Bevrijding van Breda

by Bastiaan Poutsma

Interactieve ervaring

Het turfschip verhaal

Mijn creatieve proces heeft me op reis genomen door de geschiedenis van de stad Breda en
langs verschillende kunstwerken geleid waarbij interactie met licht centraal staat.
Voor dit interactieve verhaal gaan we terug naar het jaar 1590. In die tijd was de stad in
handen van de Spanjaarden. De jonge prins Maurits ontbrak het aan mankracht om de stad
weer onder zijn bestuur te krijgen. Wie niet sterk is moet slim zijn en men bedacht een list,
gebaseerd op het paard van Troje. Een peloton soldaten verstopte zich in een turfschip dat
onderweg was naar het kasteel onder leiding van Charles de Héraugière, de kapitein van dit
schip. Door middel van de installatie help jij om het turfschip ongemerkt de stad Breda
binnen te loodsen zodat de soldaten vervolgens het kasteel kunnen bevrijden van de
Spanjaarden. Zo komt de stad terug in handen van prins Maurits, en dus in die van de
familie van Oranje Nassau!

Grondslag

Vanwaar dit onderwerp? Dit project is tot stand gekomen vanuit een samenwerking met de
gemeente Breda. Bij de gemeente wordt op dit moment actief gewerkt aan het plan ‘Breda
by night’ om enerzijds het historisch besef te vergroten en anderzijds de stad een
aantrekkelijker avondbeeld te geven. Men is reeds begonnen met de uitvoer van dit plan.
Het betreft nieuwe verlichtingsvormen die worden toegepast op historische panden. Tijdens
mijn minor heb ik hiermee kennis gemaakt. Nadat dit succesvol was verlopen heb ik ook
mijn afstudeerstage hier aan kunnen wijden. Nu ligt er een Proof of Concept, dat na
goedkeuring mogelijk kan worden gerealiseerd door een samenwerking van verschillende
partijen.
Dit Proof of Concept is voortgekomen uit een uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis
van de stad. Dit onderzoek omvatte onder andere een enquête waaruit naar voren kwam
dat het verhaal van het turfschip vrijwel alom bekend is onder de ondervraagde
Bredaënaren. Met deze interactieve animatievorm die geprojecteerd wordt op een
historisch pand, worden verleden en heden samengebracht. Middels dit project hoop ik een
stukje trots en plezier te kunnen bieden aan de stad Breda.