Expedition Reef

by Carolien van Bedaf & Sam Vrehen

“Hoe kunnen we door middel van het thema koraal het probleem opwarming van de aarde begrijpbaar maken zodat kinderen op de basisschool zich bewust worden van het probleem en hun gedrag in de toekomst hierop kunnen aanpassen?”

HUMAN | STORYTELLING | CORAL REEF | CHILDREN | GRADUATION | 2022

Het gaat slecht met de natuur. Dit is wat wetenschappers al jarenlang roepen. De aarde warmt op, de biodiversiteit gaat achteruit en veel belangrijke ecosystemen zoals koraalriffen, regenwouden en ijsvlakten zijn aan het verdwijnen. Toch wordt hier op basisscholen nog niet veel les over gegeven. Wanneer dit wel gebeurd, gebeurd dit op een manier die kinderen niet interessant genoeg vinden waardoor het onderwerp ze ook minder zal trekken. Ook is het een lastig onderwerp wat zonder de juiste uitleg lastig te begrijpen zal zijn. De kinderen hangen nu niet veel belang aan het onderwerp. Wij vinden dat dit anders moet en dat klimaatverandering een belangrijker en duidelijker uitgelegd onderwerp op school moet worden. Wij willen met ons ontwerp kinderen zorg laten dragen voor koraal en op een interactieve manier leren over klimaatverandering. Hiermee willen we hen beïnvloeden om in de toekomst duurzamere en groene keuzes te maken. Kinderen zijn de bedrijfsleiders en overheidswerknemers van later. Zij kunnen het verschil maken wanneer zij al op jonge leeftijd leren over de opwarming van de aarde en geconfronteerd worden met dit probleem. Door middel van onze AR experience genaamd Expedition Reef kunnen kinderen zorg dragen voor koraal en hierbij meteen leren over klimaatverandering en hun eigen invloed op de aarde. Hierdoor zullen zij meer gevoel bij het onderwerp krijgen.

Augmented Reality in het klaslokaal

Door midel van AR in de klas kunnen kinderen samen leren op hun eigen tempo. Ook zijn op deze manier moeilijke concepten vatbaarder. AR kan de leerlingen nauwkeurige beelden geven van onwaarneembare concepten door middel van 3D-modellen, wat de leerlingen kan helpen om ingewikkelde concepten te begrijpen en om te voorkomen dat ze de informatie over deze onderwerpen verkeerd begrijpen.

Expedition Reef

Koraal geeft een heel duidelijk en concreet voorbeeld voor hoe de opwarming van de aarde effect heeft op de natuur. Het doel van Expedition Reef is duidelijk laten zien hoe de opwarming van de aarde werkt en wat de kinderen hier vervolgens zelf aan kunnen doen. Wanneer kinderen gebruik gaan maken van de panelen doen ze dit in tweetallen. Op deze manier kunnen kinderen overleggen met elkaar. Zo leren ze ook van elkaars ideeën.

Wanneer de kinderen de panelen scannen zien ze dat er iets aan de hand is met het koraal, het koraal is namelijk grauw gekleurd wat betekent dat het dood is. Bij het koraal staat een object wat laat zien wat de oorzaak daarvan is. Het is nu aan de kinderen om te bedenken wat een oplossing zou kunnen zijn om dit probleem en daarmee ook klimaatverandering tegen te gaan. Deze oplossingen zijn te vinden in de kist. Vervolgens halen zij de werkbladen uit het paneel welke ze vervolgens mee naar huis kunnen nemen. Hebben ze alle lessen en werkbladen afgerond? Dan zullen ze in de klas hun ervaringen delen en krijgen zij het Expedition Reef certificaat uitgereikt. Een stapje dichterbij een duurzamere toekomst.

Basisscholen kunnen de box aankopen. Voor de leraar hebben we een speciale website gecreëerd. Hierop kunnen zij inloggen en extra uitleg over het product en de werking vinden maar ook uitleg die zij bij lessen kunnen geven. Hiermee kunnen ze de kinderen enthousiasmeren en informeren. Op de pagina "lessen" staat bijvoorbeeld uitleg over het doel van de panelen in de box. Hier staat extra uitleg over wat je aan de kinderen kunt vertellen.

Deze les kan ingericht worden tijdens zelfstandige werkuren. Elke dag kan een ander tweetal in de klas de ervaring gebruiken. In onderstaand filmpje wordt er uitleg weergegeven. De modellen horen bij een les voor de bovenbouw.

Leeftijden

We hebben de basisschool in 3 categorieën verdeeld. Groep 1 & 2 (onderbouw), groep 3, 4 & 5 (middenbouw) en groep 6, 7 & 8 (bovenbouw). Hiervoor hebben we gekeken naar de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling per leeftijd. Hier hebben we onderzoek naar gedaan en vervolgens leerdoelen en doelstellingen per groep gekozen.

In de onderbouw is dit vooral werken met fantasie en kennis laten maken met het koraal. Hierbij zullen ze het koraal kunnen ontdekken en rondlopen in de ruimte. Ze kunnen zich verwonderen over alle bijzondere vormen en kleuren. Vervolgens zullen zij de verschillende zeedieren om het koraal heen leren kennen. In de middenbouw leren de kinderen lezen en schrijven en krijgen ze al een iets beter beeld bij de wereld. In de middenbouw laten we door middel van de lessen het belang van de koralen zien. Ook de manier waarop zij leven. Want eerst moet je begrijpen waarom dit stukje van de natuur nou zo belangrijk voor jou is en hoe dit invloed heeft op jouw leven en de wereld. In de bovenbouw kunnen kinderen nadenken over gevolgen van hun acties en hebben ze een realistischer wereldbeeld. Hier kunnen we de opwarming van de aarde laten zien. Hierin willen we weergeven hoe wij als mens de natuur (koralen) aantasten. Vervolgens ook wat kinderen hier zelf aan kunnen doen. De kinderen zijn actief bezig met de panelen en zullen overleggen over de oplossing waardoor ze dieper gaan nadenken over hun eigen gedrag en de status van de wereld.

Door middel van het aanbieden van een nieuwe lesmethode op basisscholen willen we klimaatverandering beter te begrijpen maken en op een vernieuwende manier insteken. Op dit moment wordt er nog niet op een interessante manier lesgegeven over dit onderwerp waardoor de kinderen nog niet het belang van het onderwerp inzien of hier interesse voor hebben. Zoals een van onze geïnterviewde leraressen zei is het belangrijk om in de beleef wereld van de kinderen te komen. Door de kinderen een band op te laten bouwen met koraal willen we dit probleem dichtbij laten komen. Dit omdat koraal een heel concreet voorbeeld is van hoe de opwarming van de aarde effect heeft op de wereld. 

Doormiddel van AR in combinatie met 3d modellen kun je de kinderen echt meenemen in de beleefwereld. Op deze wijze kunnen kinderen complexere onderwerpen beter begrijpen omdat ze er een visueel beeld bij hebben. Kinderen zullen het onderwerp veel interessanter en leuker vinden als het op deze wijze aangereikt wordt.

De tegels in de klas zullen er daadwerkelijk voor zorgen dat je door het koraal heen kan lopen, je het kan ontdekken, je kunt erover leren en je kunt het zelfs redden. Daarnaast leer je de oorzaken en gevolgen wat betreft de opwarming van de aarde.

AR maakt door middel van de juiste storytelling de complexe onderwerpen inzichtelijk waar ze dat nu nog niet zijn.