Kinderspel

Door Janneke Kant

Zelf heb ik geen kinderwens. Wanneer ik dit in mijn omgeving aangeef, krijg ik geregeld de opmerkingen: “Misschien komt dat later wel, wanneer je gesetteld bent.” of “Denk je niet dat je spijt zal krijgen?”. Opvallend is dat wanneer mensen aangeven wel een kinderwens te hebben, de reacties hierop juist wel positief zijn. Dit laat zien dat het nemen/krijgen van (een) kind(eren) zo in onze samenlevingsnorm is genesteld, dat het niet hebben van een kinderwens als ongewoon wordt beschouwd. Vrouwen zonder kinderwens kunnen hierdoor als egoïstisch worden bestempeld en er wordt al snel aangenomen dat deze vrouwen kinderen haten.


Desondanks krijgt tegenwoordig 1 op de 5 vrouwen geen kinderen. Hiervan is dit voor 60% gewenst en 40% ongewenst. Het betreft dus een hele grote groep vrouwen, waarvan het percentage enkel toeneemt. De redenen voor het ontbreken van een kinderwens kan per persoon erg uiteenlopen. Uit onderzoek blijkt dat het al dan niet hebben van een kinderwens samenhangt met opleidingsniveau. Vrouwen die een hogere opleiding hebben gevolgd, kiezen er sneller voor geen kind te nemen. 


Naast deze groep mensen die geen kinderen neemt, zijn er ook steeds meer mensen die twijfelen. Echter hoor je over deze twijfels maar weinig mensen. Het bespreekbaar maken van een onderwerp zoals het wel of niet hebben van een kinderwens is juist

van groot belang. Wanneer je eenmaal een kind hebt, is dit onomkeerbaar. In plaats van doen wat volgens jou hoort, waaronder kinderen krijgen, is het goed verdiepen in dit onderwerp belangrijk voor het verbreden van jouw perceptie. 


Is de kwestie wel zo eenvoudig en waar had ik nog niet aan gedacht? Is het hebben van een kinderwens eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? Deze vragen wil ik beantwoorden door meer bewustwording te creëren rondom het onderwerp kinderwens. 


Door het gesprek met elkaar aan te gaan over het onderwerp kinderwens, krijg je een beter beeld van wat je zelf precies wilt. Het uitspreken hiervan maakt het een stuk echter. Ook door de visie van een ander aan te horen, verbreed je jouw beeld over anderen en hun kinderwens. Dit zorgt voor meer acceptatie. Zo ook voor vrouwen die de beslissing hebben genomen om geen kinderen te nemen. Zo ben ik tot de conclusie gekomen dat het zorgen voor een goed gesprek, de basis moet zijn voor het spel.

2021 | Graduation Work

"Ik wil graag de wereld mooier maken en ik denk dat dit ook anders kan dan door middel van een kind."

Emma Knoops, Geen Kind Prima Toch?

Zo is het spel “Kinderspel” ontstaan. Naast de gesprekskaarten die zorgen dat je goed over bepaalde onderwerpen met elkaar praat, kun je ook je eigen pad bouwen. Door de beantwoorde vragen te koppelen aan persoonlijke waarden, kun je terugzien wat voor pad je bewandeld. De gespreksonderwerpen zijn gevarieerd, waardoor zowel mensen mét als zonder kinderwens zich niet uitgesloten voelen. Er is geen goed of slecht antwoord, zodat iedereen zich prettig voelt om hierover te praten. Om het luchtig te houden komen er ook grappige kennisvragen in voor. Heb je al kinderen? Dan is het ook mogelijk om dit spel te spelen. Door het delen van jouw opgedane kennis en visie wordt er een andere dimensie aan het spel toegevoegd.


Tenslotte is er een online platform die geheel aansluit op het “Kinderspel” bordspel. Zo kunnen mensen ook online meer bezig zijn met de bewustwording van het wel of niet hebben van een kinderwens. De stellingen of feitjes lokken een reactie uit, waardoor mensen ook echt actief bezig zijn met het onderwerp kinderwens. Het biedt mensen een platform om hierover te discussiëren. Op deze manier kunnen actuele zaken ook gemakkelijk worden toegevoegd. In tegenstelling tot het bordspel, kunnen op deze manier actuele zaken ook gemakkelijk worden toegevoegd.  


Link naar Instagram: https://www.instagram.com/kinderspel.boardgame


Zo is het spel “Kinderspel” ontstaan. Naast de gesprekskaarten die zorgen dat je goed over bepaalde onderwerpen met elkaar praat, kun je ook je eigen pad bouwen. Door de beantwoorde vragen te koppelen aan persoonlijke waarden, kun je terugzien wat voor pad je bewandeld. De gespreksonderwerpen zijn gevarieerd, waardoor zowel mensen mét als zonder kinderwens zich niet uitgesloten voelen. Er is geen goed of slecht antwoord, zodat iedereen zich prettig voelt om hierover te praten. Om het luchtig te houden komen er ook grappige kennisvragen in voor. Heb je al kinderen? Dan is het ook mogelijk om dit spel te spelen. Door het delen van jouw opgedane kennis en visie wordt er een andere dimensie aan het spel toegevoegd.


Tenslotte is er een online platform die geheel aansluit op het “Kinderspel” bordspel. Zo kunnen mensen ook online meer bezig zijn met de bewustwording van het wel of niet hebben van een kinderwens. De stellingen of feitjes lokken een reactie uit, waardoor mensen ook echt actief bezig zijn met het onderwerp kinderwens. Het biedt mensen een platform om hierover te discussiëren. Op deze manier kunnen actuele zaken ook gemakkelijk worden toegevoegd. In tegenstelling tot het bordspel, kunnen op deze manier actuele zaken ook gemakkelijk worden toegevoegd.  


Link naar Instagram: https://www.instagram.com/kinderspel.boardgame