A mori

by Sanne van der Linden & Eva van Driel

Hoe kun je verbinding en de verdieping daarvan faciliteren door middel van fysiek spel?

Bordspel | Social Design | Verbinding | Afstuderen | 2022

Verbinding aan kunnen gaan door middel van een spel spelen? Hoe gaaf zou dat zijn? Daarom zijn wij het afgelopen half jaar aan de slag gegaan met de vraag “Hoe kun je verbinding en de verdieping daarvan faciliteren door middel van fysiek spel?” Om deze vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, hebben wij gekeken naar wat verbinding is, waarom het belangrijk is om mensen met elkaar te laten verbinden en waarom dat relevant is door spel.

Wanneer je je verbonden voelt heb je het idee dat je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt hierdoor durf je vaak sneller een relatie met anderen aan te gaan. Om verbinding op een laagdrempelige manier te faciliteren is er voor gekozen om een fysiek spel te maken. Er is namelijk gebleken dat wanneer mensen fysiek met elkaar in een ruimte zijn, zij sneller met elkaar een verbinding proberen aan te gaan. Voor ons was het belangrijk dat mensen echt weer even samen zijn en zich verbonden met elkaar voelen, hoe kan je dit beter doen dan gezamenlijk een spel te spelen. Wanneer je een spel speelt, ben je met elkaar bezig en luister je naar elkaar.

Er is geprobeerd om het spel zo te ontwerpen dat mensen gemakkelijk in het proces van verbinding maken kunnen stappen. Door dit spel kunnen mensen samen praten en gezamenlijk een doel bereiken. Een gezamenlijk doel hebben en het vinden van gemeenschappelijke herinneringen kan leiden tot een gevoel van verbinding.

Met dit spel kunnen de mensen elkaar stap voor stap leren kennen, of mensen die elkaar al kennen, leren met dit spel elkaar nog beter kennen. Zo word er verbinding gefaciliteerd en onderhouden. Ook krijgen mensen een beter beeld van elkaar over hoe bijvoorbeeld hun week is gegaan en wij willen proberen dat dit zowel binnen als buiten het spel gebeurd.

Het spel

Voor het spel kan beginnen kan de groep samen er voor kiezen hoe het bord word neergelegd. De groep kan zo hun eigen spel samen stellen. Vervolgens kunnen de mensen die het spel spelen zelf het pad neerleggen. Op deze manier kunnen ze kiezen welke categorieën vragen ze willen beantwoorden, hier is voor gekozen omdat mensen dan zelf kunnen kiezen op welk niveau ze met elkaar willen acteren. Het is hierbij ook belangrijk dat mensen zich veilig voelen want dat is een onderdeel waardoor mensen zich opener zullen op stellen naar anderen. Er is dus gekozen voor verschillende categorieën zodat het van een laagdrempelige manier over kan gaan naar een intensievere manier van communiceren.

Ook is er gekeken voor een element die het spel leidt. Dit zijn de checkpoints, hier is het de bedoeling dat de mensen aan tafel samen een gemeenschappelijke herinnering vinden. Dit kan zijn dat ze bijvoorbeeld allemaal in Disneyland Parijs zijn geweest. Het voordeel van deze herinneringen is dat iedereen zijn eigen verhaal bij deze herinnering heeft. Zo willen wij mensen aansporen tot het voeren van gesprekken en met het helpen van de verbinding te faciliteren.

Uit het spelen is gebleken dat mensen voordat ze begonnen aan het spel zich wel goed voelde/op hun gemak. Dit hebben we getest door ze voor het spel Mori’s vragenlijst moesten invullen. Ook nadat ze het spel gespeeld hadden lieten we ze Mori’s vragenlijst nog een keer invullen. Hieruit bleek dat op alle vragen ze iets vooruit waren gegaan! Door middel van het spel kunnen mensen die elkaar nog niet kennen een verbinding faciliteren en voor mensen die elkaar al wel kennen kan het spel dienen om verbinding te onderhouden.

A mori

De naam A mori betekent in het Latijn dobbelsteen. Verder betekent het in het Japans bos. De reden dat we gekozen hebben voor een jungle thema is omdat een jungle globaal gezien ook een bos is. We vonden een jungle thema goed passen omdat je net als in het spel een eigen pad moet maken, net zoals je in de jungle moet doen.

Eva

Een gewone dinsdag, maar toch dat ene momentje waarvan je denkt: “Goh, wat fijn dat dit nu gebeurd, dat had ik net even nodig.” Net die ene zonnestraal op je gezicht na een veel te drukke dag of bijvoorbeeld die ene persoon die zegt dat je outfit super leuk staat, terwijl je vanmorgen twijfelde.

Dit zijn voor mij kleine 'geluksmomentjes'. Iets waar je iemands dag mee kunt maken. Ik vind het belangrijk dat mensen vaker stil gaan staan bij de geluksmomentjes van een ander, zodat men realiseert dat niets vanzelfsprekend is.

Door te vertellen over wat jou beweegt en over wat jij belangrijk vindt, kun je de ander ook uitnodigen om zijn of haar verhaal te delen. Door te vertellen en te luisteren naar wat iemand belangrijk vindt, creëer je verbinding tussen mensen.

Door middel van ons spel wil ik mensen de mogelijkheid geven om te vertellen over deze kleine of juist grote geluksmomentjes. Maar ook door elkaar complimenten te geven, om zo een fijne sfeer te creëren waarin mensen zich veilig voelen en ook antwoord durven te geven op de gestelde vragen.

Sanne

In dit project gaat het om de verbinding tussen mensen te faciliteren door middel van een fysiek spel. In het begin van het project heb ik me vooral gefocust op het gedeelte waarom het een fysiek spel moest zijn in plaats van een digitaal spel. Dit vind ik heel erg interessant omdat ik zelf ook nog op zoek ben naar de balans tussen de fysieke en digitale wereld.

Voor mij was de vraag dan ook hoe kan ik de mens echt weer even samen laten zijn om zich zo gehoord, gezien en gewaardeerd te voelen en hoe kan ik dit optimaliseren door middel van fysiek spel? Ook vind ik het psychologische aspect van ons project heel erg interessant, omdat je de onderliggende gedachte van mensen moet gaan vinden waarom ze een spel willen spelen en waarom dan juist ons spel.

Ik wilde heel graag een project maken wat binnen het kader valt van social design. Dit wilde ik omdat ik na deze studie hoop om binnen dit vakgebied te gaan werken.