Empathy for Suicide

by Paul de Vette

Hoe kunnen suïcidale gedachtes op een empatische, beleefbare manier worden weergegeven, zodat deze gedachtes beter worden begrepen?”

Zelfdoding | Virtual Reality | Human | Story | Void | 2022

Suïcidaliteit is een van de meest voorkomende onnatuurlijke doodsoorzaken en de hoeveelheid mensen die jaarlijks een einde aan hun leven maken blijft groeien. In tegenstelling tot andere doodsoorzaken in diezelfde lijst wordt er zelden over zelfmoord gepraat, waardoor er binnen de samenleving een taboe is ontstaan over dit onderwerp. Met “Empathy for Suicide” wil ik het gevoel van suïcidale gedachtes beleefbaar maken, om de gebruikers een gevoel te geven hoe het is om met suïcidale gedachtes door het leven te gaan en zo te proberen om dit taboe bespreekbaar te maken.

Het ontwerp

Het ontwerp van ‘Empathy for Suicide’ is een Virtual Reality ervaring waarbinnen de gebruiker een situatie beleefd die voor iemand met suïcidale gedachtes heeft heel stressvol is. Deze situatie brengt bij hen de gedachtes om een einde aan het leven maken op de voorgrond. Dit is mogelijk door een situatie na te bootsen waarbij dit werkelijk is gebeurt. Deze is door middel van abstractie omgezet naar een meer algemeen toepasbare situatie.

Het ontwerp is gemaakt om in het Museum van de Geest te komen staan. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de manier waarop er binnen het museum informatie wordt verstrekt aan de bezoeker. Deze wordt uitgevoerd middels een audiotour. Binnen de audiotour worden ook vragen aan de bezoeker gesteld, wat binnen dit ontwerp wordt ingezet om mensen aan te zetten tot een conversatie over het onderwerp zelfdoding.

Display Meubel voor in het Museum

In de virtual reality ervaring komt de gebruiker in de schoenen te staan van iemand die suïcidale gedachtes heeft. Zij zullen dan een reis maken door een auditieve en visuele verbeelding van hoe de gevoelens invloed hebben op mensen met suïcidale gedachten. De mensen op wiens ervaringen het ontwerp is gebaseerd hebben geadviseerd over de gevoelens die naar boven kwamen, zodat er binnen het ontwerp abstrahering kon plaats vinden.

Scène uit de ervaring

De Locatie

Dit concept is ontworpen om geplaatst te worden in het Museum van de Geest. Dit museum focust zich op de verschillende stadia waar hersennen zich in kunnen bevinden. Hierdoor past ‘Empathy for Suicide’ goed bij het thema en de interesse van het museum. Binnen de tour van het museum wordt de met geel aangegeven kamer niet gebruikt. Hierdoor kan deze worden ingezet om het ontwerp aldaar te plaatsen.

EMOTIONAL DETOX - Marc Quinn
EMOTIONAL DETOX - Marc Quinn

Plattegrond Museum van de Geest - Haarlem

Hiernaast komt deze kamer na ‘EMOTIONAL DETOX’ van Marc Quinn wat een visualisatie van verschillende mentale stadia is. Dit maakt het een goed ontwerp om voor de “extremere” mentale staat van suïcidaliteit te gaan met ‘Empathy for Suicide’.

Het thema

Suïcidaliteit is een van de meest voorkomende niet natuurlijke manieren van overlijden. Voor deze is mensen is vaak professionele hulp nodig om van deze gedachtes af te komen, maar deze aanpak mist een belangrijk deel van de hulp die hierbij nodig is. Een veilige omgeving hebben waar mensen kunnen praten over hun gevoelens en gedachtes over zelfmoord. Echter wordt het thema gezien als een taboe, wat ertoe leidt dat er zelden over wordt gepraat. Dit heeft als gevolg dat mensen zich sneller buitengelsoten voelen, wat ertoe leidt dat zij het gevoel hebben dat er niemand voor hen is. Naar mijn mening moet er juist over deze gedachtes kunnen worden gepraat, om zo een veilige omgeving te creëren waarbinnen mensen ook negatieve gedachtes en ervaringen kunnen bespreken. Met het concept ‘Empathy for Suicide’ wil ik naar deze soort omgeving streven, door mensen te laten beleven hoe suïcidale gedachtes ontstaan en hoe deze op een abstracte manier aanvoelen.

Doel

Het doel van 'Empathy for Suicide' is zoals eerder al is gezegd mensen te laten nadenken en te laten praten over suïcide als onderwerp. Hiermee wil ik het taboe rond dit onderwerp op heffen met als gevolg dat mensen die lijden aan suïcidale gedachtes zich meer open stellen naar de mensen om hen heen.