Muted Music

By Daniël Bunschoten

Het ‘Muted Music Vest’ is een middel waarmee doven en slechthorenden, met gehoorimplantaten, EDM nummers kunnen ervaren met als doel de uplifting feeling sterker te beleven.

Muted Music | 2021 | Graduation Work

Ben je wel eens naar een electronic dance festival geweest of luister je electronic dance music thuis? Dan herken je vast wel het gevoel dat je krijgt wanneer de zogenaamde ‘drop’ plaatsvindt tijdens deze muziek. Het zorgt voor een gelukkig gevoel en geeft je zin om te dansen. Maar hoe kan iemand die doof of slechthorend is dit ook ervaren, ondanks dat het gehoorzintuig niet of slecht werkzaam is? Door middel van een ‘Muted Music Vest’ waarbij aanspraak wordt gedaan op andere zintuigen, bijvoorbeeld door trillingen op de muziek, kunnen zij EDM (electronic dance music) beter ervaren. Voor wie?

Bij dit onderzoek wordt er binnen de doelgroep doven en slechthorenden voornamelijk gekeken naar gebruikers van gehoorimplantaten (cochleair implantaat). Deze groep ervaart nog deels de ervaring van de uplifting feeling tijdens het luisteren van muziek, middels het gehoorzintuig (Gallimore, 2009). Gebruikers van gehoorimplantaten kunnen muziek naarmate van tijd steeds beter ervaren. Dit komt doordat het brein nieuwe informatie moet verwerken die het cochleair implantaat met zich mee brengt. Hoe meer instrumenten en zang er in een nummer zit, hoe lastiger het wordt voor het brein om de informatie goed te verwerken (Gallimore, 2018). 


Om toch de ervaring van muziek te maximaliseren kan het Muted Music Vest kansen bieden. Het Muted Music Vest maakt geen aanspraak op het gehoorzintuig, maar op het voelen van muziek door trillingen en opbouw van spanning middels het strakker trekken van een band om de middel.


Oefening baart kunst

Het ervaren van muziek met het Muted Music Vest zal niet na 1 keer optimaal zijn. Door een nummer meerdere malen te voelen zal er meer herkenning van het nummer ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de gehoorimplantaten en het Muted Music Vest elkaar gaan versterken. Naarmate er meer gebruik is gemaakt van het Muted Music Vest in combinatie met de gehoorimplantaten, is het steeds makkelijker om nummers te herkennen en dus te genieten van muziek. 


Uit een onderzoek naar de vertaling van spraak naar trilling wordt er ook gebruik gemaakt van training. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een bodyvest waar er trilmotoren op de rug zitten. Er wordt daar in een patroon trillingen afgeven. Elk woord heeft zijn eigen patroon, wat resulteert dat na training gesproken woorden kunnen worden herkent (Eagleman, 2021). Terugkoppelend naar het Muted Music Vest, is dit idee overgenomen en een gebruikershandboek ontworpen om het Muted Music Vest beter te begrijpen en gebruiken. 
Welke muziek?

Het Muted Music Vest is expliciet ontworpen voor het ervaren van electronic dance music, ook wel EDM. Er is voor EDM gekozen, omdat uit onderzoek van de University of Oslo (2020) blijkt dat dit genre mensen het meeste uitnodigt om te gaan bewegen op muziek. Bewegen op muziek zorgt voor een sterkere ervaring van de uplifting feeling, wat het doel is van dit project. Ook zijn er uit interviews met de doelgroep insights gehaald die dit bevestigen. Joost vertelt bijvoorbeeld: “Omdat ik het dan beter kan volgen en dan kan ik er ook op dansen”.  


Van de electronic dance music, die er wordt afgespeelt, zijn een aantal elementen die worden gebruikt. Ten eerste worden de trilmotoren aangestuurd op noten van de melodie. Er wordt dan gekeken naar de tijdsduur van de noten en de tijd tussen de noten. 

Ten tweede, wordt er gekeken waar in het nummer de “build-up” zit. Vanaf het punt dat deze “build-up” begint, wordt de band om de middel strakker getrokken. Deze wordt strakker getrokken totdat de “drop” valt. Dan laat de motor de band weer vieren. 


Waar wordt het Muted Music Vest gebruikt?

Het Muted Music vest is ontworpen om thuis muziek te kunnen ervaren. Momenteel leven we in een pandemie, waardoor er wordt verwacht dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven en er dus geen uitgaansgelegenheden beschikbaar zijn. Het ervaren van de ‘uplifting feeling’, een positief gevoel door middel van muziek (gedefinieerd in praktijkonderzoek als: blijheid, vreugde, geluksgevoel en motivatie), is steeds relevanter geworden. Meerdere nieuwswebsites geven aan dat er door de coronacrisis meer depressie en somberheid verwacht wordt, zeker onder jongeren. Door te luisteren naar muziek wordt normaal gesproken het gehele brein en lichaam actief en het heeft positieve gevolgen op de gemoedstoestand. 


Het product op de markt

Het Muted Music Vest is een product dat afhankelijk is van een aantal externe inputs. Zo is het product afhankelijk van een CI (cochleair implantaat). Het product is zo ontworpen dat de gebruiker nog een deel van muziek kan ervaren met behulp van een CI. Het product versterkt de ervaring van muziek. 

Daarnaast is het Muted Music Vest ook afhankelijk van de muziek die wordt uitgebracht. Idealiter wordt de muziek rechtstreeks van een telefoon naar het vest vertaald middels Bluetooth of een jack 3,5mm met een aux kabel. Echter is dit nog een toekomstbeeld en is dit ook een ontwikkelingspunt van het product. Hoe het product dan wel muziek binnenkrijgt is als volgt. Het idee is dat er al 50 nummers standaard in het vest staan bij het aanschaffen van het product. Als de gebruiker meer nummers wil kan hij/zij deze bestellen. Als het nummer kan worden gecoverd, worden deze gemaakt door de ontwikkelaars en na een aantal dagen opgestuurd naar de gebruiker. De gebruiker kan dan middels een USB-stekker de nummers uploaden naar het pak. 

Het toekomstbeeld heeft tot slot, naast het gebruik van Bluetooth of jack 3,5mm met een aux kabel, de band (die de “drop” indiceert) in plaats van aan een losse riem in het vest verwerkt.


Bronnen

Eagleman, D. (2021, 23 februari). Sensory Substitution. David Eagleman. https://eagleman.com/science/sensory-substitution/

Gallimore, F. (2009, 4 januari). Muziek luisteren met een cochleair implantaat. Doof. https://www.doof.nl/algemeen/muziek-luisteren-met-een-cochleair-implantaat-25819/

Gallimore, F. (2018, 9 mei). Mythen en feiten over gehoorimplantaten. Doof. https://www.doof.nl/hooroplossingen/mythen-feiten-behoorimplantaten/  

University of Oslo. (2020, 29 juni). Not moving to dance music is nearly impossible, according to new research. Medical press. https://medicalxpress.com/news/2020-06-music-impossible.html