Trash Party

By Kwint Evers

Bewustwording op een aangename manier stimuleren omtrent festival afval.

| 2021 | Afstudeerwerk

Probleemstelling


In 2019 vonden er 1115 Nederlandse festivals plaats waar 19,5 miljoen bezoekers op af kwamen. In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat festivals bezoekt fors gestegen, waardoor festivals flink werden opgeschaald en het verduurzamen van deze evenementen steeds urgenter werd. In deze jaren zijn er goede stappen gezet om de afvalstromen gedurende een festival te optimaliseren. Zo zijn de meeste festivals afgestapt van het muntensysteem en worden dranken geserveerd in herbruikbare PLA bekers. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van composteerbaar wegwerpmateriaal bij de voedselpunten. Hierdoor liggen de festivalweides niet meer bezaaid met bekers en is de rest van het afval makkelijk te scheiden in composteerbaar afval en restafval. 

In tegenstelling tot het festivalterrein gaat het er op de festivalcampings heel anders aan toe. Hier is weinig zicht, grip en controle op de afvalstromen. Dit komt met name door materiaal dat geïntroduceerd wordt van buitenaf. Aangezien kampeermateriaal steeds goedkoper wordt, zijn mensen dit gaan zien als wegwerpartikelen. Ook zijn etensresten, blikken en wegwerpverpakkingen een groot probleem, omdat bezoekers vaak geen rekening houden, of weet hebben van deze duurzaamheidsmaatregelen en hier dus ook geen rekening mee houden bij het doen van inkopen voor het festival. Dit zorgt ervoor dat tot wel 80% van het totale festival-afval afkomstig is van festivalcampings.

Wat doen festivals er nu aan?

Vroeger was het de standaard om campings schoon te houden maar in de afgelopen jaren is de norm om de festivalcampings schoon te houden doorbroken, waardoor het nu normaal is geworden om zwerfafval en camping materialen op de campings achter te laten. Dit komt met name doordat de verantwoordelijkheid voor het afval bij de campingbezoeker uit handen wordt genomen door de organisatoren van de festivals. De festivalcamping bezoekers zijn vaak ook van mening dat de kosten voor het opruimen van het afval inbegrepen is in het festivalticket, hierdoor is het voor hen ook makkelijk te rechtvaardigen om het afval achter te laten.

Een voor de hand liggende oplossing voor het afvalprobleem op festivalcampings, is het recyclen van het afval. Het verwerken van gescheiden afval is namelijk schoner en goedkoper dan dat van restafval. Volgens Green Events is dit echter onmogelijk, de kosten van het handmatig scheiden van het afval liggen veel hoger dan wat je zou besparen op het afvalverwerkingsproces. En zelfs als je het afval zou scheiden wordt het bij de afvalverwerker vaak nog afgekeurd, omdat het niet voldoet aan hun standaarden. Dit gebeurt bijvoorbeeld al wanneer er maar een klein beetje restafval bij het plastic zit.

Reduceren van het afval

Het alternatief is het reduceren van de afvalproductie door de festivalcamping bezoeker. Hiervoor bestaan al een aantal initiatieven. Denk aan de Green Ghetto campings van Lowlands of de Camping Guardians op Mysteryland. In de afgelopen jaren doken er steeds meer groene initiatieven op, met als doel de hoeveelheid festival campingafval te reduceren. De festivalorganisatoren willen weer naar de oude norm waarbij het normaal is dat festivalcamping bezoekers hun afval opruimen en kampeermaterialen mee naar huis nemen. Echter blijkt dit niet zo makkelijk, de festivalcamping bezoekers willen nog niet mee met de idealen van de organisatoren.

De organisatoren die inzetten op het verduurzamen van hun festivalcampings willen dus gedragsverandering aanbrengen bij hun festivalcamping bezoekers. Gedragsverandering kan je echter alleen bereiken wanneer de festivalcamping bezoeker zich ook daadwerkelijk bewust is van het probleem.

De oplossing

Omdat het probleem bij naam noemen op zich niet genoeg is om iemand ergens bewust van te maken, is het belangrijk dat dit op een slimme manier aangeboden wordt aan de festivalbezoeker. Hierom is het belangrijk dat de oplossing ook iets te bieden heeft aan de feestganger en dat het tevens binnen de festivalsfeer past, laagdrempelig is waardoor iedereen kan deelnemen en uiteindelijk ook begrijpt waar het over gaat. 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot het “Trash Party” concept wat bij meerdere festivals inzetbaar is. Een fout feest met als thema: afval.

Socials > Instructie > Trash Point > Trash Party

Om de festivalganger al vroeg op de hoogte te stellen van deze exclusieve area kunnen er social templates worden gemaakt die een festival vooraf kan teasen nog voor het festival is begonnen. Hiermee kan vooraf bij de bezoeker al een zaadje worden geplant, waardoor ze na kunnen gaan denken over hoe ze met festival afval omgaan.

Bij aanvang krijgt de festivalbezoeker een pakketje. Hierin zit een thematische vuilniszak die bedrukt is met zebra, panter of andere foute print. Met daarbij een instructie van hoe ze het afgeschermde terrein kunnen betreden aan de hand van een simpel stappenplan.

Elk campingterrein beschikt over een trashpoint, deze trashpoints zijn eigenlijk een soort altaars. Hier kan de festival bezoeker zijn of haar gevulde vuilniszak naartoe brengen om aan te bieden als offer. Het altaar is voorzien van een ceremoniemeester die de plechtigheid begeleidt en die vervolgens een ticket tot de trash party uitkeert met daarbij een nieuwe vuilniszak. Hiermee maak je het wegbrengen van afval al een ervaring op zich.

De trash party introduceert verschillende bizarre acts die met afval te maken hebben. Dit kan lopen van performance kunst tot artiesten die eigenlijk in de line up staan en hier een geheime act komen doen. Hierbij zijn er ook verschillende activiteiten op het terrein georganiseerd en is het terrein voorzien van artikelen die de ervaring aandikken. Eens in de zoveel tijd is er een afval extravaganza op het moment dat er een mijlpaal wordt behaald met het ingeleverde afval. Dan barst de hele bende los met een lichtshowtje, wapperende tubemans en gratis drankjes. Ook kan er podium  worden gegeven aan beginnende artiesten.