AWARE

by Susan Neeteson

Hoe kan er meer bewustzijn gecreëerd worden in de directe omgeving van jonge vrouwen met (hoogfunctionerend) ASS?

Jonge vrouwen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) krijgen hun diagnose vaak rond hun 25e. Zij hebben zich heel hun leven anders gevoeld dan anderen zonder te weten hoe dit kwam. Om zoveel mogelijk bij de rest te passen creëeren meisjes van kleins af aan al een masker. Dit onzichtbare masker verbergt hoe zij zich voelen. Daarbij proberen zij het gedrag van anderen continu te kopiëren, zodat zij niet opvallen. Dit heet ook wel compensatiegedrag. Wanneer een vrouw de diagnose krijgt is het voor haar erg verwarrend en gaat ze als het ware zichzelf opnieuw ontdekken. Vaak vallen verschillende elementen uit hun leven ineens op hun plek. Een opmerking die zij vaak krijgen is dat zij zich ineens autistischer gaan gedragen. Dit is echter niet waar, aangezien zij hun masker langzaam laten zakken. Deze verandering kan voor de omgeving ook erg lastig zijn. Zij projecteren nog steeds de persoon van vroeger inclusief het masker op die persoon. Dit kan voor veel onbegrip en frictie zorgen.

Hier komt AWARE om de hoek kijken. Deze app is een communicatiemiddel die gaat helpen bij het creëren van begrip vanuit de directe omgeving. Vaak is het lastig voor mensen met ASS om hun emoties te uiten. Ook is het vaak moeilijk om bij overprikkeling uit te leggen waardoor dat dan precies komt. In de app kan de persoon met ASS bepaalde elementen aangeven na het uitvoeren van een activiteit. Hieruit komt vervolgens een overzicht, waarin de hoeveelheid prikkels en de emoties te zien is. Dit overzicht kan naderhand gedeeld worden met de omgeving. 

Om ervoor te zorgen dat de persoon met ASS bij overprikkeling niet altijd de hele vragenlijst door hoeft te gaan bestaat er een geschiedenis functie in de app. Door een activiteit uit de geschiedenis te kiezen vult de app automatisch de vragenlijst voor je in op basis van die activiteit.

De prikkel die het meest frequent voor overprikkeling zorgt is geluid. Om werkelijk in het brein van iemand met ASS te kunnen kijken is er meer nodig dan woorden. In de app zit ook een functie waarmee je kunt luisteren naar wat iemand met ASS zojuist in de recente activiteit heeft gehoord. Het audiobestand wordt dan aangepast op basis van de ingevulde gegevens van de persoon met ASS. Op deze manier wordt voorkomen dat het bestand algemeen blijft, tegelijkertijd geeft het goed de ervaring weer van hetgeen dat die persoon zojuist heeft gehoord.