Domi&Nantie - Elkaar begrijpen begint bij jezelf

by Rhawina Badloe en Hilke van Leunen

Hoe kunnen we toekomstige leerkrachten van het basisonderwijs stimuleren om bezig te zijn met het natuurlijke leerproces van kinderen?

2022 - Afstuderen - Social Design - Transmediaal - Basisonderwijs - Kinderen - Leerprocessen - (toekomstige) Leerkrachten - Dominantieprofiel

Niet iedereen lukt het om de leerstof stapsgewijs te begrijpen, te automatiseren en eigen te maken zoals in het huidige onderwijssysteem wel van ons verwacht wordt. Op jonge leeftijd kan dit problemen opleveren, ook wij hebben dit zo ervaren. Waar het bij Hilke zich uit in faalangst, uit het bij Rhawina zich in prestatiedruk. Ieder kind leert, denkt en ontwikkelt zich op een unieke manier. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in een klas, met een leerkracht die weet wat het natuurlijke leerproces van een kind is.

Binnen de PABO opleiding of soortgelijke opleiding waar een toekomstige leerkracht wordt gevormd, staat de ontwikkeling van het kind centraal. Omdat ieder kind op een unieke manier denkt en zich ontwikkelt, is het geen gemakkelijke taak voor de student om de ontwikkeling van ieder kind optimaal te kunnen ondersteunen. Ieder kind heeft immers een eigen manier van informatie verwerken en leren. Op de PABO opleiding krijgen de studenten basiskennis over de werking van de hersenen, maar wordt er geen kennis gedeeld over het dominantieprofiel.

Wij en vele andere personen hebben mogen ervaren dat het dominantieprofiel toegang biedt, tot meer begrip voor de manier waarop iemand denkt en handelt. De profielen zijn ontwikkelt door neurowetenschapper Carla Hannaford die ons tijdens het proces heeft verder geholpen. Wij zijn ervan overtuigd dat het dominantieprofiel veel kan betekenen in het onderwijs. Het profiel maakt het leerproces inzichtelijk. Het belicht de zwakke en sterke punten en verklaart waarom een kind in de klas een leerachterstand oploopt. Veel problemen zoals faalangst en prestatiedruk kunnen hierdoor voorkomen worden. Als er door de toekomstige leerkracht wordt begrepen waarom het kind een leerachterstand oploopt en op andere manier reageert op de leerstof, kan er doormiddel van het dominantieprofiel een gerichte en passende oplossing bedacht worden. Het profiel bestaat uit een dominante hersenhelft dat kruislings loopt met de hand, voet, oor en oog. De plaats in de klas kan al effect hebben op de leerprestatie van het kind. Wat zorgt voor meer begrip en zelfvertrouwen.

Om het dominantieprofiel en de mogelijkheden onder de aandacht te brengen hebben wij door middel van onze eigen ervaring een transmediaal platform, genaamd Domi&Nantie ontworpen. Het Domi&Nantie platform bestaat uit een reeks van persoonlijke ervaringen en verhalen. Wij hebben onszelf beter leren begrijpen. We gunnen het ieder ander persoon om ook deze zoektocht aan te gaan, maar in het speciaal voor de (toekomstige) leerkrachten. Door dit tijdens de opleiding bij de studenten onder de aandacht te brengen, kunnen ze het toepassen en implementeren tijdens hun studie en schoolcarrière. De toekomstige leerkrachten hebben nog ruimte om een eigen visie te creëren en om zichzelf daarbij persoonlijk te ontwikkelen. Doordat de toekomstige leerkrachten in de praktijk tegen kinderen met leerproblemen aanlopen, kunnen ze dit makkelijker koppelen met de theorie die wij hun meegeven op ons platform.

Ervaringen (toekomstige) Leerkrachten:

“Het kan je heel erg helpen om het kind beter te begrijpen en het kan je helpen in de klas”~  quote pabo student

"Als dit voor de leerlingen werkt dan zou ik dat graag willen onderzoeken”~  quote pabo student

“Ik denk dat kinderen er baat bij hebben als je kennis hierover hebt”~  quote pabo student

“Je kunt een kind weer zo anders bekijken”~  quote pabo student

“Nuttige informatie, omdat ik nu weet welke kenmerken passen bij de profielen en hoe ik rekening met dit kind kan houden”~  quote pabo student

“Ik vind de kennis interessant om me meer in te verdiepen en uiteindelijk ook echt toepassen in mijn dagelijkse onderwijs”~  quote pabo student

“Omdat het je kennis vergroot en zo mee kan nemen in de klas”~  quote pabo student

“Het dominantieprofiel was iets nieuws. Hierdoor kan ik ook weer meer leren”~  quote pabo student

“Als zoiets het verschil kan maken in mijn klas, voor nu en later, dan doe ik dat met alle liefde voor mijn leerlingen”~  quote pabo student

“Het is heel herkenbaar voor sommige leerlingen van mij”~  quote docent op het middelbaar onderwijs

De strategie

Het bekend maken van het dominantieprofiel bestaat uit verschillende fases namelijk begrijpen, verkennen, ontdekken en herkennen. De verschillende fases worden aangekondigd door middel van een draairad om interactie te creëren met de pabo-studenten. Het draairad laat zien welke content fase de studenten kunnen verwachten op het platform.

