Zwemmory

By Laura Kramer

Zwemvaardigheid is in een waterrijk land als Nederland erg belangrijk. Kinderen gaan daarom vaak vanaf hun vierde al op zwemles. Helaas kost zwemles geld en tijd. Omdat ouders niet veel invloed hebben op de zwemvaardigheid van hun kind, noch veel inzicht in het verloop van het traject, ontstaat er frustratie;  deze frustratie door gebrek aan ouderbetrokkenheid heeft een negatieve invloed op de ervaring voor ouder, kind en zweminstructeur. De vraag die is voortgekomen uit deze situatie luidt: Hoe kan het zwemonderwijs thuis ondersteund worden zodat de ervaring voor de direct betrokken partijen verbeterd wordt?

Human | 2021 | Graduation Work


Ouders willen graag het beste voor hun kind, zo ook bij de zwemles. Ze hebben weinig inzicht in het zwemles traject, zijn snel bang dat hun kind niet genoeg aandacht krijgt en weten niet goed wat ze kunnen doen om te helpen behalve samen gaan zwemmen. Samen met het feit dat het zwemles traject tijd en geld kost kan dit zorgen voor ontevredenheid bij ouders. Deze ontevredenheid van de ouders heeft invloed op zowel de kinderen als de zweminstructeurs. Kinderen voelen de stemming van hun ouders aan, als zij negatief tegenover de zwemles staan zal het kind ook met minder plezier naar het zwembad komen. Daarnaast kan een kind ook uit zichzelf moeite hebben met de zwemles, angst voor water is iets dat vaak voorkomt. De houding van zowel de ouders als de kinderen kan lastig zijn voor de zweminstructeur, werkdruk wordt hierdoor hoger.

Ouderbetrokkenheid heeft in het basisonderwijs al bewezen positief effect te hebben op het leerproces van de kinderen en de ervaring van de ouders. Door ouderbetrokkenheid ontstaat er meer begrip voor de onderwijzers vanuit de ouders. Zwemonderwijzers geven aan dat de rol van ouders in het zwemles traject erg belangrijk is en nog lang niet altijd goed wordt ingevuld. Dit is de reden waarom er is gekeken hoe ouderbetrokkenheid in het zwemonderwijs verbeterd kan worden. Uit dit onderzoek is Zwemmory ontstaan. Zwemmory is een memoryspel met als thema de zwemles. Het spel bestaat uit drie verschillende niveaus. Er wordt begonnen met de voorbereiding op de zwemles en uiteindelijk groei je door het spel heen naar het C-Diploma.

Iedereen kent het klassieke memory wel, Zwemmory gaat nog een stapje verder. Alle plaatjes op de memorykaartjes beelden onderdelen van de zwemles uit. Wanneer je twee dezelfde plaatjes gevonden hebt mag je een vraag beantwoorden of een opdracht uitvoeren die bij het afgebeelde zwemlesonderdeel hoort. De vragen en opdrachten vind je terug op de posters die zijn afgestemd op drie verschillende niveaus. Op deze manier leren ouders en kinderen meer over de zwemles en oefenen ze samen de verschillende onderdelen van de zwemles. 

Ouders gaven aan dat door het spelen van Zwemmory ze zich meer betrokken voelen bij de zwemles van hun kind. Ze krijgen meer inzicht in welke onderdelen behandeld worden in de zwemles én zien welke onderdelen hun kind al goed beheerst of juist nog meer geoefend moeten worden. Zo leveren ze een bijdrage aan het leerproces van hun kind en komt het onderwerp zwemles op een speelse manier aan bod.

De kinderen vinden Zwemmory een leuk spel, ze vinden het fijn dat ze niet alleen stil hoeven te zitten maar lekker kunnen bewegen. Opdrachten met water zorgen voor grote hilariteit bij broertjes en zusjes onderling. De speelse sfeer zorgt er voor dat kinderen een positieve houding tegenover de zwemles krijgen. Ook was zichtbaar dat oudere broers en zussen het leuk vonden om dingen te leren aan hun broertje of zusje, zo wordt het hele gezin betrokken bij het spelen van het spel. 

De verwachting is dat de verbeterde houding van zowel ouders als kinderen ten opzichte van de zwemles én het vaker oefenen bijdraagt aan een betere ervaring voor de direct betrokken partijen bij de zwemles en de vordering van de zwemles kinderen. Helaas is het gezien de coronasituatie op dit moment nog niet mogelijk dit in de praktijk te zien, er is geen zwemles. Wel geven zowel ouders als zweminstructeurs aan dat Zwemmory ook in deze tijd zeer waardevol kan zijn aangezien er toch met de zwemles aan de slag gegaan wordt ondanks dat er geen lessen in het zwembad mogelijk zijn.

Bij zwemles komen helaas vaak negatieve ervaringen voor. Dit maakt het vraagstuk voor mij als ontwerper erg belangrijk. Door te kijken naar wat ouders én kinderen nodig hebben is er een concept ontstaan waar zij echt iets aan hebben en dat niet in het belang van een bedrijf is ontwikkeld. Zo heb ik een oplossing kunnen ontwerpen die voor een grote groep mensen waardevol kan zijn en een echt probleem aanpakt.