By Danique

van Houten

Ongemotiveerde jongeren. Iedereen kent wel iemand die niet te motiveren is voor belangrijke zaken zoals school of werk. Demotivatie komt veel voor onder studenten maar ook onder scholieren op het voortgezet onderwijs. Kunnen we deze jongeren dan tot wel drijfveren aanreiken, die ervoor zorgt dat jongeren zelf in beweging komen en intrinsieke motivatie vinden om aan school te werken? 

 

Hoe kan gamificatie ingezet worden om de intrinsieke motivatie van tweedejaars middelbare scholieren te verhogen in het voortgezet onderwijs?

2021 | Graduation Work

Volgens een recent onderzoek van Qompas (2019), een platform dat leerlingen helpt met hun studiekeuze, zijn middelbare scholieren steeds minder gemotiveerd voor school en halen zij steeds lagere cijfers. Uit een onderzoek van de inspectie van het onderwijs (2020) blijkt ook dat Nederlandse jongeren zelfs minder gemotiveerd zijn dan leerlingen uit andere landen.

Er is gebleken dat intrinsieke motivatie een belangrijke factor is van minder uitstelgedrag, en dat minder autonome motivatie leidt tot meer uitstelgedrag. Slechtere schoolprestaties leidt tot presteren onder het niveau. Presteren onder het niveau leidt weer tot weinig motivatie. Maar dit geldt ook zeker andersom: betere prestaties leiden tot een verhoogde motivatie.

De meeste bestaande oplossingen richten zich op het vervangen of uitbreiden van de opdrachten van de bestaande lesmethode in plaats van het verreiken van de lesmethode die op school wordt gebruikt door spelelementen toe te voegen. Door het gebruiken van kleine spelelementen uit games kan de motivatie van scholieren al verhogen. 

De ontwerpoplossing voor de hoofdvraag is een toolbox gemaakt voor scholieren uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De box bestaat uit een voortgangsoverzicht waar scholieren kunnen zien wat ze moeten doen, hoeveel stappen er nog te zetten zijn voor een overhoring en wat ze al behaald hebben. In de box zitten ook verscheidene spelvormen die de scholier zelf kan inzetten bij het maak- en leerwerk. De spelvormen zijn bedacht, maar de inhoud moet de scholier zelf invullen bij de spelvormen. Dit zorgt voor een emotionele betrokkenheid van de scholier bij de spelvorm. Door het voortgangsoverzicht ziet de scholier wat hij al bereikt heeft. Het volgend level halen is in deze context een beloning, wat de scholier extra motiveert. 

De toolbox is de ontwerpoplossing voor de ontwerpvraag: Hoe kan gamificatie ingezet worden om de intrinsieke motivatie van tweedejaars middelbare scholieren te verhogen in het voortgezet onderwijs? Door de inzet van kleine korte spelletjes tijdens het maak- en leerwerk, worden leerlingen geprikkeld om op een andere manier bezig te zijn met het maak- en leerwerk uit de lesmethode.