Drumpels

by David van Doesburg

Hoe kan ik worldbuilding en een fantasievolle ervaring inzetten om kinderen van 8-12 jaar te verwonderen over de natuur?

Storytelling | Worldbuilding | Fantasie | Kinderen | Lezen | Leren | Natuur | Spelen | Graduation | 2022

Het is ondertussen geen geheim meer dat het leesniveau en leesplezier van Nederlandse kinderen de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Dit heeft nadelige gevolgen op de ontwikkeling van een kind, waaronder de fantasieontwikkeling. Fantasie helpt kinderen om de wereld beter te begrijpen en kennis op te doen. De Drumpels helpen kinderen hun fantasie te ontwikkelen. Met het boek 'Drumpels', geschreven door Timbo de Drumpel, worden kinderen een magische wereld ingetrokken, die zich afspeelt in de natuur om hun heen.

Fantasie

Fantasie helpt dus kinderen om de wereld beter te begrijpen door gebruik te maken van fantasiewerelden/verhalen. Hoe creatiever en vrijer een kind opgroeit, hoe vrijer een kind zich zal voelen om zijn eigen weg te gaan. Ook leren kinderen out-of-the-box te denken waardoor ze op een creatieve manier problemen kunnen oplossen.

Tegenwoordig spenderen kinderen veel tijd aan tv, computers, tablets en videogames. Deze media hebben een slechte invloed op de fantasie van kinderen. Er wordt namelijk niks meer gevraagd van de fantasie, alles is al ingevuld of eigenlijk al voorgeprogrammeerd. Videospellen en andere vormen van digitale interactie zijn geprogrammeerd. Zelfs al bieden ze een enorm aantal mogelijke antwoorden of acties, dan nog is een speler gelimiteerd. Wat is dan het verschil met buitenspelen of lezen? Wanneer je een boek leest maken je hersenen zelf de beelden en geven ze een stem aan de woorden die je leest. In een videospel of een televisieshow wordt het verbeeldingswerk voor jou gedaan. Er wordt niks meer van de kinderen gevraagd.

Ook de overvolle agenda's van kinderen tegenwoordig helpen ook niet met de fantasie. Kinderen worden meegesleurd van geplande activiteit naar geplande activiteit. De creativiteit, de fantasie, slaat juist aan wanneer er vrije tijd en verveling is.

Er zijn verschillende manieren om de fantasie van kinderen te ontwikkelen: buitenspelen, de wereld verkennen, tekenen, schilderen, knutselen, kampen bouwen, bouwwerken maken, zelf spelletjes uitvinden of fantasiewerelden creëren met wat de omgeving de bieden heeft.

Het is daarbij belangrijk dat kinderen zelfstandig met iets aan de slag kunnen. Dat ze zich in hun eentje kunnen afsluiten en hun gedachtes kunnen volgen. Kinderen moeten niet worden verteld wat ze moeten doen, maar moeten worden uitgedaagd om op avontuur te gaan.

Het medium

Middels het testen van prototypen en het interviewen van kinderen ben ik op het medium 'boek' gekomen. Maar waarom? Kinderen willen graag invloed hebben of deel uitmaken van verhaal of de fantasiewereld. Daarom is er gekozen voor een boek waarbij kinderen zelf midden in het verhaal staan. Ze krijgen een wereld, een verhaal en een snufje magie zodat zij aan de gang kunnen. De kinderen zijn zelf onderdeel van de fantasiewereld, omdat die wereld om hun heen is. Zij gaan zelf die wereld alleen maar groter maken.

Daarbij is er gekozen voor een combinatie van beeld en tekst, omdat kinderen daar een voorkeur voor hebben. Zowel met normaal lezen, als met leren voor een schoolvak. Maar als er afbeeldingen gebruikt worden? Is er dan nog wel fantasie nodig van de kinderen? Zeker wel, fantasie werkt meerdere kanten op namelijk. Bij een platte tekst ga je beelden fantaseren, terwijl je bij beelden een verhaal gaat fantaseren.

Een prototype van het boek is getest door verschillende kinderen. Hoe het boek er nu uitziet komt mede door deze kinderen. Er is kritisch gekeken naar de verhaaltjes, de opdrachten, de tekeningen en zelfs het lettertype. Je kunt wel zeggen dat het boek gemaakt is voor kinderen, door kinderen.

Wat zijn Drumpels?

