Verduursamen Breda Door Bram Rochat & Vladimir Ikic

Voor ons afstudeeronderzoek voor de opleiding Communication & Multimedia Design aan de Avans Hogeschool in Breda hebben wij een app ontworpen, waarmee wij de jongvolwassenen van Breda door middel van kosten besparende adviezen van de woning een duurzame manier van leven willen bijbrengen. Hier valt namelijk volgens statistieken nog wel het een en ander te halen.

Story | 2021 | Graduation Work

Verduurzaming, een begrip dat we al jaren aanhoren, maar waar we misschien wel te weinig mee doen. Hoewel Nederland ieder jaar mooie doelen voor ogen stelt voor de toekomst, ontkomen we er niet aan dat het beter kan. Binnen de EU staat Nederland onderaan de ranglijst als het aankomt op verduurzaming. Om maar een getal te noemen wekte Nederland in 2018 slechts 7,4% van haar energie op uit duurzame bronnen, waar Zweden al op 54,6% zat, een flink verschil dus. 

Om heel Nederland bewust te maken van dit probleem en het op te lossen zouden jaren nodig zijn, vandaar dat wij onszelf verdiept hebben in deze cijfers en erachter kwamen dat Breda zelfs twee keer onder het landelijk gemiddelde zit als het aankomt op verduurzaming in en rond het huis. Met deze reden zijn wij ons gaan richten op Breda, om dit te specificeren hebben wij onderzoek gedaan naar waar de meeste mogelijkheden liggen en dus het meest te halen valt, zo kwamen wij al snel bij de doelgroep 25 tot 35 jarigen met een eigen huishouden. Uit cijfers blijft dat zij het meest open staan voor verandering en met het oog op de toekomst nemen zij dit proces mee. 

Na het voorleggen van verschillende concepten, het afnemen van meerdere interviews en geven van pitches kwam er een uiteindelijk concept uit. Het concept bestaat uit een app die dagelijkse adviezen geeft zodat de gebruiker duurzamer leert om te gaan met zijn woning en daarmee indirect geld bespaart voor zichzelf. De app genaamd "Verduursamen Breda" geeft per dag een advies aan de gebruiker, deze adviezen moet de gebruiker helpen duurzamer te gaan leven en om te gaan met zijn of haar woning. Om het interessant te houden voor de gebruiker is de app interactief. Dit wil zeggen dat de app ook daadwerkelijk reageert op het weer en aandacht nodigt heeft. Per dag vallen er punten te verdienen voor de gebruiker, zo komt hij in een klassement terecht met alle andere gebruikers en maakt hij kans op duurzame gadgets. 

Het uiteindelijke doel van de app is om routine aan te brengen in het leven van de gebruiker. Hiermee proberen wij te bereiken dat de gebruiker ook in de toekomst nog duurzaam om zal gaan met zijn of haar woning. Hiermee helpt de gebruiker niet alleen zichzelf, maar ook Breda om duurzamer te worden.

Om ervoor te zorgen dat de gebruiker terug komt naar de applicatie is er een gamificatie aspect aan toegevoegd. De gebruiker kan dagelijks bij het swipen extra advies ontvangen maar ook punten sparen. De verzamelde punten zal de gebruiker kunnen inruilen voor leuke gifts, aangeboden door de Gemeente Breda. Denk daarbij aan ledlampen, radiatorfolie, tocht-strips en brievenbusborstels. De applicatie zal geregeld worden bijgewerkt met nieuwe handige extensies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een douchewekker gekoppeld aan jouw favoriete muziek die op een leuke maar vooral ook duurzame wijze er voor zorgt dat jij binnen 5 minuten die douche ook weer uit bent.

Om de doelgroep dusver te krijgen dat zij de app downloaden is een campagne uitgedacht die zich verspreid in verschillende ondernemingen over het jaar. Mede door Corona zal er in het begin beperkt actie ondernomen kunnen worden, waar dan ook rekening mee gehouden is in de planning. De campagne speelt een belangrijke rol binnen dit project, zo zou zonder enige voering van campagne de app misschien wel helemaal niet onder de doelgroep komen. Mede door de hulp van gemeente Breda en haar connecties is het mogelijk een campagne zoals wij die nu voor ogen hebben op te zetten.

Verduursamen Breda zal veel meer zijn dan de applicatie alleen. Op de social media kanalen zullen we ook actief zijn de mensen te stimuleren met elkaar handige verduurzamingstips uit te wisselen.