Cloud Odyssee

by Jascha Huisman

Hoe leent kunstmatige intelligentie zich om een kunstmatig evolutieproces tot stand te brengen dat dient als een virtueel hiernamaals?

Speculative Design | Graduation Work

Stel je een verhaal voor waarin fragmenten uit onze zielen samenleven. Een verhaal dat verandert. Een verhaal waarin onze herinneringen een fundament vormen voor onze toekomst. Dit verhaal is de Cloud Odyssee. Het staat voor de evolutionaire ontdekkingstocht in een ruimte die we nooit eerder hebben mogen zien: een plek waar we in staat zijn om onze herinneringen en kennis te delen, ook als we er niet meer zijn.Bekijk de Odyssee

Als je een zielsfragment hebt aangereikt kun je deze terug zoeken door naar je unieke code óf het afgegeven woord te zoeken. Je vindt zo ook terug hoe veel iteraties je passage kent.

Door de maker

Ik ben gefascineerd door de absurditeit van de dingen om ons heen en denk graag na over de metafysische betekenis van mens zijn. Ik ben er altijd van uitgegaan dat de mens een morele plicht heeft om de wereld te verbeteren. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat er niets van betekenis is na het sterven. Die twee dingen lijken zo onoverbrugbaar, totdat ik beter na begon te denken over dat het misschien noodzakelijk is dat we als onderdeel van onze kunstmatige evolutie zelf een hiernamaals zouden moeten scheppen dat betekenis kan geven aan wat er na de dood gebeurt. Met deze gedachte als uitgangspunt probeer ik de verschillende visies van de mens, die zijn gebaseerd op religie, filosofie en wetenschappelijke kennis, samen te brengen tot een speculatief ontwerp dat antwoord dient te geven op de ontwerpvraag: “Hoe leent kunstmatige intelligentie zich om een kunstmatig evolutieproces tot stand te brengen dat dient als een virtueel hiernamaals?”
Odyssee