Je zult je misschien wel afvragen… Wie of wat zijn toch die Drumpels? Dan zou ik eigenlijk zeggen: 'lees het Drumpelboek en je komt alles over ze te weten!’. Maar speciaal voor jou heeft Timbo de Drumpel een kort, en bondige uitleg geschreven:

“Drumpels zijn kleine wezens die overal in de natuur leven. We zorgen voor de natuur en leven samen met allerlei dieren en insecten. Van mieren tot kikkers, van bijen tot mollen.

Drumpels leven in stammen. Deze stammen zijn verbonden met een dier of insect waar ze mee samenleven. Zo zijn er veel verschillende stammen die allemaal hun eigen manier van leven hebben. Elke stam is weer anders. En omdat er veel stammen zijn, zijn er ook veel verschillende Drumpels.”

Het boek 'Drumpels'

Eeuwen lang hebben de Drumpels in het geheim rond ons heen geleefd, maar ze kunnen zich niet langer verstoppen. Het gaat niet goed met de natuur en de Drumpels. Er is veel afval waardoor dieren ziek worden en alles om hun heen vies wordt. Er is steeds minder plek voor de Drumpels en de dieren/insecten om te wonen. Het lukt de Drumpels niet meer om voor de natuur te zorgen. Daarom vragen de Drumpels door middel van een lees- en doeboek hulp aan de kinderen.

Het boek is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel leren de kinderen kennis maken met de Drumpels. Maar ze gaan ook ontdekken wat voor Drumpels zij zelf zijn. Het tweede deel van het boek gaat over een aantal verschillende Drumpelstammen. Dus hier krijgen de kinderen te leren over een aantal dieren en insecten. Als verassing zit er aan het einde van het boek een leeg hoofdstuk. Een hoofdstuk die de kinderen zelf kunnen aanvullen over hun eigen stam. Of met hun eigen onderzoek.

Het boek is echt voor de kinderen zelf. Ze mogen zelf weten hoe ze ermee omgaan. Er mag in getekend, geplakt, gescheurd en geschreven worden. Het boek is namelijk ook nog niet af. Kinderen worden regelmatig gevraagd door Timbo om de natuur in te duiken en het boek aan te vullen met bijvoorbeeld bladeren of bloemen.

De cover en het binnenwerk van het boek zijn fantasievol geïllustreerd. Dit is gedaan om de fantasie meer te prikkelen, maar ook om de informatie sneller en makkelijker op te nemen. Omdat tekst en beeld gecombineerd worden, zal de informatie sneller worden opgenomen. Door de grappige en leuke tekeningen is het leuk om ernaar te kijken. De kinderen worden nieuwsgierig gemaakt en gemotiveerd om nog een bladzijde om te slaan.

Waarom Drumpels?

Je zult je misschien wel afvragen: 'Waarom zijn de Drumpels de perfecte oplossing voor dit vraagstuk?'. De Drumpels zijn perfect door hun diversiteit en mogelijkheden. De legendes gaan dat er bij alle levende wezens een Drumpelstam hoort... dat zou betekenen dat er miljoenen soorten Drumpels zijn. En dat zorgt voor miljoenen mogelijke verhalen en avonturen. De fantasie en creativiteit is eindeloos ver.

De Drumpels zijn zelf kleine wijze wezentjes. Ze weten ontzettend veel over de natuur, omdat ze er middenin wonen. Generatie op generatie wordt kennis overgedragen. En omdat ze zo oud worden zien ze de veranderingen in de natuur. De vele Drumpelstammen en hun culturen zijn gebaseerd op die van hun stamdier. Ze nemen innerlijke en uiterlijke eigenschappen over. Op deze manier representeren ze duidelijk hun stamdier. Zo is leren over flora en fauna leuk en eenvoudig. Dit zorgt ervoor dat de Drumpels een educatieve waarde hebben. Drumpels zouden best biologieles kunnen geven. Geschiedenis weten de Drumpels ook genoeg van. Ook daar zouden ze een rol in kunnen spelen.

Qua worldbuilding en storytelling is er zoveel mogelijk met de Drumpels. Stammen die conflicten krijgen op basis van hun stamdier. Verhalen die met je meegroeien en steeds serieuzer worden. Er zouden ook maatschappelijke problemen omschreven kunnen worden. Door enorm te overdrijven in een fantasie- wereld of verhaal zie je eigenlijk hoe dom sommige dingen zijn. Deze dingen laat je dan weer reflecteren op onze eigen wereld. Verschillende genres bij de Drumpels gebaseerd op het stamdier is ook een mogelijkheid. Een verhaal over een Rattenstam zou niet geheel aangenaam zijn denk ik namelijk.