Crew Plaza

by Claire Draisma

"Hoe kan de online leerervaring van de Yearly Recurrent Training zo worden verbeterd dat Cabin Attendants meer verbinding, interactie en stimulans ervaren tijdens de training?"

Human l User Experience Design l Graduation Work l KLM Royal Dutch Airlines l 2022 l

Door de coronapandemie is de KLM-veiligheidstraining voor Cabin Attendants deels online geworden. Maar zijn Cabin Attendants juist geen teamplayers? Gaat het online trainen dan niet ten koste van hun veiligheidskennis?

Door KLM worden jaarlijks 8700 Cabin Attendants getraind op alle veiligheidsprocedures zodat iedere vlucht veilig verloopt. Deze kennis wordt getraind via de Yearly Recurrent Training. De afdeling Crew Safety & Security Trainingen verzorgt daarvan de online en fysieke training. De online training is tijdens de pandemie ontstaan maar, daar ontbreekt de connectie tussen Cabin Attendants. De vraag van KLM was om de online training te verbeteren naar aanleiding van hun gebruikerservaring. Door onderzoek te doen naar de concrete behoeftes van Cabin Attendants in de training heb ik de vraag vertaald naar: 

"Hoe kan de online leerervaring van de Yearly Recurrent Training zo worden verbeterd dat Cabin Attendants meer verbinding, interactie en stimulans ervaren tijdens de training?"

Wie ik ben als ontwerper?

Als ontwerper die de behoefte van de mens voorop stelt past deze vraag bij mijn visie om iets verbindend te creëren. Ik stel de mens altijd centraal door de gebruikers op te zoeken en naar hun problemen, wensen en vragen te luisteren. Dit helpt mij om de behoeftes te achterhalen en een mensgerichte oplossing te creëren die daadwerkelijk gebruikt gaat worden en meerwaarde geeft in de beleving van de gebruikers.

Onderzoek en ontwerpoplossing

Om achter de onderliggende behoeftes van Cabin Attendants te komen heb ik een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dit had ik als mensgerichte ontwerper nodig om de Cabin Attendants te kunnen begrijpen. Ik heb geconstateerd dat er zowel voor en tijdens de online training geen mogelijkheid is om contact met medecursisten te maken. Hierdoor voelen de Cabin Attendants geen verbinding met hun medecursisten, waardoor ze geen ervaringen en verhalen aan elkaar kunnen uitwisselen, zoals ze gewend waren tijdens de fysieke training terwijl daar wel een sterke behoefte aan is. Het doel is om de behoeftes van Cabin Attendants in de online Yearly Recurrent Training te vervullen waardoor hun leerervaring wordt verrijkt. Dit heeft geresulteerd in de ontwerpoplossing; Crew Plaza.

Crew Plaza
Het communicatieplatform tijdens de online
Yearly Recurrent Training

In Crew Plaza wordt verbinding tussen de Cabin Attendants mogelijk gemaakt. Zij kunnen in Crew Plaza elkaar zien, persoonlijk contact maken, vragen stellen en worden gestimuleerd om ervaringen en verhalen te delen en zodoende van elkaar leren. 

Doordat Crew Plaza is verbonden met het huidige MyLearning leerplatform wordt de leerervaring verrijkt. Als Cabin Attendants nu inloggen op MyLearning en de online Yearly Recurrent Training starten hebben zij direct een knop naar Crew Plaza, waarin zij de volgende functies hebben:

Eerste reacties
op Crew Plaza

Tijdens het onderzoek en het ontwerpproces heb ik samengewerkt met Cabin Attendants en stakeholders: Yearly Recurrent trainers, learning & development specialisten en externe ervaringsdeskundige op het gebied van online leren.

Hieronder staan enkele eerste reacties op Crew Plaza:

Vooruitzicht

Uit bovenstaande reacties blijkt dat ik als ontwerper met Crew Plaza een waardevol communicatieplatform heb ontwikkeld voor de Yearly Recurrent Training. Er is een eerste versie van het overdrachtsdocument voor implementatie van Crew Plaza gemaakt. 

De product owner gaf aan dat Crew Plaza ook kan worden geïmplementeerd in andere online trainingen binnen KLM. Hij ziet mogelijkheden om Crew Plaza ook buiten de online Yearly Recurrent Training open te stellen. Het is tenslotte belangrijk dat Cabin Attendants hun veiligheidskennis in de praktijk gezamenlijk en adequaat kunnen toepassen.

Contact
LinkedIn
Instagram
draisma.claire@gmail.com