door Mohawk den Hollander

Het scrum bedrijf ALD2 wilde online trainingen produceren in verband met corona. Voorwaarde was dat deze online trainingen engaging zouden zijn. Dit heeft geleid tot de vraag:

Hoe kan ik als ontwerper een engaging training ontwerpen voor Vialis als community”.

Vialis is een infra bedrijf, maar werd hier vooral gezien als tijdelijke doelgroep. De trainingen zouden uiteindelijk voor een breder publiek ingezet  kunnen worden.

Vanuit onderzoek is gekeken naar de vele manieren om engagement toe te passen op een training. Door prototype trainingen te testen werd duidelijk wat nu belangrijk is en wat niet. Engagement omvat vele elementen en vele factoren.

Interviews met gebruikers lieten blijken dat mensen graag terug willen zien hoe ze de kennis in de praktijk toe moeten passen. Zo moet het relevant worden voor de gebruiker op zich. Een onderwijskundige beschreef hetzelfde vanuit didactische kennis. Dus het is belangrijk om bij een training te focussen op hoe de cursist of de gebruiker de kennis moet gaan toepassen.

Story | 2021 | Graduation Work

Vanuit mijn rol als storyteller ben ik mij gaan focussen op het integreren van een relevante verhalenstructuur binnen de training. Verhaal geeft via voorbeeld aan hoe iemand in dezelfde situatie zich bezig houdt met de cursus. Zo wordt een cursus/ training op zich relevant en meteen interessanter. Dit heeft geleid naar een framework wat laat zien hoe verhaal geïntegreerd kan worden binnen een training. Dit framework deelt de cursus op in verschillende fases. Het doel is om op relevante wijze een verhaal te integreren binnen een training.  

Om het framework optimaal te gebruiken voor een nieuwe cursus/training is er een gids in elkaar gezet. De gids beschrijft verschillende werkvormen voor het aanvullen van de training per fase. De gids is generiek, wat inhoudt dat iedereen het kan gebruiken. Hetzelfde geldt voor de activiteiten/werkvormen. 

Dit is puur een manier om de juiste informatie te generen. Voor elke nieuwe training kan de gids opnieuw worden ingezet. Van begin tot eind wordt uitgelegd wat er gedaan moet worden om de basisstructuur voor het verhaal van een training neer te zetten. De productie van een training wordt niet besproken in deze gids, aangezien het framework puur de basis omvat.