Ikben1zaam

By Wouter Verbraak

Gedurende mijn studie heb ik het altijd interessant gevonden om dieper in bepaalde onderwerpen te duiken. Wanneer er iets niet helemaal duidelijk is ben ik altijd voornemens om het verder uit te pluizen. Aan het begin van mijn afstuderen kreeg de wereld te maken met de uitbraak van het COVID-19 virus. Rondom dit virus kwamen er steeds meer berichtgevingen over het feit dat jongeren zich eenzaam zouden zijn gaan voelen. Het ging dan vooral om een sociaal isolement. Dit was voor mij een trigger om mezelf te gaan verdiepen in eenzaamheid onder jongeren, maar ook eenzaamheid in het algemeen. Niemand zou zich eenzaam moeten voelen. En al helemaal niemand zou er op lange termijn mentale of fysieke schade aan over mogen houden.

Ik was mijzelf er erg van bewust dat ik — naast de eenzaamheidsproblemen die er spelen rondom het COVID-19 virus — ook mensen moet gaan spreken die al langere tijd te maken hebben met eenzaamheid. Mijn doel is om zowel eenzame mensen als experts op het gebied van eenzaamheid te spreken. Dit in combinatie met deskresearch en mijn eigen visie op het onderwerp heeft ertoe geleid dat er een mooi en doelmatig eindontwerp uit is gekomen. Hiervoor heb ik mijn eigen ervaring en expertise uit campagnes in meegenomen.

Ikben1zaam | 2021 | Graduation Work | Wouter Verbraak

"Men denkt altijd voor een ander. Wij weten zelf het beste wat ons kan helpen. Probleem is dat ons nooit iets wordt gevraagd. Alles wat je kan vinden is vanuit 'de wetenschap'. Maar dat helpt ons niet."

#maatjegezocht

IKBEN1ZAAM is een online platform dat zich richt op eenzame mensen die op zoek zijn naar een connectie met iemand anders, bij voorkeur iemand die zich ook eenzaam voelt.

Door connecties te maken met andere (eenzame) mensen voelen ze zich begrepen en zorgt het ervoor dat er een opening is op weg uit de eenzaamheid. 

Dit platform (website) is tot stand gekomen door te praten met verschillende stakeholders. Het in gesprek gaan met deze stakeholders gaf mij ontzettend veel essentiële informatie over het onderwerp en hoe ik tot een mogelijke oplossing kon gaan komen als antwoord op mijn hoofdvraag. Ook brachten deze stakeholders mij in contact met mensen die zich op dat moment eenzaam voelen of hebben gevoeld. Door inzichten die hieruit naar voren kwamen heb ik weer nieuwe stappen kunnen zetten en kunnen finetunen waar nodig.

Het heeft geleid tot een platform waarop eenzame mensen zich kunnen inlezen over het onderwerp. Wat betekent eenzaamheid? Wat zijn goede tips? Allemaal uit ervaring van mensen die zichzelf eenzaam voelen of experts.

Dit platform is plausibel, omdat het tot stand is gekomen uit ervaringen. Het platform is een voortgebracht ontwerp-resultaat uit de eenzaamheid zelf.

IKBEN1ZAAM is een online platform dat zich richt op eenzame mensen die op zoek zijn naar een connectie met iemand anders, bij voorkeur iemand die zich ook eenzaam voelt.

Door connecties te maken met andere (eenzame) mensen voelen ze zich begrepen en zorgt het ervoor dat er een opening is op weg uit de eenzaamheid. 

Dit platform (website) is tot stand gekomen door te praten met verschillende stakeholders. Het in gesprek gaan met deze stakeholders gaf mij ontzettend veel essentiële informatie over het onderwerp en hoe ik tot een mogelijke oplossing kon gaan komen als antwoord op mijn hoofdvraag. Ook brachten deze stakeholders mij in contact met mensen die zich op dat moment eenzaam voelen of hebben gevoeld. Door inzichten die hieruit naar voren kwamen heb ik weer nieuwe stappen kunnen zetten en kunnen finetunen waar nodig.

Het heeft geleid tot een platform waarop eenzame mensen zich kunnen inlezen over het onderwerp. Wat betekent eenzaamheid? Wat zijn goede tips? Allemaal uit ervaring van mensen die zichzelf eenzaam voelen of experts.

Dit platform is plausibel, omdat het tot stand is gekomen uit ervaringen. Het platform is een voortgebracht ontwerp-resultaat uit de eenzaamheid zelf.