Kinderen snappen dat afval scheiden belangrijk is om hieraan bij te dragen, maar er is natuurlijk veel meer nodig. Dierentuinen dragen hier een steentje aan bij door middel van educatie aan te bieden binnen het park. Bij Ouwehand is OZF essentieel om deze kennis over te brengen. Ze willen laten zien dat ze geven om de natuur en om het behoud van diersoorten.

Ik kreeg de opdracht vanuit Ouwehands Dierenpark om OZF meer aandacht te geven in de dierentuin. Er was namelijk nog erg weinig over OZF te vinden in het park. Hiervoor werd er een ruimte beschikbaar gesteld die ik om mocht toveren tot een experience centre. Het moest een avontuurlijke, multisensorische ervaring worden die kinderen op spelende wijze kennis bijbrengt over de bedreigde dieren in onze wereld en ze handvaten meegeeft om zelf in actie te komen.

In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen.

Wat is OZF?

In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen. Vanuit Ouwehand Zoo Foundation (OZF) doneert Ouwehands Dierenpark jaarlijks aan verschillende projecten voor o.a. bescherming van leefgebieden, educatie en soortbehoud. Er zijn momenteel 16 projecten. Elk project steunt een ander diersoort. De dieren in Ouwehand Dierenpark zijn dan ook de ambassadeurs voor de wilde soortgenoten uit het land van herkomst. OZF heeft 4 hoofddoelen:

1. Beschermen van de leefgebieden van bedreigde diersoorten en soortbehoud

2. Natuurbehoud

3. Educatie en voorlichting geven

4. Onderzoek

Waarom vind ik dit belangrijk?

De kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn de generatie van de toekomst. Waar wij als kinderen niet na hoefde te denken over afval sorteren of papier opnieuw gebruiken om boskappingen te beperken, is het nu juist van belang om dit wel te doen. Ik geloof er in dat educatie hier de grootste rol in speelt: wanneer je weet wat er aan de hand is en hier empathie voor krijgt, wordt de drempel lager om zelf actie te ondernemen. Als we nu geen actie ondernemen, sterven diersoorten uit en hebben we zometeen geen bos meer over om te kappen. Ik denk dat we het goede voorbeeld moeten geven en de kinderen van nu handvaten moeten hebben om het beter te doen dan wij tot nu toe hebben gedaan.

Onderzoek

Kinderen vanaf groep 3 (6 jaar) tot en met groep 8 (12 jaar), zijn de generatie van de toekomst. In een wereld waarin we steeds bewuster moeten omgaan met de natuur, is het van belang dat er genoeg informatie beschikbaar is om hen hierbij te helpen. De meest effectieve manier om dit te doen, is via spelende wijze. Uit onderzoek weten we dat hoe meer een kind van de wereld ontdekt, hoe groter zijn of haar fantasie wordt. Het vergroot ook het inlevings- en empathievermogen van een kind. Het is belangrijk om empathie te hebben voor de wereld om ons heen en de andere dieren die hier leven. Dit is nodig, zodat diersoorten kunnen blijven bestaan en de natuur behouden wordt.

Het Ranger Hoofdkwartier: een ruimte met Avonturentafels waar je de verschillende bedreigde dieren op de wereld beter leert kennen

De AvonturenTafel:
Een interactieve tafel die gebruikt maakt van fysieke en digitale elementen.

De ruimte bestaat uit 4 continenten. Elk continent heeft een eigen AvonturenTafel en tot 4 OZF projecten / bedreigde diersoorten. Je begint met het kiezen van een dier door middel van een fysiek speelfiguur van het dier op de scanner te zetten. De tafel herkent dit door middel van de toepassing van verschillende NFC scanners. Ook zijn er meerdere zwarte knoppen, zoals de pijlen, start en help. Dit zijn toetsen gemaakt met Bare Conductive geleidende verf en verschillende sensoren. Hierdoor kun je op een unieke manier interactie hebben met de tafel.

Ga op ontdekkingsreis met een van de bedreigde diersoorten van OZF. Leer meer over de dieren door middel van zelf ontdekken en doen.

Zet verschillende objecten op de scanner om te kijken hoe het dier hiermee interacteert. Wat vindt hij lekker om te eten en waarom?

Speel mini-games om dieper in te gaan op de projecten van OZF en om erachter te komen waarom het dier wordt bedreigd.

Zie hoe jouw keuzes invloed hebben op het dier en de omgeving, krijg handvaten mee om zelf in actie te komen en ontdek de verschillen tussen alle landen en dieren!