Twee verschillende leerprocessen, twee verschillende uitwerkingen:

Domi & Nantie

De naam Domi&Nantie bestaat uit een vis en een bij en zijn onderdeel van het product. Waar de bij gezien wordt als essentieel voor de natuur en zich vrij in de natuur kan bewegen, kan een vis in een kom zich niet verder bewegen. Met deze verschillen willen we benadrukken dat dit zich verhoudt tot de menselijke wereld, er wordt onbewust onderscheidt gemaakt tussen de leerprocessen. De kinderen die goed mee kunnen komen met de leerstof worden gezien als succesvol en kinderen waarbij het minder goed gaat, worden vaak als inferieur gezien.

Dit concept kan worden uitgebreid naar fysieke middelen, betaalde cursussen, gastcolleges en samenwerkingen met verschillende mensen die zich bezig houden met de ontwikkeling van een kind. Zo kunnen we gezamenlijk werken naar een optimale leeromgeving voor het kind, waar iedereen elkaar begrijpt zodat de schooltijd kan worden afgesloten zonder een deuk in het zelfbeeld.

Iedereen kan een Domi of Nantie zijn. Zo vertalen wij onze schoolverhalen en de uitdagingen die we daarbij hadden, maar ook het resultaat nadat we kennis hebben mogen maken met het dominantieprofiel. Nu geven we graag het stokje door aan de studenten om hetzelfde te ervaren.

Elkaar begrijpen begint bij jezelf!

Onze positionering als ontwerpers

“Ik snap het wel, maar niet zo snel”

“Ik wilde gewoon altijd het hoogste cijfer halen van de klas, dat was mijn doel”

~  Quote Hilke

Door mijn studie communicatie en Multimedia Design ben ik mezelf beter gaan leren begrijpen. Van te voren had ik me nooit afgevraagd waarom ik minder goed mee kwam ten opzichte van mijn klasgenoten. Ik leerde altijd voor alle toetsen, maar toch lukte het me niet om de lesstof te automatiseren. Het kostte me veel moeite en altijd had ik gedacht dat het aan mijn kunnen lag en dat ik minder slim was. Maar het tegendeel bewees toen ik hoorde dat kinderen/volwassenen en dus ook ik een ander leerproces kan hebben dan waar het talige schoolsysteem opgestoeld is. 

Door dit inzicht snap ik mezelf en weet ik waar de moeilijkheden vandaan komen. Ik heb zin om nieuwe uitdagingen aan te gaan, zonder dat ik vooraf belemmert wordt door stress, zenuwen en negatieve gedachten. Ik weet nu wat mijn zwakke en sterke punten zijn. Omdat ik mezelf heb leren kennen en ik weet wat het je kan brengen, gun ik het iedereen om ook dit traject aan te gaan.

Mijn positionering als ontwerper is dat ik geïnteresseerd ben in Social-design. Mijn voorkeur gaat uit naar complexe menselijke vraagstukken, zonder commercieel doeleinde. Mijn ultieme droom zal dan ook zijn om in de toekomst meer mensen in verschillende omgevingen zoals; op school, werk en bij gezinnen de leervoorkeuren inzichtelijk te maken van het individu. Wat voor invloed heeft dat op jouw manier van denken en leren. Op deze manier kan ieder persoon zich verder ontwikkelen op een manier dat past bij jou als persoon.

~ Hilke van Leunen

~  Quote Rhawina

Hoge cijfers voor de creatieve vakken maar zweet handjes tijdens de toetsen van de taal vakken. Ik had geen talen knobbel en dat blijkt aangezien ik door de mijn langzame leestijd ook nog eens dyslexie heb. Hierdoor wilde ik mezelf alleen maar bewijzen. Ik wilde gewoon altijd het hoogste cijfer halen van de klas, dat was mijn doel. Ik ben me ervan bewust dat dit een reactie is uit mijn basisschool/vmbo tijd. Ik gun geen enkel ander kind zich dom te voelen zoals ik dat deed als ik weer eens niet lekker uit mijn woorden kwam tijdens een spreekbeurt. Ik hou me graag bezig met sociale aspecten rondom veiligheid en vertrouwen in de omgeving. Dit heb ik goed kunnen vertalen binnen het onderwerp in het basisonderwijs. Ook ben ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van het brein en hoe dit in verhouding staat met het leervermogen. Als ontwerper zoek ik graag de grens op en wil ik onderwerpen aansnijden die andere aan het denken zetten over de hegemonie. We leven in een systeem waar niet iedereen bij past. Het hierover hebben brengt vragen met zich mee of kan zelfs aanvallend overkomen. Dat is precies wat ik wil bereiken.

Mijn interesse in dit onderwerp begon op het moment dat ik mezelf kon herkennen in de kenmerken van mijn dominantie profiel. Wat uiteindelijk leidde tot acceptatie van mezelf in een schoolomgeving maar herkende ik dit ook bij andere en hield ik hier rekening mee. Hoe fijn zou het zijn als er dan al rekening gehouden word met het dominantie profiel en ze zich in de optimale leeromgeving bevinden. Een stap dichterbij een toekomst waar iedereen het beste uit zich zelf kan halen.

~ Rhawina Badloe