Handicappy

by Benjamin Wessels

“Hoe kan ik mensen die na een herstelperiode vanwege ongeluk of ziekte en moeite hebben met participeren, helpen door handvatten aan te reiken om op eigen kracht weer de draad op te pakken.”

CMD - 2022 - Human - Socialdesign - Handicappy - App - Regie

Handicappy

Wanneer je door een ongeluk, ziekte of voortschrijdende handicap niet meer kunt doen wat je altijd met plezier deed, is het niet gemakkelijk om hiermee om te gaan. Wanneer je voor het eerst in een dergelijke situatie komt, is dit erg moeilijk. Waar moet je zijn, welke instantie helpt bij wat en wat is er überhaupt allemaal mogelijk? Het is erg gemakkelijk om het overzicht te verliezen tussen alle instanties, afspraken en gesprekken.

Vanuit mijn eigen jarenlange ervaring als niet alleen gebruikersdeskundige maar ook mijn werkervaring als adaptatietechnicus weet ik waar de problemen zich voordoen;

Gemeente sluiten contracten af met leveranciers van hulpmiddelen. Contracten die de leveranciers dwingt tot “goedkope en adequate” voorzieningen te leveren. Leveranciers moeten om deze reden hun eigen producten aanprijzen, ook al zijn er betere voor de gebruiker, anders gaan zij failliet. De oplossingen die dan ook vaak worden aangedragen zijn niet altijd in het belang van de gebruiker. Alleen welke opties zijn er nog meer? Welke paden kan je nog bewandelen? Dit is voor (nieuwe) gebruikers vaak niet duidelijk.

Mensen die afhankelijk zijn geworden van deze hulpmiddelen en andere aanpassingen om hun leven zo goed mogelijk te kunnen leven zijn daarmee vaak de dupe van een krom en kortzichtig systeem.

Vele hulpvragen vallen onder de WMO, “Wet Maatschappelijke Ondersteuning.” Denk hierbij aan hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, persoonlijke en huishoudelijke ondersteuning en thuiszorg.

Nu zijn dit losstaande eilandjes met hetzelfde doel; het verlichten, ondersteunen en helpen van de gebruiker.

HOE WERKT DE APP HANDICAPPY

Vanuit de WMO zal degene die een aanvraag doet worden gevraagd de Handicappy app te downloaden. Vanuit hier kan de gebruiker zorgverleners toevoegen. Ook wanneer deze worden toegewezen kan de gebruiker deze terugvinden in de app. Hulpverleners kunnen nu ook onderling gemakkelijk communiceren en sneller mogelijke problemen signaleren en aanpak op elkaar afstellen.

Wanneer de gebruiker is ingelogd kan hij/zij gelijk zien wat er belangrijk is; welke afspraak heb je eerst, waar en met wie. Dit geheugensteuntje zal zich automatisch updaten wanneer nieuwe afspraken in de agenda worden genoteerd. Ook zullen voltooide afspraken niet langer worden ingeladen.

Verder kan de gebruiker heel makkelijk zien hoever men zich in het proces bevindt met het behalen van zijn of haar doel. Vanuit hier is het erg gemakkelijk om van stap tot stap te volgen wat de laatste ontwikkelingen zijn in dit proces en leest men gemakkelijk besluiten en informatie terug.

Zowel de gebruiker als hulpverleners hebben een overzicht van de geboden hulp, ondersteuning, mede zorgverleners en de behaalde resultaten van de gestelde doelen.

Buiten zijn team van ondersteuners zal de gebruiker ook vrienden kunnen toevoegen. Met mensen in dezelfde situatie is het uitwisselen van ideeën en sparren over mogelijkheden vaak erg fijn.

Vaak is het niet weten wat er allemaal mogelijk is ook een obstakel om goed te kunnen aangeven waar de gebruiker naar toe zou willen werken. Wat kan er en wat is er mogelijk? Hiervoor is een simpele oplossing in de app geïntegreerd: het Pinboard. Via deze weg kan de gebruiker nieuwe doelen vinden, verkennen en verleggen van zijn/ haar grenzen en stap voor stap de regie weer terugnemen in zijn/ haar leven.

VISIE EN ONTWIKKELING APP

Deze app is ontworpen om de gebruiker te ondersteunen en handvatten aan te reiken. De problematiek is ingewikkeld en niet aan een persoon of instantie toe te kennen. Om deze te veranderen zal er vanaf hoger niveau iets moeten veranderen binnen de systemen. Binnen de huidige regels en wetgeving kan de app een oplossing zijn om structuur, overzicht en grip te creëren in een situatie die voor de gebruikers (vaak) nieuw is en hectisch.

De gebruikers van de app Handicappy zijn erg verschillend, lichamelijk en/ of cognitief. Wat hen verbindt is dat zij grip willen krijgen over situatie die zij anders willen.

De app is dan ook ontwikkelt met de kennis en inzichten van verschillende mensen met verschillende handicaps. Toegankelijkheid erg belangrijk. Wanneer de gebruiker namelijk zelfstandig (voor zover mogelijk) iets kan veranderen aan zijn/ haar situatie geeft dit een positieve boost en werkt dit bevrijdend.

Om dit doel ook zo goed mogelijk na te streven is een applicatie een goede keuze. Deze is makkelijk op meerdere platformen te gebruiken en is het grote voordeel dat andere apps die visuele en auditieve gehandicapten ondersteunen ook in staat stellen zelfstandig Handicappy te gebruiken. Zo is er ook rekening gehouden met deze beperkingen betreft interactie met de app. Tijdens het videobellen is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om live ondertiteling aan te zetten of opnamen te maken en deze op te slaan op het apparaat en later op een rustig moment terug te luisteren.

Handicappy Productvideo
Handicappy App Video uitleg. Deze zal bij eerste gebruik van app afgespeeld worden. Ook is deze terug te vinden in de instellingen van de app.
Handicappy banner foto
Logo en hoofdmenu
Handicappy belscherm
Handicappy belscherm
Handicappy Infoschermen
Het progressie scherm en netwerk scherm
Enkele schermen van de professionals
Alle schermen van de app